Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
XII Ogólnopolskie Forum TNBSP

 

XII Ogólnopolskie Forum
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich


pod hasłem:

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości

24-25 paĽdziernika 2009


Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy, dyrektorów szkół, samorządowców do udziału w XII Ogólnopolskim Forum Nauczy cieli Bibliotekarzy

Szkolne Centrum Informacji, to nowoczesna biblioteka, będąca interdyscyplinarną wielozadaniową pracownia, służącą uczniom, nauczycielom, a w mniejszych miejscowościach również członkom społeczności lokalnej.

Program Forum obejmuje prezentację funkcji SCI i realizowany będzie w trzech blokach tematycznych:

  1. Założenia, organizacja i funkcjonowanie szkolnego centrum informacji oraz rola nauczyciela bibliotekarza, dyrektora szkoły i organu prowadzącego w jego organizacji;
  2. Wyposażenie szkolnego centrum informacji.
  3. Prezentacja przez nauczycieli bibliotekarzy twórczych działań w szkolnych centrach informacji szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego.

Rozpoczęcie Forum - 24. paÄ˝dziernika 2009, godz. 10.00

Szczegółowe informacje na www.forum-tnbsp.pl

Program forum

Zgłoszenia