Prenumerata

U wydawcy

Najlepsze rozwiązanie. Najszybsza, darmowa przesyłka pod wskazany adres i możliwość skorzystania z corocznych promocji.

Prenumerata Biblioteki w Szkole

Formularz zamówienia
E-mail: sklep@sukurs.edu.pl
Tel./fax: 22 832 36 11
Adres: 00-950 Warszawa, skr. poczt. 109

Ceny

2018 - rok: 198 zł
2018 - pół roku: 99 zł
2018 - kwartał: 49,50 zł
2018 - numer: 16,50 zł

Kolporterzy

RUCH
Kolporter
Garmond Press
Poczta Polska