Ogólnopolski konkurs

08.11.2012

Zapraszamy do udziału w konkursie dla klas IV-VI i gimnazjum na projekt zakładki do książki. Temat: tradycje kupieckie szlaku Jagiellońskiego Kraków-Lublin-Wilno. Sprawdź szczegóły!

 

Zaproszenie organizatora

Urząd Miasta Bielsk Podlaski wraz z Zespołem Szkół im. A. Mickiewicza oraz Organizacją Turystyczną „Szlak Jagielloński” serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych klas IV-VI i klas I – III gimnazjum oraz nauczycieli do wzięcia udziału w  I edycji Ogólnopolskiego Konkursu na projekt zakładki do książki związanej tematycznie ze spuścizną historyczną traktu królów polskich i wielkich książąt litewskich - Szlaku Jagiellońskiego Kraków – Lublin – Wilno. Zachęćmy uczniów do odkrywania bogactwa kulturowego regionu, w którym mieszkają, do poszerzenia wiedzy zdobywanej na lekcjach historii oraz  wirtualnej podróży. Informacje o szlaku znajdziemy na stronie internetowej www.szlakjagiellonski.pl.

 

Odkryjmy wraz z dziećmi i młodzieżą uroki turystyczne zakątków Polski, odnajdźmy unikalne zabytki związane z historią naszego kraju i wspólnymi dziejami Polski, Litwy i Białorusi, a jednocześnie rozwińmy ich wyobraźnię i umiejętności plastyczne.

 

Myślą przewodnią I edycji Konkursu są tradycje kupieckie szlaku zapoczątkowane wydarzeniem sprzed 630 laty, kiedy to wielki książę litewski Jagiełło wystawił w Wilnie przywilej pozwalający mieszczanom lubelskim na wolny wjazd na Litwę w celach handlowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia! 

 

Do pobrania:

Zaproszenie

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenie