Konkurs filmowy "Kino drogi"

08.01.2014

Do 28 lutego 2014 r. przyjmowane są prace do konkursu XIV Międzyszkolnego Konkursu Filmowego "Kino drogi".

 
 
Konkurs obejmuje cztery kategorie:
 

1. praca badawcza nad konwencją filmu drogi wybranego spośród niżej podanych tytułów:

 
- „Bonnie i Clyde”  1967,  reż. Arthur Penn
- „Swobodny jeździec”   1969,  reż. Dennis Hopper
- „Pojedynek na szosie”  1971,  reż. Steven Spielberg
- „Strach na wróble”   1973,  reż. Jerry Schatzberg
- „Konwój”  1978,  reż. Sam Peckinpah
- „Thelma i Louise”   1991,  reż. Ridley Scott
- „Doskonały świat”    1993,  reż. Clint Eastwood
- „Prosta historia”   1999,  reż. David Lynch
- „Wszystko za życie”  2007,  reż. Sean Penn
- „Droga”   2009,  reż. John Hillcoat
 
 
2. projekt scenariusza filmu drogi (objętość nie powinna przekraczać 5 stron maszynopisu, czcionka 12, odstęp 1,5)
 
3. praca plastyczna inspirowana filmem wybranym z regulaminu konkursu (technika dowolna)
 
4. oryginalna etiuda filmowa utrzymana w poetyce filmu drogi (około 15 minut)
 
 
Autorów prac prosimy o podanie imienia, nazwiska, klasy, imienia i nazwiska nauczyciela- opiekuna oraz dokładnego adresu szkoły.
 
Prace należy nadsyłać do 28 lutego 2014 r. na adres:
II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego
ul. Mikołowska 19
44-200 Rybnik
z dopiskiem: „Konkurs filmowy”
 
Prace konkursowe będzie oceniać profesjonalne jury.
 
Laureaci zostaną powiadomieni listownie o terminie finału przewidywanego na kwiecień 2014 r.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-32)422 12 29
                                                                                   
Organizatorki konkursu: 
mgr Jolanta Mańka
mgr Zofia Jakubowska