XX Ogólnopolski Konkurs Filmowy – Kino Nowej Przygody

17.02.2020


II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku zaprasza uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie filmowym.

Więcej

W NSZZ „Solidarność” o problemach bibliotekarzy szkolnych

17.02.2020


Gdańska Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zorganizowała 11 lutego 2020 konferencję na temat problemów bibliotek szkolnych. W konferencji oprócz licznej grupy nauczycieli bibliotekarzy udział wzięli m.in. przedstawiciele MEN oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Więcej

XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS FILMOWY Kino Nowej Przygody

15.02.2020


   

Konkurs (organizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku) jest adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

Kategorie:

- praca badawcza na wybrany temat,

- projekt scenariusza utrzymanego w konwencji Kina Nowej Przygody,

- praca plastyczna inspirowana filmem wybranym z regulaminu konkursu,

-  oryginalna etiuda filmowa w konwencji Kina Nowej Przygody.

Ostateczny termin nadsyłania prac: 6 marca 2020 r.

Szczegóły, wymogi formalne.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – uwagi i rekomendacje w sprawie priorytetu 3

29.01.2020


 

 

Możliwość realizacji wymogów NPRCz do końca roku szkolnego (a nie kalendarzowego), możliwość finansowania z NPRCz nie tylko zakupu książek, ale też np. organizowania działań promujących czytelnictwo, potrzeba sprecyzowania określenia „nowości wydawnicze” – to główne tematy pisma  Agaty Arkabus (przygotowanego z niewielką pomocą redakcji "Biblioteki w Szkole")  do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kolejnej edycji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 

Jest już odpowiedź Aliny Sarneckiej (dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN).

Więcej

Kwietniowi Antypiraci po raz czwarty. Ogólnopolska akcja.

24.01.2020


Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zaprasza wszystkie szkoły, biblioteki, placówki oświatowe, i instytucje kultury do udziału w IV edycji akcji, która jest innowacyjnym sposobem kształtowania u młodych uczestników postaw aktywnych, świadomych i odpowiedzialnych użytkowników informacji oraz dóbr kultury.

W tym roku uczestnicy będą pracować online przy tworzeniu wspólnej prezentacji.

Więcej

Bezpłatny kurs „Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece”

10.01.2020


SpołEd to działanie Centrum Cyfrowego i Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej skierowane do osób pracujących we wszystkich typach bibliotek, obejmujące m.in bezpłatny kurs on-line oraz warsztaty trenerskie i dla użytkowników bibliotek. Jednym z celów projektu jest wyłonienie lokalnych liderów i liderek zmiany, którzy z wykorzystaniem nowych technologii i nowoczesnych metod wpłyną na rozwój kompetencji cyfrowych w swoim środowisku. 
Więcej informacji na stronie: 
https://centrumcyfrowe.pl/projekty/spoldzielnia-otwartej-edukacji-w-bibliotece/

Więcej

Interpelacja (i odpowiedź) w sprawie norm zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy.

30.12.2019


Poseł Tomasz Piotr Nowak (Platforma Obywatelska)  z Konina złożył w grudniu 2019 r. interpelacje poselską w sprawie braku przepisów dotyczących zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy, co uniemożliwia w wielu szkołach realizację zwiekszających się zadań bibliotek szkolnych. 

Odpowiedzi udzielil Michał Kopeć, podeskretarz stanu w MEN.

Więcej

Cudownych Świąt!

23.12.2019


Redakcja miesięcznika Biblioteka w Szkole skład życzenia cudownych, rodzinnych i przede wszystkim radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów i satysfakcji w nadchodzącym Nowym Roku.

Książka Roku 2019 Polskiej Sekcji IBBY

18.12.2019


Nagrody literackie:

Marta Kisiel za książkę dla dzieci Małe Licho i anioł z kamienia, Grupa Wydawnicza Foksal, Wydawnictwo Wilga

Agnieszka Wolny-Hamkało za książkę dla młodzieży Lato Adeli,wydawnictwo Hokus-Pokus.

Nagrody graficzne:

Jacek Ambrożewski oraz Zosia Frankowska za ilustracje i projekt graficzny do książki Podróżnicy. Wielkie wyprawy Polaków, wydawnictwo Dwie Siostry,

Monika Hanulak za książkę obrazkowąHomo Lector kalendarz na 13 miesięcy, wydawnictwo Wytwórnia

Nagrodę za upowszecnieianie czytelnctwa otrzymała Danuta Świerczyńska-Jelonek

Pełna lista nagród i wyróżnień: http://www.ibby.pl/?p=5926

 

Wyniki ankiety czytelników Biblioteki w Szkole

15.12.2019


Opublikowaliśmy wyniki naszej ankiety czytelników, w której wzięło udział aż 1020 osób. W grudniowym numerze omówiliśmy wyniki. Bardzo dziękujemy za udział, komentarze i uwagi. Podsumowanie dostępne jest także tutaj.

Można się z niego dowiedzieć m.in.:

  • Co dalej z "Biblioteką w Szkole"?
  • Jakie są problemy bibliotek?
  • Jak oceniono dbałość dyrektorów o bibliotekę?
  • Ile godzin biblioteki są otwarte dla uczniów?
  • Ile i gdzie biblioteki wydają na książki?
  • Ile (i w jakim wieku) jest komputerów w bibliotekach?

...oraz wiele innych zagadnień.

Pełny raport z ankiety znajduje się tutaj.

Edukacja w Cyfrowym Wymiarze - ogólnopolska konferencja (Włocławek, 30.03.2020)

12.12.2019


Dziesiąta edycja spotkań dotyczących wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu. Celem jest popularyzacja edukacyjnych zastosowań technologii rozszerzonej rzeczywistości i wirtualnej rzeczywistości oraz prezentacja interaktywnych form i metod pracy angażujących uczniów i rozwijających ich kreatywny potencjał. Uczestnicy będą mieli okazję do indywidualnych spotkań i konsultacji z przedstawicielami firm oferujących najnowsze światowe rozwiązania technologiczne wykorzystywane w edukacji. 

Konferencja jest bezpłatna. Liczba miejsc ograniczona. Kontakt, zapisy.

Organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Skontrum a nie spis z natury. Program biblioteczny a nie księgowy

05.12.2019


Okazuje się, że mimo jednoznacznych przepisów, mówiących, że inwentaryzacja księgozbiorów w bibliotekach szkolnych powinna się odbywać zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Ustawy o bibliotekach (czyli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych) nadal pojawiają się, głównie ze strony służb księgowych, żądania, by inwentaryzacja księgozbiorów odbywała się metodą spisu z natury a nie skontrum. Ostatnio doszły nowe, kuriozalne oczekiwania kierowane pod adresem nauczycieli bibliotekarzy – wprowadzanie danych o księgozbiorze nie do komputerowego systemu bibliotecznego, lecz do programu księgowego.

Więcej

Komputeryzacja biblioteki – nowy numer „Biblioteki w Szkole”

05.12.2019


Komputeryzacja biblioteki szkolnej

Ukazał się grudniowy numer Biblioteki w Szkole.

A w nim m.in.:
  • Jak skomputeryzować bibliotekę szkolną? – darmowy dodatek
  • Scenariusz zajęć na Dzień Głośnego Czytania
  • Plakat z portretem Olgi Tokarczuk

Tutaj można przejrzeć zawartość i zamówić numer.

Termin składania wniokiów do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2020 przedłużony do 6 grudnia

28.11.2019


Rada Ministrów zmieniła przepisy dotyczące priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020.  Szkoły mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupów książek w r. 2020 - do 6 grudnia br. To już ostatnia edycja NPRCz w tej perspektywie finansowej.

Formularze wniosków: https://www.gov.pl/web/edukacja/formularze-narodowy-program-czytelnictwa.

Poradnik dla szkół na temat NPRCz opublikowaliśmy w "Bibliotece w Szkole" 9/2019