Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2011 nr 09

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online


 

Biblioteka w Szkole 2011 nr 09

ZAGADNIENIA

Juliusz WASILEWSKI
Pani minister odchodzi?

Podsumowanie pracy Ministerstwa
Edukacji Narodowej

 

Biblioteka w Szkole 2011 nr 09

Jacek WOJCIECHOWSKI
Edukacyjne gry

Edukacja to jest gra o wszystko:
o jutro, o przyszł± dekadę
i o wiele dekad

 

Jarosław MISIAK
Ksi±żka elektroniczna w bibliotece
szkoły podstawowej

e-booki zyskuj± coraz większ±
popularność. Sprzyja temu finansowa zapaść,
która dotknęła biblioteki szkolne w Polsce

 

PRAWO W SZKOLE

Dariusz SKRZYŃSKI
Odpowiedzialność za wypadek
w szkole

Podstawy prawne, rodzaje i definicje wypadków
osób pozostaj±cych pod opiek± szkoły
oraz podstawowe obowi±zki dyrektora
i nauczycieli po zaistnieniu wypadku

 

Dariusz SKRZYŃSKI
Prawnik odpowiada

 

CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Agnieszka OLEJARZ
Pozalekcyjny miszmasz

Cykl zajęć o sztuce przeznaczony
dla uczniów gimnazjum, do wykorzystania
np. na godzinach karcianych

 

Honorata FRYGIER-¦LIWA,
Elżbieta SZCZEPAŃSKA

¦wiadomy i kulturalny czytelnik

Program edukacyjny przeznaczony
dla uczniów gimnazjum

 

Janina WITEK
Na sportowo

Konkurs frazeologiczny dla klas IV-VI
szkoły podstawowej

 

Agata KORZEŃ
Supełek - Koło artystyczno-techniczne

Zajęcia dla uczniów klasy V szkoły podstawowej

 

Anna WALERJAŃCZYK
Witaj, szkoło

Konkurs wieloprzedmiotowy dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych

 

Szuflada 2011

Wiersz i opowiadanie, które zajęły pierwsze
miejsce w tegorocznej edycji konkursu

 

SCENARIUSZE

Lesława SZCZERKOWSKA
Rok 1918

Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji ¦więta Niepodległości
przeznaczony dla uczniów starszych klas szkoły
podstawowej i młodszych klas gimnazjum

 

KRÓTKO

Bernadeta LISTWOŃ
Przegl±d ksi±żek

 

FELIETON

Anna RZĘDOWSKA
Goście i bywalcy

 

DODATKI

Poczet królów polskich - Bolesław IV Kędzierzawy


Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online