Regulamin korzystania z biblioteki przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie

Back Powrót

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
 3. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki i godzinami udostępniania zbiorów.
 4. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.
 5. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek.
 6. Z końcem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.
 7. Czytelnicy przebywający w bibliotece poza godzinami lekcyjnymi zobowiązani są do wpisania swojego nazwiska do ewidencji oraz do przestrzegania zaleceń bibliotekarza.

WYPOŻYCZANIE KSIˇŻEK I POSZANOWANIE ZBIORÓW

 1. Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki.
 3. Uczeń powinien dbać o wszystkie wypożyczone z biblioteki zbiory.
 4. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną - wskazaną przez bibliotekarza.
 5. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.
 6. Przed opuszczeniem biblioteki czasopisma, książki i programy edukacyjne odnosi się na miejsce.

KORZYSTANIE ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
 2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz Internetu.
 3. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką bibliotekarza.
 4. Przy komputerze można pracować, gdy w bibliotece nie odbywają się inne zajęcia.
 5. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
 6. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 7. Pierszeństwo korzystania z komputerów mają uczniowie którzy nie posiadają własnego sprzętu informatycznego.
 8. Korzystając ze stanowisk komputerowych nie można używać dyskietek przyniesionych z zewnątrz.
 9. Internet służy do celów edukacyjnych. Uczeń zobowiązany jest znać dokładną tematykę poszukiwanych zagadnień (poprawną pisownię fachowych terminów, adres internetowy).
 10. W bibliotece można drukować jedynie materiały niezbędne do celów dydaktycznych.
 11. Praca przy komputerze powinna przebiegać zgodnie z zasadami informatyki (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kolejność wykonywanych czynności).

 

Opracowała:
Bożysława Belzyt

Back Powrót