Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Gala nauczycielskiego klubu Impuls

Gala nauczycielskiego klubu Impuls po raz trzeci 


7 listopada w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbędzie się kolejna, doroczna, trzecia już gala Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls, zainicjowanego dwa lata temu przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Zostaną na niej wręczone nagrody najlepszym nauczycielom i zespołom uczniowskim, realizującym projekty edukacyjne NBP w zakresie ekonomii, finansów i przedsiębiorczości w roku szkolnym 2007/2008. Nagrody zostaną przyznane jak zawsze w dwóch kategoriach - gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Narodowy Bank Polski we współpracy
z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości
powołał do życia w 2006 r.
Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS.


Klub działa od dwóch lat i zrzesza obecnie ponad 850 najbardziej aktywnych nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Uczestnictwo w Klubie pozwala na korzystanie z materiałów dydaktycznych oraz na organizację inicjatyw edukacyjnych we współpracy z działającą przy NBP Radą Programową Klubu. Do klubu może należeć nauczyciel, który założy na terenie szkoły Szkolny Klub Przedsiębiorczości (SKP), liczący co najmniej 5 osób.

Rejestracja na utworzonej przez NBP stronie internetowej klubu umożliwia opiekunowi SKP uzyskanie informacji o projektach, konkursach, scenariuszach lekcji i szkoleniach, co pozwala na rejestrację punktów (impulsów) za udział w projektach i konkursach edukacyjnych. W minionym roku szkolnym był wśród nich m.in. konkurs na pracę pisemną (na temat obaw i nadziei związanych z wprowadzeniem euro w Polsce), konkursy na reportaż z Dnia Przedsiębiorczości, wiedzy o bankach, założenie strony internetowej, wykonanie plakatu, bądÄ˝ reklamy telewizyjnej czy radiowej SKP.

W ramach klubu Impuls (współpraca z "Gazetą Wyborczą" w ramach programu "Moje finanse") organizowana była też kolejna edycja konkursu "Z klasy do kasy", który miał charakter gry inwestycyjnej. Przystępujący do niej i podzieleni na kilkuosobowe zespoły uczniowie otrzymali wirtualne 100 tys. złotych, które mogli inwestować w lokaty bankowe, obligacje, akcje, waluty, złoto, Jednostki Funduszy Inwestycyjnych. Mogli też skorzystać z wirtualnego banku i zaciągnąć kredyt w celu zwiększenia inwestycji. Nagrody otrzymali ci, którzy potrafili najlepiej dysponować uzyskanymi środkami.


Zdjęcia z zeszłorocznej gali