Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Ankiety

Ankieta dla rodziców

Kwestionariusz anonimowy

1. Czy wyrażają Państwo zgodę na udział swojego dziecka w kole literacko-teatralnym?

a) tak
b) nie

2. Czy zauważyli Państwo, że realizowany program na zajęciach koła wpłynął na postawę Waszego dziecka? W jaki sposób?

 ..................................

..................................

3. Czy zauważyli Państwo jakieś zmiany u swojego dziecka w nastawieniu do nauki języka polskiego? Jakie? Proszę krótko opisać.

..................................

 ..................................

4. Czy Państwa dziecko lubi występować, prezentować swoje umiejętności przed innymi?

..................................

 ..................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety.


Ankieta ewaluacyjna

Anonimowa ankieta dla uczniów do przeprowadzenia na zajęciach koła literacko-teatralnego w pierwszych miesiącach jego działalności.

1. Czy lubisz występować i jeśli tak, to dlaczego?

..................................

 ..................................

2. Jaka rola (postać, osoba) byłaby dla Ciebie najbardziej odpowiednia i dlaczego?

..................................

 ..................................

3. Jakie spektakle na zajęciach koła literacko-teatralnego chciałabyś/chciałbyś przygotować?

..................................

 ..................................

4. Jakie cechy i umiejętności powinien, według Ciebie, mieć aktor?

..................................

 ..................................

5. Czego chciałabyś/chciałbyś nauczyć się na zajęciach koła?

..................................

 ..................................

6. Czy jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w konkursach literackich? O jakiej tematyce?

..................................

 ..................................

7. Czy lubisz pisać własne teksty twórcze, wiersze i chciałabyś/chciałbyś je komuś pokazać?

..................................

 ..................................

8. Jakie nadzieje pokładasz w związku z uczestnictwem w zajęciach koła literacko-teatralnego?

..................................

 ..................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety.

 


Ankieta ewaluacyjna

Poniższa ankieta dotyczy tematyki i sposobu prowadzenia zajęć koła literacko-teatralnego. Twoje sugestie zostaną uwzględnione w planie pracy koła zainteresowań w kolejnym semestrze roku szkolnego.

1. Zajęcia koła literacko-teatralnego są:

a) nudne
b) ciekawe
c) bardzo ciekawe
d) inne określenie: ...................

2. Na zajęciach

a) najbardziej podoba mi się: .................
b) nie zainteresowało mnie: .................

3. W nauczycielu prowadzącym koło

a) najbardziej podoba mi się: ...................
b) najmniej podoba mi się: ...................

4. Do udziału w zajęciach motywuje mnie (zaznacz wszystkie prawdziwe odpowiedzi):

a) luźna atmosfera
b) traktowanie mnie poważnie
c) zachęcanie mnie do udziału
d) pochwała nauczyciela
e) mam zorganizowany czas wolny
f) lubię uczestników koła
g) chcę pokazać, że coś potrafię
h) poznaję nowe koleżanki i kolegów
i) mogę wypowiedzieć swoje zdanie
j) interesuję się teatrem
k) inne powody (jakie?): ...................

5. Po zajęciach czuję się

a) zmęczony
b) znudzony
c) zainteresowany
d) odprężony

6. Twoja ocena wystawiona mi za prowadzenie koła literacko-teatralnego w skali od 1 do 6 wynosi: ....

Dziękuję za wypełnienie ankiety.