Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
"Międzynarodowy Miesi±c Bibliotek szkolnych"


Międzynarodowy Miesi±c Bibliotek Szkolnych 2011


Międzynarodowe święto bibliotek szkolnych
zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship - www.iasl-online.org). Dotychczas było obchodzone co roku w czwarty poniedziałek października. Hasło tegorocznego (2011) Międzynarodowego Miesi±ca Bibliotek Szkolnych brzmi:
"Biblioteki szkolne przygotowuj± uczniów do życia"
IASL
Działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego zainaugurowano formalnie w r. 1971. Stowarzyszenie zrzesza bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli, wydawców oraz wszystkich ludzi, którym bliskie s± problemy bibliotekarstwa szkolnego. Celem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego jest przede wszystkim rozwój bibliotek szkolnych we wszystkich krajach. Pierwsza konferencja międzynarodowa IASL odbyła się w Londynie w r. 1971. Od tej pory Stowarzyszenie corocznie organizuje konferencje, które odbywaj± się w różnych regionach świata. IASL jest członkiem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA), jest powi±zane z UNESCO, współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Czytelniczym (IRA) oraz Międzynarodow± Izb± ds. Ksi±żek dla Młodych (IBBY).


W tym roku po raz kolejny nauczyciele bibliotekarze będ± świętować Międzynarodowy Miesi±c Bibliotek Szkolnych! Ma to im ułatwić wybór najodpowiedniejszego dla danej szkoły dnia świętowania, a także umożliwić organizację zwi±zanych ze świętem działań, które będ± trwać dłużej niż jeden dzień - np. tydzień lub cały miesi±c. Już wcześniej w wielu szkołach świ±teczne imprezy "rozci±gały się" w czasie - przed Dniem Bibliotek ogłaszano konkursy, organizowano akcje regularnego głośnego czytania dzieciom itp. Miesi±c Bibliotek Szkolnych daje nauczycielom bibliotekarzom wiele nowych możliwości. Można np. porozumieć się z innymi szkołami w okolicy i obchodzić święto wspólnie, raz w jednej, raz w innej szkole.Zachęcamy do lektury tekstów poświęconych MMBS w archiwalnych numerach "Biblioteki w Szkole"
(9/2004; 9/2005; 9/2006; 7-8/2007, 7-8/2008, 7-8/2009, 7-8/2010 i 7-8/2011) oraz w naszym serwisie internetowym: