Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli

MEN opublikował nowe rozporządzenie dotyczące wynagrodzenia nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Rozporządzenie podnosi o ok. 200 zł minimalne dochody nauczycieli stosunku do roku 2007. Przepis ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2008.
Treść rozporządzenia: http://www.men.gov.pl/_BIP/akty_prawne/rozporzadzenie_20080311.pdf