Komentarz do regulaminów Zespołu Szkół w Miłakowie

Back Powrót

Powyższe regulaminy służą w naszej bibliotece od wielu lat. Podlegały przez ten czas ewaluacji. Regulaminy wypożyczalni i czytelni zostały opracowane na podstawie wzorów regulaminów zamieszczonych w książce E. Białkowskiej "Biblioteka w szkole", natomiast regulamin korzystania z komputerów, powstał stosunkowo niedawno.

Moim zdaniem w rozwijającej się bibliotece regulaminy powinny być modyfikowane: w związku z oczekiwaniami i sugestiami naszych czytelników, zmianami w organizacji biblioteki. Te zmiany to dowód, że biblioteka żyje i jest nastawiona na potrzeby swoich użytkowników. Warto pytać czytelników o treści regulaminów, oni najlepiej nam podpowiedzą, co się "przeżyło", co należy poprawić, co dodać.

Małgorzata Jabłońska

Przyślij swój komentarz

Back Powrót