Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2008 nr 5

 

Zagadnienia

Bogumiła STANIÓW
Czy w bibliotece szkolnej zawsze powinna obowi±zywać cisza

Młodzi czuj± się w bibliotece dobrze i swobodnie, nie obowi±zuje tu cisza. Ta sytuacja budzi wiele kontrowersji w środowisku bibliotekarzy i ludzi starszego pokolenia. Czy słusznie?

 

Juliusz WASILEWSKI
Kolejny raz o odpowiedzialności materialnej

Opinia Głównego Inspektora Pracy na temat odpowiedzialności materialnej bibliotekarzy.

 

Juliusz WASILEWSKI
Zabierz głos w swojej sprawie

Powstaje nowa podstawa programowa, która zdecyduje o rzeczywistości szkolnej pewnie na najbliższe kilkanaście lat. Warto zobaczyć, jak w tych projektach wygl±daj± sprawy będ±ce w sferze zainteresowania bibliotek szkolnych, i wysyłać do autorów opinię. (fragm. artykułu)

 

Awans zawodowy

Aleksandra STRONKA
Oko w oko z komisj±, czyli abc rozmowy awansowej

Kolejny materiał nt. awansu. Autorka przedstawia praktyczne wskazówki, dzięki którym egzamin stanie się partnersk± wymian± doświadczeń.

 

Warsztat pracy

Agnieszka ZAJˇCZKOWSKA
Wykorzystanie kodów kreskowych w programie MOL Optimum

 

Czytelnik w bibliotece

Jakub WEŁNOWSKI
Bibliotekarz potrafi: darmowe programy dla szkoły

Pomysł na zachęcenie uczniów do odwiedzania biblioteki.

 

Magdalena KOWGIER
Bookcrossing - uwalnianie ksi±żek
Scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej do przeprowadzenia na lekcjach języka polskiego

Nie tylko nauczyciel bibliotekarz może upowszechniać akcję uwalniania ksi±żek.

 

Jolanta NIWIŃSKA
Ogólnopolskie ¦więto Uwalnianych Ksi±żek - 12 czerwca

Informacje na temat akcji (plakat z okazji święta)

 

Maria CHACHUŁA
Wpływ działalności biblioteki na stan czytelnictwa w szkole
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwi±zywania problemu edukacyjnego

Pomysł na popularyzację biblioteki szkolnej i podniesienie poziomu czytelnictwa w szkole.

 

Grażyna GAJEK
Na niepowodzenia w szkole - magiczna moc bajkoterapii Scenariusz zajęć z wykorzystaniem Bajki o mróweczce Marii Molickiej

Kolejny scenariusz zaczerpnięty z programu "Ksi±żka prostuje kręte ścieżki życia". Program przeznaczony dla uczniów o niskiej samoocenie.

 

Janina WITEK

Niebezpieczne przygody w Afryce
Konkurs ze znajomości W pustyni i w puszczy dla uczniów klasy V szkoły podstawowej

 

Kamilla DUDEK
Monografia czy vademecum?
Scenariusz lekcji z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w szkole ponadgimnazjalnej

 

Dorota KOWALIK
Wesoły świat ksi±żek Astrid Lindgren
Międzyszkolny konkurs czytelniczy uczniów klasy III szkoły podstawowej

 

Scenariusze

Jolanta BUJWID, Aleksandra WĘGRECKA
Chatka Zapomnienia

Scenariusz przedstawienia teatralnego dla uczniów szkoły podstawowej, zawiera treści o charakterze wychowawczym: uwrażliwienie na krzywdę, udzielanie pomocy będ±cym w potrzebie.

 

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Dziwna planeta i dziwni na niej ci ludzie... Scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony poezji Wisławy Szymborskiej

Scenariusz montażu przeznaczonego dla uczniów szkoły średniej.

 

Bibliografie

Materiały repertuarowe
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za 2007 rok

 

Felieton

Kazimierz SZYMECZKO
Szkoła Przetrwania. Tylko rafaello

Lepiej być pięknym, młodym, zdrowym i bogatym niż brzydkim, starym, chorym i biednym. Stwierdzenie, że bieda uszlachetnia, jest na rękę tym, którzy biedy nie zaznali. (fragm. artykułu)

 

Krótko

Juliusz WASILEWSKI
A w Rybniku dużo się działo

Sprawozdanie z IV Forum Bibliotekarzy Województwa ¦l±skiego (3 kwietnia 2008).

 

Informacje
Ekslibrisy bibliotek:
Gimnazjum nr 1 im. Ksi±ż±t Oleśnickich w Oleśnicy