Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Ulubione s丑wka czyli kr髏kie vademecum nauczyciela

Z kogo si 秏iejecie?

Z samych siebie si 秏iejecie.

M. Gogol Rewizor

A - ABSENCJA - wynik polowania na wagarowicz體, czyli tych, co im zbrzyd砤 szko砤

B - BARAN - osobnik, o kt髍ym m體i眂 ogl阣nie, nie mamy najlepszego zdania

C - CELUJA OCENA - co niezmiernie rzadkiego w szkolnej praktyce

D - DZIENNIK LEKCYJNY - forma pisarstwa z pogranicza since fiction

E - EWALUACJA - najcz甓ciej powtarzane s硂瓀o na wszelkiego rodzaju szkoleniach. Nie璳t髍zy myl je z owulacj, a inni z ewolucj.

F - FREKWENCJA - wynik sumowania, mno縠璶ia i dzielenia tych, co byli, przez tych, co wy璼zli i ju nie wr骳ili

G - GRAFIK - 禼i秎e zaplanowany system pilno瓀ania korytarzy w czasie przerw

H - HARMONOGRAM - opis kto, kiedy, z kim, gdzie i co ma robi

l - INSPEKTOR - kiedy postrach szk蟪 a dzi prawdziwych ... inspektor體 ju nie ma

J - JEDYNKA - ulubiona ocena wielu belfr體, zw砤szcza tych, kt髍zy udzielaj korepetycji

K - KLASA - zbi髍 osobnik體 p砪i obojga, kt蟓rych staramy si kocha mimo, 縠 stale rzu璫aj nam k硂dy (lub inne przedmioty) pod nogi

L - LEKCJA - czas, gdy usi硊jemy osi眊n辨 禼ile okre秎ony cel, podpieraj眂 si wymy秎onym wcze秐iej niezwykle pi阫nym i m眃rym zoperacjonalizowanym planem dydaktycznym

- WKA - najlepiej ostatnia, ulubione miejsce przesiadywania na lekcji tych uczni體, kt髍zy nie chcieli nam zrobi przykro禼i i zostali

M - MONOLOG - w literaturze np. wielka impro瓀izacja. W szkole ulubiony przez nauczycieli spos骲 udzielania porad uczniom

N - NARKOTYKI, NIKOTYNA, NAPOJE WY璖KOKOWE - to czego nauczyciele boj si najbardziej w imieniu m硂dzie縴

O - ODPOWIED - wymuszona przez nauczy璫iela czynno舵 podzielenia si przez ucznia publicznie i g硂秐o swoj wiedz. Cz阺to od璸owiedzi bywa milczenie.

P - POPRAWKA - szansa dla ucznia, 縠 nauczyciel oka縠 lito舵

R - REPETENT - ucze wyznaj眂y zasad, 縠 szko砤 to nie wy禼igi

 

S - SPRAWDZIAN - d硊go zapowiadany przegl眃 tego, co ucze wiedzie powinien. Na wynik sprawdzianu ucze r體nie oczekuje d硊go.

T - TEST - spos骲 na szybkie wyprodukowanie stopni w dzienniku

U - UWAGA, UPOMNIENIE - mi砤 forma komuni璳owania si z rodzicami ucznia

W - WAKACJE - najd硊縮za przerwa na 鎤iczenia 秗骴lekcyjne

X Y - ulubione przez matematyk體 litery do oznaczania tajemniczych osi i niewiadomych

Z - ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ - forma sp阣zania czasu przez nauczyciela, polegaj眂a na integrowaniu si z innymi nauczycielami w tak zwanym gronie, podczas wyst阷u teatru jednego aktora, kt髍ym najcz甓ciej bywa dyrektor

Tekst u硂縴砤 Alicja Przybylska. Ukaza si w biuletynie "Uczy lepiej" 2003 nr 7 [listopad-grudzie馷


wersja spakowana w formacie Microsoft Word (156 KB)

dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy