Wykaz skrótów tytułów czasopism

 • Bibl. Repert. "Inspiracji" - Biblioteczka Repertuarowa "Inspiracji"
 • Bibl. w Szk. - Biblioteka w Szkole
 • Biol. w Szk. - Biologia w Szkole
 • Biul. Jęz. Pol. - Biuletyn Języka Polskiego
 • Chem. w Szk. - Chemia w Szkole
 • Eduk. i Dialog - Edukacja i Dialog
 • Gazeta Szk. - Gazeta Szkolna
 • Głos Naucz. - Głos Nauczycielski
 • Jęz. Pol. w Szk. dla kl. IV-VIII - Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII
 • Jęz. Pol. w Szk. Śred. - Język Polski w Szkole Średniej
 • Kult. i Ośw. - Kultura i Oświata
 • Kult. i Ty - Kultura i Ty
 • Mater. Metod. dla Naucz. Jęz. Pol. w kl. IV-VIII - Materiały Metodyczne dla Nauczycieli Języka Polskiego w klasach IV-VIII
 • Naucz. Pocz. - Nauczanie Początkowe
 • Nowa Szk. - Nowa Szkoła
 • Nowe w Szk. - Nowe w Szkole
 • Płom - Płomyczek
 • Pomag. Sobie w Pr. - Pomagamy Sobie w Pracy
 • Por. Bibl. - Poradnik Bibliotekarza
 • Prz. Hist.-Ośw. - Przegląd Historyczno-Oświatowy
 • Prz. Ośw. "Solidarność" - Przegląd Oświatowy "Solidarność"
 • Przyj. Dziec. - Przyjaciel Dziecka
 • Przyr. Pol. - Przyroda Polska
 • Przysp. Obron. - Przysposobienie Obronne
 • Przysp. Obron. w Szk. - Przysposobienie Obronne w Szkole
 • Wiad. Hist. - Wiadomości Historyczne
 • Wszystko dla Szk. - Wszystko dla Szkoły
 • Wychow. Fiz. Zdr. - Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 • Wychow. Muz. w Szk. - Wychowanie Muzyczne w Szkole
 • Wychow. na co Dzień - Wychowanie na co Dzień
 • Wychow. w Przedszk. - Wychowanie w Przedszkolu
 • Życie Szk. - Życie Szkoły

Dział: Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół