Nastoletnie wyzwanie a książkowe wspomaganie - wyniki IV edycji konkursu

26.11.2016

Konkurs na scenariusze lekcji wychowawczych/spotkań zachęcających do czytania organizowany jest przez Stowarzyszenie Oczytanych Małolatów „Smakosz Literacki”  w Sanoku, przy wsparciu  medialnym miesięcznika „Biblioteka  w Szkole”.
Jury  podjęło decyzję o przyznaniu  nagród i wyróżnień w formie książek, bez określania kolejności miejsc. "Biblioteka w Szkole" ufundowała dodatkowe nagrody dla szkół w postaci półrocznej  prenumeraty miesięczników  ‘’Biblioteka w Szkole’’ i ‘’ Wszystko dla Szkoły’’. Za kryterium przyznania tych nagród przyjęto włączanie się do kolejnych edycji konkursu, liczbę zgłoszonych prac i wpisywanie się w motyw przewodni. 

LAUREACI   EDYCJI 2016

Kategoria UCZNIOWIE
NAGRODY:
ALEKSANDRA CHOMICKA – Zespół Szkół Handlowo- Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku za  scenariusz „STALKING – CZYLI KAŻDY PRZEŚLADOWCA BYŁ KIEDYŚ OFIARĄ” - opiekun p. Beata Milewska
MILENA  KUREK – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Sanoku za scenariusz „…ANI TO PRZYJAŹŃ, ANI TO KOCHANIE…".
 
WYRÓŻNIENIA:
MAREK  BASZCZYJ – Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie woj. lubuskie  za scenariusz „WYMYŚLMY COŚ NOWEGO”
JAKUB  GORALEWSKI – Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu  za scenariusz „HISTORIA, PRZYGODA I NASZA MAŁA OJCZYZNA W KSIĄŻKACH KAZIMIERZA TRYBULSKIEGO”.
 
Kategoria  PRACOWNICY  BIBLIOTEK  PUBLICZNYCH  I  SZKOLNYCH
NAGRODY:
SARA  DZIENDZIEL – Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach- Dziedzicach  za  scenariusz  „WIELKIE SERCA”
BARBARA  POLIŃSKA – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni za scenariusz „WE  ARE  THE CHAMPIONS’’
BARBARA  TUCZYŃSKA – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej woj. dolnośląskie za scenariusz „A KIM JA JESTEM”.
 
Kategoria POZAZAWODOWI’’  SYMPATYCY/ PROPAGATORZY   CZYTELNICTWA
NAGRODA: MARIA  SŁOBODZIAN – nauczycielka Zespołu Szkół w Trzebosi  woj. podkarpackie za scenariusz  „W RYTMIE NATURY – WĘDRÓWKA Z NIEŃCAMI”.
 
Półoroczną prenumeartę miesięcznika "Biblioteka w Szkole" otrzymują:
Zespół Szkół Handlowo- Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku,
Zespół Szkół w Trzebosi woj. podkarpackie.
Półroczną prenumeratę miesięcznika "Wszystko dla Szkoły" otrzymuje Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie woj. lubuskie.
 
Niezależnie od tych nagród, na łamach miesięcznika ‘’Biblioteka w Szkole’’ sukcesywnie publikowane będą wybrane scenariusze z adnotacją, że nagrodzone zostały w konkursie ‘’Nastoletnie wyzwanie a książkowe wspomaganie’’. Zachęcamy zatem do sięgania po miesięcznik  i propagowanie go w swoim środowisku - tak dla własnej satysfakcji jak i szerszej inspiracji.
 
Organizatorzy dziękują wszystkim Uczestnikom za nadesłanie interesujących prac - każda z nich może być źródłem inspiracji lub gotowym pomysłem do wykorzystania, ale formuła konkursu ma swoje prawa…