Konkurs internetowy „Dziedzictwo kulturowe mojego regionu”

31.03.2014

Biblioteka Publiczna w Ciechanowie organizuje konkurs z okazji Roku Oskara Kolberga: "Dziedzictwo kulturowe mojego regionu".

Zadanie: udokumentowanie w dowolnej formie śladów kultury ludowej swojego regionu.

Termin: 24 marca - 31 maja 2014 r.

 

Zaproszenie organizatora:

W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP Roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga – wybitnego polskiego etnografa i folklorysty, Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie o charakterze regionalnym „Dziedzictwo kulturowe mojego regionu”.

Konkurs odbywać się będzie w terminie od 24 marca do 31 maja 2014 r. na platformie zdalnego nauczania Moodle moodle.bpciechanow.edu.pl/ .

Zadanie konkursowe polega na udokumentowaniu śladów kultury ludowej własnego regionu w dowolnej formie (prezentacja multimedialna (max.15 slajdów), film (max. 64 MB),  fotoreportaż, plakat lub folder w wersji elektronicznej).

Szczegóły konkursu oraz instrukcja logowania na platformę Moodle znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Biblioteki www.bpciechanow.edu.pl