Redakcja, kontakt

Redaktor naczelny:

Juliusz Wasilewski
juliusz.wasilewski@sukurs.edu.pl

Sekretarz redakcji:

Katarzyna Świderska-Nowicka
katarzyna.swiderska@sukurs.edu.pl

Adres redakcji:

00-950 Warszawa
skr. poczt. 109
tel./fax: 22 832 36 11
bws@sukurs.edu.pl