Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka Centrum Informacji 2012 nr 1

PERSPEKTYWY I INNOWACJE

Maciej JAKUBCZYK
Mały duży widz

Program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej przyci±gn±ł do kin dziesi±tki
tysięcy młodych widzów. Jego twórca ocenia ofertę filmów dla dzieci.

 

Michał LUBERDA
Film na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie

Umiejętnie wykorzystany film uatrakcyjni przebieg zajęć, wzbogaci wiedzę
ucznia i zainspiruje go do poszukiwania nowych informacji.

 

Mirosława BOGACZ
Jak analizować dzieło filmowe w SCI?

Kilka uwag na temat edukacji filmowej dzieci i młodzieży w szkolnym
centrum informacji.

 

ARKANA WARSZTATU

Dorota JANCZAK
Film animowany?! Ależ tak!

Animacja nie jest jeszcze technik± stosowan± w polskich szkołach.
A szkoda. Zarówno badania, jak i doświadczenia zdobyte przez
nauczycieli z innych krajów wskazuj±, że tworzenie przez uczniów
filmów animowanych niesie ze sob± wiele korzyści pedagogicznych.
Technika ta jest nowym narzędziem motywowania uczniów,
angażowania ich w międzyprzedmiotowe projekty, narzędziem daj±cym
im możliwość aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności.

 

Katarzyna WILK
Wideoblog w bibliotece. Dlaczego nie?

Autorka poleca wideoblog jako sposób promocji czytelnictwa,
twórcze dopełnienie lekcji przedmiotowej lub formę pracy z uczniem.

 

Izabela RUDNICKA
Tworzenie filmów w programie Picasa

 

Dorota JANCZAK
Kręcimy film komórk±

Nagrywanie komórk± jest bardzo popularne wśród młodzieży, warto
więc wykorzystać potencjał edukacyjny tego niepozornego narzędzia.

 

SCENARIUSZE I PROJEKTY

Danuta SALAMON
Tresowane gwiazdy, czyli zwierzęta w filmach fabularnych

Scenariusz lekcji dla uczniów gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej

 

Z DO¦WIADCZEŃ/Z BIBLIOTEK

Michał LUBERDA
Mój pierwszy film...
Opis projektu edukacyjnego

Reportaż, sonda uliczna, teledysk, dokument o miejscowości lub o rodzinie
- projekt realizowany z młodzież± może mieć różn± formę. Praca nad filmem
uczy organizacji, odpowiedzialności i współpracy, wyzwala kreatywność
i daje ogromne poczucie satysfakcji. Musi być jednak bardzo dobrze przygotowana.

 

PRZEDSTAWIAMY SCI

Urszula KUTA
Biblioteka - centrum informacyjne i multimedialne
w Szkole Podstawowej w Węgierskiej Górce

Prawdopodobnie wiele bibliotek szkolnych może pochwalić się podobnym
wyposażeniem jak SCI w Węgierskiej Górce. Na szczególn± uwagę zasługuj±
pomysły na pracę pedagogiczn± i sposoby prezentacji twórczości dziecięcej:
wystawy, własne ksi±żeczki, publikacje internetowe i inne.

 

Bożena BORYCZKA
Biblioteka Hauptschule Mittersill w Austrii

 

KRÓTKO

O filmie w internecie

Strony, blogi, społeczności

 

 

"Biblioteka - Centrum Informacji" czasopismo dla bibliotek

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika "Biblioteka w Szkole" otrzymuj± nowe czasopismo w formie bezpłatnego dodatku-wszywki (raz na kwartał). Kto nie prenumeruje "Biblioteki w Szkole", może pismo kupić oddzielnie

 


kup ten numer w naszym sklepie