Prenumerata

U wydawcy

Najlepsze rozwiązanie. Najszybsza, darmowa przesyłka pod wskazany adres i możliwość skorzystania z corocznych promocji.

Sklep internetowy
E-mail: sklep@sukurs.edu.pl
Tel./fax: 22 832 36 11
Adres: 00-950 Warszawa, skr. poczt. 109

Ceny

2014 - rok: 144 zł
2014 - pół roku: 72 zł
2014 - kwartał: 36 zł
2014 - numer: 12 zł

Kolporterzy

RUCH
Kolporter
Garmond Press
Poczta Polska