Konkurs

11.04.2013

Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym "Bohaterowie wierszy Juliana Tuwima", organizowanym z okazji Roku Juliana Tuwima.

Informacja od organizatorów:

 

Konkurs plastyczny „Bohaterowie wierszy Juliana Tuwima” w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie.

Rok 2013 uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 roku ogłoszony został Rokiem Juliana Tuwima, wybitnego pisarza, autora wierszy dla dorosłych i dzieci, tekstów dla kabaretów, redaktora i tłumacza poezji obcojęzycznej. W 2013 roku przypada sześćdziesiąta rocznica śmierci i stulecie poetyckiego debiutu Juliana Tuwima.

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie włączając się w obchody Roku Juliana Tuwima organizuje konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej dowolnym wierszem Juliana Tuwima. Prace mogą być wykonane różną techniką (rysunku, malarstwa, wydzieranki, wycinanki i inne) na papierze formatu A-3 lub A-4. Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę zaopatrzoną w metryczkę  (na odwrotnej stronie pracy), zawierającą informacje : imię i nazwisko, klasa, adres szkoły, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna. Czas trwania konkursu marzec-kwiecień 2013 r. Jury oceni prace w dwóch kategoriach wiekowych : klasy I-III oraz IV-VI.

Prace można dostarczać osobiści do Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 49 lub przesyłać do 30 kwietnia 2013 roku na adres:

 

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 49,

06-400 Ciechanów 

„KONKURS”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie maja 2013 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane po jego zakończeniu na stronie internetowej biblioteki www.bpciechanow.edu.pl.

Bliższych informacji udziela pod numerem telefonu: 23 672 33 77 w. 25 osoba odpowiedzialna za konkurs - Bożena Lewandowska (Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów BP).

                                                                                           

Bożena Lewandowska