SBP: Konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek

06.02.2014

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza do udziału w konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek 2014 (8-15 maja). Termin zgłoszeń: 23 lutego.

 

Informacja od organizatora:

Konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2014

Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2014 r., Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tydzień Bibliotek 2014 pod hasłem: „Czytanie łączy pokolenia”.

Ogłaszamy konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2014. Przypominamy, że konkurs jest dwuetapowy.

W pierwszym etapie uczestnicy przesyłają projekty (maksimum 5), spośród których jury wybierze maksymalnie 20 plakatów do głosowania internetowego.

Drugi etap: w głosowaniu internetowym wyłoniona zostaje zwycięska praca.

Nagrody:

honorarium autorskie, wypłacone laureatowi na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło
druk plakatu i jego upowszechnienie w środowisku bibliotekarskim, szczególnie w czasopismach SBP; laureat otrzymuje 10 egzemplarzy plakatu
Harmonogram:

do 23 lutego 2014 r. - termin przesyłania plakatów
do 28 lutego 2014 r. - opublikowanie listy zakwalifikowanych plakatów, początek głosowania
do północy 13 marca 2014 r. - koniec głosowania internetowego
14 marca 2014 r. - ogłoszenie zwycięzcy konkursu.

http://www.sbp.pl/konkurs/informacje?konkurs_id=10410