Pierwsza Olimpiada Bibliologiczna

19.03.2014

I etap pierwszej Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej zakończony – do etapu II zakwalifikowano 38 uczniów. Tutaj można przeczytać sprawozdanie.