Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2012 nr 06

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online


 

Biblioteka w Szkole 2012 nr 06

ZAGADNIENIA

Juliusz WASILEWSKI
Biblioteka szkolna dzisiaj

O ksi±żce autorstwa
prof. Bogumiły Staniów
Biblioteka szkolna dzisiaj

Ankieta

Kto wspiera moj± pracę
i działania biblioteki szkolnej?

 

Katarzyna PALIGA
Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna
w bibliotekach szkolnych

Deweye stworzył UKD dla poprawy jakości
wypożyczeń bibliotecznych, dla ułatwienia
bibliotekarzom pracy, a nie dla utrudnienia.
UKD nie jest dane za karę, jest efektem wysiłku
wielu ludzi, który ma na celu usprawnienie całej
instytucji bibliotecznego świata.

 

PRAWO W SZKOLE

Dariusz SKRZYŃSKI
Prawnik odpowiada

 

CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Jolanta PAWŁOWSKA
Ksi±żka i ja.

Program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii
dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej z niepełnosprawności±
intelektualn± w stopniu lekkim.

 

Jolanta PAWŁOWSKA
Podróż do Krainy Radości

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy IV
szkoły podstawowej z niepełnosprawności± intelektualn± w stopniu lekkim.

 

Witold PELKA
Kabaret w szkole
Praktyczny poradnik (3)

Najpopularniejsze gatunki sceny kabaretowej,
tworzenie programu oraz sposoby opracowania
poszczególnych numerów.

 

Maria MAMEŁA
Nasze konkursy czytelnicze

Czyli jak zorganizować konkurs przy pomocy...uczniów.

 

Urszula SZOPA
Potyczki językowe

Konkurs szkolny promuj±cy wiedzę o języku i poprawności językowej.
Dla uczniów gimnazjum.

 

Janina WITEK
Szczęśliwej drogi

Konkurs frazeologiczny dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

 

Sylwia KOMOREK
Gra miejska

Gra "¦ladami Czesława Miłosza i jego przyjaciół w Szczecinie"
zorganizowana przez Ksi±żnicę Pomorsk± z okazji 100. urodzin poety.

 

Paulina PACYNA
Chrońmy ksi±żki

O bezterminowej akcji "Chrońmy ksi±żki" w jednej z kępińskich szkół.

 

Agnieszka GRACZYK
Odkrywanie talentów

Dzięki działaniom przyczyniaj±cym się do odkrywania i wspierania
zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży biblioteka publiczna
zasłużyła sobie na tytuł Miejsca Odkrywania Talentów.

 

Gabriela BONK
Igrzyska śmierci

Krzyżówka sprawdzaj±ca znajomość ksi±żek Suzanne Collins:
Igrzyska śmierci, W pierścieniu ognia, Kosogłos.

 

Jolanta KASPEREK, Dorota WALUS
Autografy

Kolekcja autografów i dedykacji w Bibliotece Pedagogicznej w Zawierciu

 

Iwona AGATOWSKA
Zwierzaki promuj± czytelnictwo

O wykorzystaniu plakatów ze zwierzętami w bibliotece szkolnej.

 

SCENARIUSZE

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Powracałem ci±gle myśl± do... Romanowa

Scenariusz z okazji Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego
przeznaczony dla uczniów gimnazjum.

 

Bogumiła PIŃCZUK
Broniewski, jakiego nie znamy

Scenariusz spotkania bibliotecznego. Pamięci poety w 50.
rocznicę śmierci. Przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

KRÓTKO

Bernadeta LISTWOŃ
Przegl±d ksi±żek

 

Materiały na temat rocznic i działalności bibliotek pedagogicznych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, Filia w Kędzierzynie-Koźlu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu

 

DODATKI

Poczet królów polskich -
Leszek Czarny, Henryk IV Probus Biblioteka w Szkole 2012 nr 06

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online