Podstawowe zasady tworzenia prezentacji

Back Powrót

Przygotowując prezentację i poszczególne jej slajdy pamiętaj o następujących zasadach:

 • Każda prezentacja musi mieć swój temat - przedstaw go na początku (slajd tytułowy). Zastanów się także, w jakim celu przygotowujesz prezentację, co chcesz osiągnąć, co chcesz przekazać i komu (dostosuj treść i środki wyrazu do wieku i poziomu odbiorcy).
 • Każda plansza powinna mieć tytuł.
 • Aby slajdy były czytelne, nie powinno być więcej niż 5-6 linijek tekstu na slajdzie.
 • Tekst powinien składać się z haseł, a nie rozbudowanych akapitów.
 • Zadbaj, aby tekst i pozostałe elementy były czytelne z większej odległości.
 • Stosuj czytelną czcionkę - bez zbędnych ozdobników, udziwnień.
 • Elementy graficzne muszą być czytelne, a ich zadaniem jest wspomaganie tekstu.
 • Konsekwentnie stosuj kolory i czcionki. Pamiętaj, że kolorystyka i tło mają wspomagać prezentację, a nie dominować.
 • Wykorzystuj stopniowanie - tzn. wyświetlaj kolejne elementy slajdu potrzebne do prezentacji.
 • Umieszczenie animacji w slajdzie służy objaśnianiu jakiegoś zjawiska lub uatrakcyjnieniu prezentacji. Przesadne używanie różnorodnych "sztuczek" dezorientuje słuchaczy.
 • Odbiorca zwraca największą uwagę na górną część slajdu, a szczególnie lewy górny róg.
 • Na zakończenie przedstaw podsumowanie - może to być jakiś cytat, sentencja, hasło.
 • Nie zapomnij, że prezentacja ma swojego autora. Napisz o tym na początku i na końcu prezentacji. Jeżeli decydujesz się umieścić swoje nazwisko bądÄ˝ logo swojej szkoły na każdym slajdzie, zadbaj, by nie był to główny element tego slajdu.
 • Pamiętaj o podaniu wszystkich Ä˝ródeł wykorzystanych do prezentacji (autorów i tytułów cytowanych utworów, wykorzystanych materiałów ilustracyjnych, itp.) - podaj je zgodnie z normą.

Back Powrót