Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Serwis Informacyjny Biblioteka Pedagogiczna

Gromadzenie informacji, wymiana doświadczeń i pomysłów, prezentowanie nowych form pracy oraz możliwości wzbogacania tradycyjnego warsztatu bibliotek, by z czasem zastąpić go narzędziami informatycznymi - taki jest pomysł na edukacyjny serwis internetowy, utworzony z myślą o bibliotekarzach z bibliotek pedagogicznych.

Idea jego utworzenia powstała we wrześniu 2002 roku w Toruniu, podczas XVIII Konferencji Informatyka w Szkole. Pomysłodawcą jest Bożena Boryczka, nauczyciel konsultant z Ośrodka Edukacji Komputerowej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Realizacji projektu podjęły się Aldona Zawałkiewicz, Bożena Czyż-Bortowska i Wiesława Budrowska z Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

24 lutego 2003 roku w Warszawie odbyło się spotkanie organizacyjne Serwisu Biblioteka Pedagogiczna. Wzięło w nim udział dziewiętnastu nauczycieli bibliotekarzy reprezentujących 13 bibliotek pedagogicznych. W trakcie spotkania powołano zespół redakcyjny w składzie:

  • Redaktor naczelny - Aldona Zawałkiewicz - Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
  • Zastępcy redaktora naczelnego - Lucyna Kurowska-Trudzik, Wiesława Jędrzejewska - Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
  • Sekretarz redakcji - Monika Szczerbacz - Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
  • Redaktor techniczny - Bożena Boryczka - nauczyciel konsultant z Ośrodka Edukacji Komputerowej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Żywo dyskutowano nad formą Serwisu. Ustalono, że materiały w nim zamieszczane będą podzielone na następujące działy: Aktualności, Zestawienia bibliograficzne, Lekcje biblioteczne, Wymiana doświadczeń, Szkolenia, Awans zawodowy, Biblioterapia, Unia Europejska. Wybrano osoby odpowiedzialne za redagowanie poszczególnych działów.

Misją Serwisu jest integracja środowiska bibliotekarzy wokół idei doskonalenia zawodowego i podnoszenia efektywności pracy każdej z placówek. - Liczymy na to, że Serwis będzie docierał do naszych władz lokalnych i ministerialnych. Chcemy poprzez prezentację naszych osiągnięć zawodowych utrwalić w ich świadomości wizerunek nauczyciela bibliotekarza z biblioteki pedagogicznej jako reprezentanta szczególnej grupy zawodowej w systemie oświaty - nauczyciela świadomego swych zadań, doświadczonego, ambitnego, wykorzystującego w swej pracy usługowej technologię informacyjną, a przede wszystkim niezbędnego w realizowaniu zadań nałożonych na całe środowisko oświaty przez reformę - wypowiadają się na temat Serwisu jego twórcy.

Praca związana z Serwisem ma charakter społeczny, materiały będą zamieszczane bezpłatnie. Autorzy Serwisu zapraszają do odwiedzenia jego strony http://pedagogiczna.oeiizk.waw.pl licząc na współpracę z nauczycielami z bibliotek pedagogicznych całej Polski.

KATARZYNA ROSSIENIK
Wydział Informacji
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie

Powrót