Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
"Biblioteka - Centrum Informacji"

Biblioteka - Centrum Informacji

"Biblioteka - Centrum Informacji"
Redagują:
 • Mirosława Bogacz (autorka książki Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza oraz licznych artykułów w prasie fachowej) - redaktor naczelna
  Jak kupić?
 • Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika "Biblioteka w Szkole" otrzymają kwartalnik bezpłatnie i bez potrzeby składania dodatkowych zamówień
 • Pozostali mogą zamawiać numery z r. 2008 u wydawcy - Agencja "SUKURS', skr. poczt. 109, 00-950 Warszawa, tel./fax 022 832 36 11, 022 832 36 12, e-mail: [email protected]., kupować w sklepie internetowym www.sukurs.edu.pl.
 • "Biblioteka - Centrum Informacji"
  Nowe czasopismo dla bibliotek

  Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika "Biblioteka w Szkole" będą otrzymywali nowe czasopismo w formie bezpłatnego dodatku (raz na kwartał, począwszy od numeru 7-8/2008). Kto nie prenumeruje "Biblioteki w Szkole", będzie mógł nowe pismo kupić oddzielnie.

          Biblioteki szkolne się zmieniają. Nadszedł czas na szkolne centrum informacji - na nazwanie jego funkcji, pokazanie wzorcowych realizacji i dobrych praktyk, na próbę zmierzenia się z problemami organizacyjnymi i technicznymi. Dlatego w środowisku związanym z miesięcznikiem "Biblioteka w Szkole" pojawiła się idea powołania czasopisma "Biblioteka - Centrum Informacji". Redakcja zamierza koncentrować się na tytułowym zagadnieniu. Adresujemy pismo zarówno do osób, które dopiero zagospodarowują pozyskany sprzęt, jak również do tych, którzy szukają nowych form pracy z uczniem.
          Kolejne numery będą podejmowały zagadnienia związane z organizacją pracy, edukacją w centrum, kształceniem bibliotekarzy, proponowanym modelem biblioteki 2.0, wielorakim wykorzystaniem internetu, e-learningiem, zjawiskami związanymi z internetem 2.0, nowymi mediami. Staramy się dotrzeć do wzorcowych centrów, ale będziemy też pokazywać rozwiązania przyjęte w szkołach, które mogły sobie pozwolić tylko na wydzielenie w czytelni "kącika internetowego". Jak nauczyciele bibliotekarze "opanowują" trudną technicznie i wychowawczo sytuację, kiedy muszą samodzielnie ustalić reguły i rozwiązywać codzienne problemy?
          Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika "Biblioteka w Szkole" będą otrzymywali nowe czasopismo w formie bezpłatnego dodatku (raz na kwartał, począwszy od numeru 7-8/2008. Kto nie prenumeruje "Biblioteki w Szkole", będzie mógł nowe pismo kupić oddzielnie.
          Osoby zainteresowane tematem zachęcamy do współpracy w redagowaniu kwartalnika. Pismo ma ambicje nie tylko tworzyć platformę wymiany doświadczeń, lecz także szukać sposobów na przekroczenie blokującej nas granicy, frustrującego przeświadczenia, że cały czas mówimy sami do siebie, bibliotekarze do bibliotekarzy, a świat nas nie rozumie. Chcemy przekonywać środowisko oświatowe, że dla dobra uczniów warto inwestować w biblioteki i stwarzać nauczycielom bibliotekarzom odpowiednie warunki do pracy.
          Jak spopularyzować ideę centrum poza środowiskiem bibliotekarskim? Jak pozyskiwać sojuszników? Już w pierwszym numerze "Biblioteki - Centrum Informacyjnego" opublikujemy opracowany przez Bożenę Szyszkowską-Sienkiewicz praktyczny poradnik adresowany do dyrektorów szkół. Autorka w sposób precyzyjny i konkretny pokazuje zalety internetowego centrum w nowoczesnej szkole, odpowiada na zasadnicze pytania dotyczące organizacji centrum, warunków jego funkcjonowania. Zapraszam do lektury i współpracy

  Mirosława Bogacz
  Redaktor naczelna
  [email protected]

  Archiwum kwartalnika