Redakcja, kontakt

Redaktor naczelny:

Juliusz Wasilewski
[email protected]

Sekretarz redakcji:

Monika Wielgołaska
[email protected]

Adres redakcji:

00-950 Warszawa
skr. poczt. 109
tel./fax: 22 832 36 11
[email protected]