Regulamin czytelni w Szkole Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu

Back Powrót

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu.

REGULAMIN CZYTELNI

1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy SP 3.
3. Wstęp do czytelni tylko z zeszytem i przyborami do pisania. Zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp.
4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
5. Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela.
6. Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.
7. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.
8. Ze względu na ochronę antywirusową, zabrania się samowolnego używania własnych dyskietek.
9. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub zniszczeniem innych materiałów bibliotecznych.

Back Powrót