Kwietniowi Antypiraci po raz czwarty. Ogólnopolska akcja.

24.01.2020

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza wszystkie szkoły, biblioteki, placówki oświatowe, i instytucje kultury do udziału w IV edycji akcji, która jest innowacyjnym sposobem kształtowania u młodych uczestników postaw aktywnych, świadomych i odpowiedzialnych użytkowników informacji oraz dóbr kultury.

W tym roku uczestnicy będą pracować online przy tworzeniu wspólnej prezentacji.

 

Celem akcji jest wskazanie narzędzi umożliwiających legalne możliwości korzystania z utworów objętych prawami autorskimi oraz źródła wolnych zasobów, a także pogłębienie świadomości oraz wiedzy młodych uczestników na temat takich sposobów publikowania własnej twórczości, które ułatwiają innym użytkownikom sięganie po nie bezpiecznie, zgodnie z prawem i etyką.

Finał będzie między 20 a 27 kwietnia 2020 roku – w związku z przypadającymi wówczas Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich oraz Światowym Dniem Własności Intelektualnej.

Więcej informacji na stronie Kwietniowych Antypiratów:  https://bpkpcen.blogspot.com/p/kwietniowi-antypiraci-edycja-iv.html