Zasady zamieszczania prezentacji

Back Powrót

 1. Zamieszczamy prezentacje, których objętość (po spakowaniu) nie przekracza 2 MB. Prezentacje należy przesyłać pocztą elektroniczną Adres e-mail [email protected].
 2. Informacje o prezentacji mającej ponad 2 MB możemy zamieścić po przysłaniu jej do "Biblioteki w Szkole" (na płycie CD, pocztą tradycyjną) wraz ze skróconą wersją demonstracyjną. Na stronie www zamieszczona zostanie wersja demonstracyjna oraz informacja o możliwości zamówienia pełnej wersji pocztą tradycyjną.
 3. Do każdej przesyłanej prezentacji prosimy dołączyć:
  1. krótki opis (tematyka, poziom odbiorcy itp.),
  2. informację, czy prezentacja była gdzieś publikowana,
  3. oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do prezentacji.
 4. Przypominamy o konieczności podawania w prezentacjach:
  1. wszystkich Ä˝ródeł, z których autor prezentacji korzystał, danych bibliograficznych cytowanych utworów lub ich fragmentów (wg. normy),
  2. imienia i nazwiska autora prezentacji.

Adres korespondencyjny "Biblioteki w Szkole" - skr. Poczt. 109, 00-950 Warszawa

Back Powrót