XIV Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy (Gdańsk, 10-11 maja 2014)

31.03.2014

Głównym celem Forum jest przedstawienie kulturotwórczej roli polskich bibliotek szkolnych we współczesnym świecie. Nawiązując do Roku Czytelnictwa, pragniemy zwrócić szczególną uwagę na tradycję i przyszłość bibliotek szkolnych dla tożsamości narodowej.

Organizatorzy – Oddział Pomorski Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – zapraszają wszystkich zainteresowanych.

XIV OGÓLNOPOLSKIE FORUM TOWARZYSTWA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY SZKÓL POLSKICH

Gdańsk 10-11 maja 2014 r.

BIBLIOTEKI SZKOLNE TRADYCJĄ I PRZYSZŁOŚCIĄ KULTURY NARODOWEJ

Informacje ogólne:

Głównym celem Forum jest przedstawienie kulturotwórczej roli polskich bibliotek szkolnych we współczesnym świecie. Nawiązując do Roku Czytelnictwa, pragniemy zwrócić szczególną uwagę na tradycję i przyszłość bibliotek szkolnych dla tożsamości narodowej.

Ponadto pragniemy podsumować działania Pomorskiego Oddziału TNBSP w związku z obchodami jubileuszu dwudziestolecia Oddziału. Spotkanie umożliwi integrację środowiska oraz wzajemną wymianę informacji i doświadczeń.

Regulamin:

 1. Organizatorem XIV Ogólnopolskiego Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich jest Pomorski Oddział TNBSP z siedzibą w Gdyni, zwany dalej organizatorem - prezes Elwira Worzała

 2. Współorganizatorami XIV Ogólnopolskiego Forum TNBSP są:
  Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – dyr Renata Ropela
  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku – dyr Małgorzata Kłos

 3. Forum odbędzie się 10 – 11 maja 2014 r. w gmachu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Al. Gen. J. Hallera 14

 4. Warunkiem udziału w Forum jest przesłanie na adres [email protected] wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego również na stronie internetowej Organizatora http://www.gdynia.tnbsp.pl/

 5. Zgłoszenia organizator powinien otrzymać najpóźniej do 10 kwietnia 2014 r. Po upływie tego terminu uczestnictwo w Forum będzie możliwe po telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem (wiceprezes rady oddziału Jolanta Wdowiak, tel. 660423101)

 6. Forum jest płatne i wynosi 60 zł ( materiały Forum, przerwy kawowe, opłaty związane z Forum). Uczestnik dokonuje wpłaty, najpóźniej do 14 kwietnia 2014 r., na konto: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Pomorski ul. Orłowska 57, 81-542 Gdynia, Bank Spółdzielczy w Brodnicy 48 9484 1206 2550 0450 6287 0001 w tytule wpłaty należy umieścić imię i nazwisko Uczestnika oraz dopisek: XIV Forum TNBSP

 7. Rezygnacja z uczestnictwa w Forum, przesłana do Organizatora w formie poczty elektronicznej [email protected] , może nastąpić najpóźniej do 10 kwietnia ( liczy się data wpływu oświadczenia do Organizatora). Jeżeli warunek ten zostanie spełniony, Uczestnik otrzyma zwrot 50% wpłaconej kwoty tj. 30 zł. Jeżeli rezygnacja nie wpłynie w odpowiednim czasie, wpłata nie zostanie uczestnikowi zwrócona.

 8. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie Forum.

 9. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem 

 10. zapoznania się oraz akceptacją Regulaminu Forum.

Informacje organizacyjne:

1. XIV Ogólnopolskie Forum TNBSP odbędzie się w gmachu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Al. Gen. J. Hallera 14.

2. Organizator umożliwia wykupienie uczestnikom Forum noclegów w bazie noclegowej CEN. Do dyspozycji uczestników Forum jest 46 miejsc noclegowych (w dniach 9/10 i 10/11 maja 2014 r.) w cenie 35 zł. za jeden nocleg. Rezerwację w bazie noclegowej CEN należy dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 583404100 podając hasło XIV Forum. Płatność za nocleg gotówką w dniu przyjazdu w recepcji CEN-u.

UWAGA! Ze względu na ograniczoną ilość miejsc noclegowych prosimy o wcześniejszą rezerwację noclegów ( najpóźniej do 10.04.2014 r.).

5.

7. 8.

Wyżywienie: na terenie CEN-u znajduje się bar „Piwniczka”. Uczestnik Forum do 10.04.2014 r. indywidualnie zamawia posiłki dla siebie, kontaktując się telefonicznie z kierownikiem baru pod nr 785656622 (pełne śniadanie 13 zł., 2 daniowy obiad + sok 18 zł.). Płatność na miejscu. Uczestnicy, którzy nie złożą telefonicznego zamówienia, mogą na miejscu skorzystać z różnorodnego menu baru „Piwniczka”.

Potwierdzenie wpłaty, przygotowane przez Organizatora zostanie przekazane Uczestnikowi podczas rejestracji przed rozpoczęciem Forum.

Prezentacje Oddziałów (5 minutowe) prosimy przesyłać do 20 kwietnia na adres mailowy naszego kolegi informatyka Andrzeja Wójcika: [email protected]

Adresy:

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Pomorski:

http://www.gdynia.tnbsp.pl/

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku: http://www.pbw.gda.pl/

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku: http://www.cen.gda.pl/

 

XIV Ogólnopolskie Forum
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

Biblioteki szkolne tradycją i przyszłością kultury narodowej

Gdańsk 10 -11 maja 2014 r.

Formularz zgłoszeniowy

 1. Imię:

 2. Nazwisko:

 3. Oddział TNBSP:

 4. Uczestnik związany z Towarzystwem

 5. Adres e-mail:

 6. Telefon kontaktowy:

 7. Adres korespondencyjny:

 8. Zobowiązuję się do poniesienia kosztów w wysokości:

- opłata konferencyjna - 60 zł 􏰀

* właściwe podkreśl