Mój głos w sprawie wartości - konkurs literacki

25.11.2016

       Gimnazjum w Brynku i Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w  VIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim zatytułowanym: „To, co ważne. Mój głos w sprawie wartości.”.

Kierując, jak co dwa lata,  zaproszenie do udziału w konkursie, oczekujemy od uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjalistów własnych refleksji o tym, co w życiu każdego człowieka istotne, wartościowe; o trudnych wyborach, o zwycięstwach nad słabościami,   o godności, pasji, marzeniach i szczęściu.

Te przemyślenia zamknięte w dowolną formę literacką, zarówno poetycką, jak i prozatorską, na pewno będą drogowskazem dla rówieśników, a może także dorosłych.  Nasz Konkurs to jeszcze jedna niepowtarzalna możliwość spotkania wrażliwych młodych ludzi, którzy czują mocniej i potrafią pięknie wypowiedzieć  własne uczucia w literackiej formie. To niepowtarzalne spotkanie w słowie także poprzez patrona Konkursu, Księdza Profesora Jerzego Szymika, Teologa i Poety, profesora zwyczajnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, członka Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Watykanie, autora wielu książek naukowych oraz poetyckich. Ksiądz Szynik będzie przewodniczył obradom Jury konkursu, przyzna tez własną nagrodę specjalną. 

REGULAMIN KONKURSU
 
1. Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Prace uczestników odpowiadać powinny tematowi: To, co ważne. Mój głos w sprawie wartości.
3. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane w trzech kategoriach:
    a) utwory poetyckie (zestaw trzech wierszy): uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów
   b) fragmenty prozy (do 5 stron wydruku komputerowego): uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów
   c) eseje (do 3 stron wydruku komputerowego): uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów.
4. Prace konkursowe należy nadesłać do Gimnazjum w Brynku do 31 stycznia 2017 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).
5. Każdą pracę należy powielić w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego, a do wydruku dołączyć płytę CD z zapisem  
elektronicznym tekstów.
6. Pod tekstami autorzy zamieszczają następujące informacje: imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła, jej adres, nr telefonu, adres mailowy; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna.
7. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane.
8. Jury Konkursu pod przewodnictwem Patrona ks. prof. J. Szymika dokona wnikliwej oceny prac i ustali listę laureatów Konkursu, którzy otrzymają dyplomy, nagrody książkowe oraz pamiątkowy  tomik zawierający teksty uczniów nagrodzonych w Konkursie.
9. Lista laureatów opublikowana zostanie na stronie internetowej Gimnazjum w Brynku do końca lutego 2017r. (Adres strony: www.gimnazjumbrynek.home.pl).
10 Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 27 marca 2017r. w Gimnazjum w Brynku.
11. O szczegółach związanych z uroczystością wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni   w specjalnym zaproszeniu.
 
Organizator: Gimnazjum w Brynku, ul. Park 8, Brynek, 42-690 Tworóg, tel. 032  284 61 60,
 
  Instytucje  wspomagające: 
Urząd Gminy w Tworogu
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Uskrzydlamy” w Piekarach Śląskich