Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli świetlic szkolnych i środowiskowych

ROK W ŚWIETLICY
Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli świetlic
szkolnych i środowiskowychORGANIZATORZY:
Redakcja kwartalnika "Świetlica w Szkole"

PATRONAT medialny:
"Gazeta Szkolna" "Biblioteka w Szkole", portal internetowy www.bibliotekawszkole.pl

ADRESACI:
Konkurs adresowany jest do nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych oraz socjoterapeutycznych.

CELE KONKURSU:

 • Prezentacja dorobku twórczego nauczycieli i uczniów.
 • Wymiana doświadczeń między nauczycielami.
 • Rozpowszechnianie ciekawych inicjatyw twórczych.

  WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • W konkursie mogą uczestniczyć nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych działających na terenie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz nauczyciele pracujący w świetlicach socjoterapeutycznych.
 • Zadanie polega na zaprezentowaniu działalności świetlicy podczas roku szkolnego 2007/2008 w formie kolorowych wydruków z kroniki świetlicowej.
 • Gotowe reprodukcje należy umieścić w koszulkach (każda strona osobno) i złożyć w skoroszycie. Maksymalna objętość pracy nie powinna przekraczać 20 stron.
 • Strona tytułowa powinna zawierać:
       - pełną nazwę szkoły;
       - nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego kronikę;
       - e-mail szkoły
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 • Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
 • Termin nadsyłania prac do 31 grudnia 2008, pod adresem: Redakcja "Świetlicy w Szkole" ul. Św. Jana 33 43-220 Bojszowy informacje: [email protected]

  ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORĂ“W:
  Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w wydawnictwach promujących konkurs oraz na stronie internetowej wydawcy kwartalnika "Świetlica w Szkole".