Regulamin czytelni NKJO

Back Powrót

Postanowiłam się przyłączyć do akcji regulaminowej. Przesyłam regulamin czytelni Nauczycielskiego Kolegium Językowego w Zabrzu. Na razie się sprawdza. Uważam, ze powinno się oddzielnie określać zasady działania czytelni i wypożyczalni stąd konieczność wprowadzania oddzielnych regulaminów.

Danuta Zielińska-Kowalik

Regulamin czytelni

 1. Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy pracownicy NKJO, słuchacze oraz osoby upoważnione przez Dyrekcję NKJO.
 2. Czytelnik jest zobowiązany do zgłoszenia się do nauczyciela-bibliotekarza i wpisania się do zeszytu obecności przed skorzystaniem z czytelni.
 3. Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za powstałe z jego winy uszkodzenia.
 4. Czytelnik ma prawo do korzystania z multimediów za zgodą bibliotekarza.
 5. W czytelni obowiązuje cisza.
 6. Nie wolno spożywać posiłków.
 7. Materiały do czytelni wydaje bibliotekarz.
 8. Czytelnia udostępnia na miejscu wszystkie zbiory Biblioteki NKJO.
 9. Czytelnia jest czynna w czasie pracy biblioteki.
 10. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel-bibliotekarz może odmówić prawa korzystania z pomieszczeń czytelni.
 11. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni bez uzgodnienia z Dyrekcją jest zabronione.
 12. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.

Przyślij swój komentarz

Back Powrót