Regulamin czytelni biblioteki Zespołu Szkół w Miłakowie

Back Powrót

 1. Korzystanie z czytelni
  1. Do czytelni należy wchodzić w zmiennym obuwiu, teczki, kurtki, należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu.
  2. W czytelni obowiązuje cisza.
  3. Korzystający wpisuje się do "Zeszytu odwiedzin w czytelni".
 2. Korzystanie ze zbiorów
  1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zborów a w szczególności i tylko na miejscu z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów AV.
  2. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism, do pozostałych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.
 3. Poszanowanie książek
  1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
  2. Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
  3. Zbiory czytelni stanowią własność szkoły!

Opr. Małgorzata Jabłońska

Przyślij swój komentarz

Back Powrót