Komentarz

Przedstawione regulaminy funkcjonują w bibliotece od roku szkolnego 2003/2004. Zostały przedstawione i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców, zgodnie procedurą przyjętą w Statucie Szkoły i potwierdzone stosownymi podpisami.
W praktyce okazało to się bardzo przydatne, szczególnie umieszczenie w regulaminie procedury postępowania w przypadku zgubienia książki. Skończyły się dyskusje z uczniami i rodzicami na temat zgubionych książek, obecnie wystarczy, że pokażę regulamin i magia podpisów działa! Ponieważ co roku udostępniam uczniom możliwość przedstawiania swoich opinii o pracy biblioteki, zainteresowań jakie mogą i chcą w niej realizować -tablica na korytarzu szkolnym gdzie mogą się wpisywać - w roku szkolnym 2006/2007 zgodnie z sugestią czytelników zamierzam zmienić zapis dotyczący ilości wypożyczanych książek do 5 sztuk oraz wydłużyć termin wypożyczania do 4 tygodni.
Zmianie ulegnie również regulamin czytelni w związku z otrzymaniem 4 stanowisk komputerowych w ramach Internetowego Centrum Multimedialnego. Jestem nauczycielem bibliotekarzem z dwudziestoletnim stażem pracy więc wiem też, że najważniejszy jest czytelnik i nie zawsze można trzymać się twardo regulaminu, czasami warto od niego odstąpić na rzecz otwarcia się biblioteki na potrzeby czytelnika. Oferujemy czytelnikom swoje usługi i nie możemy im zamykać drogi do książki bo może się okazać, że więcej do biblioteki nie przyjdą, ze stratą oczywiście dla siebie, czego niestety mogą sobie nie uświadamiać i to jest nasza rola.

Jolanta Gontarz-Doszla