Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Aby dostawać nowości podaj e-mail: 
Zapisz:Wypisz
 
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Scenariusz i pytania do konkursu

" Tradycje Świąt Wielkanocnych"

 

Cele konkursu:

 • Zachęcenie młodzieży do poznania obecnych i dawnych tradycji świątecznych charakterystycznych dla kultury polskiej.
 • Zapoznanie się z najstarszymi tradycjami, zwyczajami i obyczajami panującymi w różnych regionach Polski.
 • Szerzenie świątecznej kultury, symboliki świąt oraz ich narodowego charakteru.

 

Regulamin konkursu:

 • W konkursie biorą udział uczniowie klas I- III gimnazjum
 • Wymagana jest znajomość obecnych i dawnych zwyczajów, obyczajów dotyczących Świąt Wielkanocnych w różnych regionach Polski.
 • Konkurs trwa 45 minut i przewidziany jest w formie pisemnej - testu składającego się z 20 pytań, z którego można uzyskać 36 punktów.
 • Odbędzie się dnia............ w bibliotece szkolnej
 • Organizator: biblioteka szkolna

 

Przebieg konkursu:

1. Powitanie uczestników konkursu

2. Rozdanie testów

 • Rozwiązywanie prac przez uczniów
 • Zebranie prac konkursowych.
 • Sprawdzenie prac przez komisję konkursową
 • Wyłonienie na podstawie punktacji zwycięzców
 • Wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom.

 

Literatura:

Ferenc- Szydełkowa E.: Rok kościelny a polskie tradycje, Poznań 1982

Szymanderska H.: Polskie tradycje świąteczne, Świat Książki, Warszawa 2003

Szymanderska H.: Polska Wielkanoc, Warszawa 1991

Wydrukowane informacje ze stron www. dotyczące tradycji Świąt Wielkanocnych

 

PYTANIA KONKURSOWE
"Tradycje Świąt Wielkanocnych"  

1. Jak nazywano pierwotnie Święta Wielkanocne? (0-1)

2. Co symbolizuje wielkanocne jajko? (0-1)

3. Czym było jajko w wierzeniach ludowych- wymień co najmniej 3 wierzenia (0-3)

4. Jak nazywamy zdobione jajko? Podaj też inną nazwę (0-2)

5.Z którego wieku pochodzą najstarsze polskie pisanki? (0-1)

6. Kto wprowadził zwyczaj malowania jajek? (0-1)

7. Co symbolizuje baranek wielkanocny i zajączek wielkanocny? (0-3)

8. W którym wieku zajączek dotarł jako tradycja do Polski? (0-1)

9. Z jakiej kultury wywodzi się zwyczaj malowania jajek? (0-1)

10. Wymień co najmniej 2 tradycje wielkanocne odbywające się w różnych regionach Polski, a różniące się od naszego regionu. (0-2)

11. Które zwyczaje i obrzędy wielkanocne wywodzą się z tradycji pogańskich?

(0-3)

12. Co rozpoczyna okres obchodów Świąt Wielkanocnych? (0-2)

13. Co jest odpowiednikiem wigilii Bożego Narodzenia w święta Wielkanocne? (0-1)

14. Wymień 2 inne nazwy Niedzieli Palmowej (0-2)

15. Jak nazywa się msza św. odprawiana o 6.00 w Wielką Niedzielę (0-1)

16. Jakie tradycyjne potrawy możemy spotkać na wielkanocnym stole- wymień co najmniej 5. (0-5)

17. Z jaką tradycją związana jest Wielka Sobota? (0-1)

18. Jaki zwyczaj związany jest z drugim dniem Świąt Wielkanocnych i na czym on polega? (0-2)

19. Czego nie może zabraknąć w święconce- koszyczku? (0-2)

20. Kiedy spożywamy święconkę? (0-1)

 

Odpowiedzi :

 

 • Pascha
 • Symbol zmartwychwstania, odrodzenia, tajemnicy siły istnienia
 • Lekarstwem na chorobę; chroniło przed pożarem; zapewniało urodzaj, szczęście i pomyślność
 • Pisanka- kraszanka
 • X w.
 • Św. Magdalena
 • Zmartwychwstanie Chrystusa (baranek); symbol odradzającej się przyrody, wiosny i płodność (zajączek)
 • Początek XX w.
 • Pogańskiej
 • Na Podhalu do święconki oprócz jajek, kiełbasy czy baby wielkanocnej wkłada się banany, pomarańcze i owoce kiwi

Na Kaszubach w "Lany Poniedziałek" nie polewa się panien wodą, lecz smaga witkmi wierzbowymi

 • Lany poniedziałek; malowanie jajek; gałązka palmowa
 • Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień
 • Śniadanie w Wielką Niedzielę
 • Kwietna lub wierzbna
 • Rezorekcje
 • Święconka- jajko; baby, mazurki, chrzan, biała kiełbasa
 • Święcenie pokarmów
 • Lany Poniedziałek- polewanie wodą
 • Baranka, jajek, wędlin
 • Rano przy śniadaniu w Wielką Niedzielę.

 

 

Opracowała

Katarzyna Rzeszotarska
Gimnazjum nr 2 w Płocku