Prezentacje multimedialne

Kontakt: Adres e-mail [email protected]

Prezentacja to ciekawa i atrakcyjna forma przekazu informacji, mająca za zadanie pomóc w wyjaśnieniu, nauczaniu lub przedstawianiu odbiorcom jakiegoś zagadnienia.

Prezentacja nie jest przekazem ciągłym (jak np. film), lecz składa się z serii obrazów (slajdów), które mogą być oglądane na monitorze komputera, rzutniku przeÄ˝roczy (folie nakładane na rzutnik pisma) lub na dużym ekranie (gdy jest możliwość wykorzystania projektora multimedialnego).

Podstawowym walorem prezentacji powinna być prostota, zwięzłość, komunikatywność. Przygotowując prezentację należy unikać obszernych opisów, zawiłych wyjaśnień, efektów wizualnych odwracających uwagę od głównego tematu. Dobra prezentacja powinna zaciekawiać, skupiać uwagę odbiorcy na omawianym temacie. Warunkiem powodzenia prezentacji jest jej odpowiednie przedstawienie.

Niektóre Ä˝ródła podają, że człowiek zapamiętuje tylko 10% tego, co przeczyta, 20% tego, co usłyszy, 30% tego, co zobaczy. Wniosek jest prosty - po wykorzystaniu dobrze przygotowanej i atrakcyjnie przedstawionej prezentacji, odbiorcy naszego pokazu teoretycznie powinni zapamiętać min. 60% przekazywanych informacji. Jeśli dodamy do tego dyskusję lub pytania od słuchaczy dotyczące przedstawionego tematu w trakcie lub po zakończeniu pokazu, możemy sobie pogratulować!

UWAGA!