Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka Centrum Informacji 2012 nr 2

PERSPEKTYWY I INNOWACJE

Izabela RUDNICKA
Nad±żyć za zmianami

(Nie tylko) filmowe pomysły na promocję edukacji medialnej w szkole.

 

Kamila TOMKIEL, Karolina ¦MIGIEL
Nowe media w twojej szkole

Czy domen± bibliotek jest tylko ksi±żka drukowana?
Czy w bibliotece znajdzie się miejsce także na nowe media?
Czy ksi±żki i nowe media należy stawiać w opozycji?

 

Magdalena BREWCZYŃSKA
Warsztaty, festiwale, materiały

Oferta Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej

 

ARKANA WARSZTATU

Michał LUBERDA
Animowany film w Windows Movie Maker

Przygotowanie filmu poklatkowego jest czasochłonne i wymaga precyzji,
ale efekt pracy przynosi młodym twórcom sporo satysfakcji. Zapraszamy
do przygotowania animacji w Windows Movie Maker.

 

Z DO¦WIADCZEŃ/Z BIBLIOTEK

Rozanna BOGACZ
Edukacja filmowa. Punkt widzenia uczestnika

Większość instytucji promuj±cych kulturę filmow± zwraca się
ze swoimi projektami do młodych widzów. Oferta jest bogata.
W niektóre programy uczeń może zaangażować się samodzielnie.
Wiele jednak zależy od otwartości szkoły na współpracę np. z lokalnym kinem studyjnym.

 

Anna MASIAKOWSKA
Dziesi±ta muza w natarciu
Film na lekcji języka polskiego

Dzięki adaptacjom i ekranizacjom uczniowie uzyskuj± szersze spojrzenie
na tekst, mog± odbierać go bardziej aktywnie. Nie wolno jednak dopuścić
do tego, by adaptacja filmowa stała się jedynie brykiem, alternatyw± dla lektury.

 

Małgorzata ŁOPUSZYŃSKA-RATYNA
Dyskusyjny klub filmowy
Pomysł na realizację "godziny karcianej"

Uczniowie w wieku gimnazjalnym maj± przeróżne zainteresowania,
a w trakcie spotkań filmowych można omawiać różnorodne treści
i pomóc młodym ludziom w rozwijaniu ich pasji.

 

SCENARIUSZE I PROJEKTY

Michał LUBERDA
Western - zapomniany gatunek filmowy

Scenariusz zajęć dla uczniów I klasy liceum.

 

Jolanta PYTEL
Oscar? Co to takiego?

Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów klasy II gimnazjum.

 

PRZEDSTAWIAMY SCI

Małgorzata BORYCZKA
Z wizyt± w kanaryjskiej bibliotece

Biblioteka szkolna jest na Wyspach Kanaryjskich lokaln± instytucj± otwart±
- działa dzięki odwiedzaj±cym i dla nich. Jest postrzegana jako dobro wspólne,
z którego należy korzystać i do którego rozwoju należy się przyczyniać.

 

Anna ZDANOWICZ
Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Franciszka
Karpińskiego w Zabłudowie

Biblioteka jest ośrodkiem umożliwiaj±cym wyrównywanie szans edukacyjnych
i rozwój kulturalny dzieci, stanowi ważne centrum informacji o regionie, służy
też rodzicom, którzy nie maj± w domu dostępu do internetu.

 

 

"Biblioteka - Centrum Informacji" czasopismo dla bibliotek

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika "Biblioteka w Szkole" otrzymuj± nowe czasopismo w formie bezpłatnego dodatku-wszywki (raz na kwartał). Kto nie prenumeruje "Biblioteki w Szkole", może pismo kupić oddzielnie

 


kup ten numer w naszym sklepie