Zadaliśmy komitetom wyborczym pytania dotyczące bibliotek szkolnych

07.10.2019

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi redakcja „Biblioteki w Szkole” postanowiła zwrócić się do wszystkich komitetów wyborczych z prośbą o pewne informacje na temat ich programów wyborczych. Oczywiście interesowały nas sprawy bibliotek szkolnych i czytelnictwa. Nie chcąc wprawiać komitetów wyborczych w zakłopotanie i zajmować im zbyt dużo czasu, postanowiliśmy nie wdawać się w szczegóły i poprosiliśmy tylko o przedstawienie informacji na temat dwóch istotnych kwestii. Pierwsza to wprowadzenie standardów dla bibliotek szkolnych, które wyrównałyby szanse dostępu do dobrych bibliotek szkolnych dla wszystkich uczniów – bez względu na miejsce zamieszkania i typ szkoły. Drugie pytanie dotyczyło planowanych działań na rzecz wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży. Całość była opatrzona krótkim komentarzem pokazującym znaczenie ujednolicenia zasad funkcjonowania bibliotek szkolnych w przepisach prawnych, dotyczących szkół publicznych.

Prośby do komitetów wyborczych wysłaliśmy w sierpniu. ODZEW PRZERÓSŁ NASZE OCZEKIWANIA Myśleliśmy, że odpowiedzą dwa- -trzy komitety. Nie odpowiedział (do 7 października) ŻADEN. Wygląda na to, że apele polityków o interesowanie się programami wyborczymi, deklaracje otwartości na uwagi i pytania są fikcją. Komitety wyborcze skupione są na przygotowaniach do medialnych fajerwerków, wielkich konwencji wyborczych, różnego rodzaju publicznych akcji, słownych nawalanek w telewizji. Na konkretne informacje raczej nie ma co liczyć. Trzeba też brać pod uwagę możliwość, że komitety nie wiedzą, co odpowiedzieć, bo ich te sprawy po prostu w ogóle nie interesują. W związku z tym nie przekażemy żadnych sugestii wyborczych. Ale rekomendujemy wykorzystywanie końcówki kampanii wyborczej do zadawania pytań swoim lokalnym kandydatom na posłów (najlepiej publicznie), do wprowadzania tematyki edukacji, bibliotek, czytelnictwa do przedwyborczych dyskusji. Stara zasada mówi: jeśli nikomu nie mówisz o swoich problemach, to możesz mieć pewność, że nikt się nimi nie będzie przejmował.