Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
"E-learning wyzwaniem dla bibliotek"

Ogólnopolska Konferencja

"E-learning wyzwaniem dla bibliotek"
Elbląg, 23-24 września 2009


Konferencja jest adresowana do szerokiego grona nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy i pracowników naukowych związanych z bibliotekoznawstwem.

Celem konferencji jest:

  • promocja e-learningu, jako nowoczesnej formy nauczania - uczenia się bibliotekarzy w epoce społeczeństwa informacyjnego,
  • omówienie stopnia wykorzystania nauczania zdalnego w procesie kształcenia przyszłych kadr bibliotekarskich oraz doskonalenia bibliotekarzy,
  • prezentacja platformy zdalnego nauczania, jako miejsca wymiany doświadczeń i współpracy dla bibliotekarzy,
  • prezentacja platformy zdalnego nauczania, jako narzędzia umożliwiającego wzbogacenie i rozszerzenie oferty usług bibliotecznych dostosowanej do potrzeb społeczeństwa informacyjnego (kursy, materiały do lekcji bibliotecznych),
  • omówienie najpopularniejszych rozwiązań e-learningowych - prezentacja najpopularniejszych komercyjnych i open-source platform e-learningowych,
  • prezentacja wybranej platformy e-learningowej (Moodle), jej możliwości, specyfiki i technicznych możliwości,
  • prezentacja praktycznego wykorzystania platform e-learningowych - przykłady dobrej praktyki.

Konferencji towarzyszyć będą jednodniowe warsztaty komputerowe (w dniu 24 września 2009), mające na celu przygotowanie uczestników do korzystania i samodzielnego tworzenia kursów zdalnych na platformie e-learningowej.


Więcej informacji i zgłoszenia na stronie organizatora


Informacji na temat konferencji udzielają:

  • Bożena Boryczka: e-mail: [email protected], tel. 0 693 280 623
  • Anna Grzecznowska: tel. 0-22 825-83-74