Regulamin korzystania z komputerów w bibliotece Zespołu Szkół w Miłakowie

Back Powrót

  1. Z komputerów mogą korzystać uczniowie uczący się informatyki.
  2. Obowiązują zapisy na ustaloną przez ucznia i bibliotekarza godzinę.
  3. W czasie pracy na komputerze nie należy zmieniać ustawień w panelu sterowania.
  4. Po wykonaniu prac, otwarte programy należy pozamykać i pozostawić ekran z wyświetlonym pulpitem.
  5. Wszelkie trudności w obsłudze komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
  6. Komputer obsługuje tylko jeden uczeń.

Opr. Małgorzata Jabłońska

Przyślij swój komentarz

Back Powrót