Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Ulubione słówka czyli krótkie vademecum nauczyciela

Z kogo się śmiejecie?

Z samych siebie się śmiejecie.

M. Gogol Rewizor

A - ABSENCJA - wynik polowania na wagarowiczów, czyli tych, co im zbrzydła szkoła

B - BARAN - osobnik, o którym mówiąc oględnie, nie mamy najlepszego zdania

C - CELUJĄCA OCENA - coś niezmiernie rzadkiego w szkolnej praktyce

D - DZIENNIK LEKCYJNY - forma pisarstwa z pogranicza since fiction

E - EWALUACJA - najczęściej powtarzane sło­wo na wszelkiego rodzaju szkoleniach. Nie­którzy mylą je z owulacją, a inni z ewolucją.

F - FREKWENCJA - wynik sumowania, mnoże­nia i dzielenia tych, co byli, przez tych, co wy­szli i już nie wrócili

G - GRAFIK - ściśle zaplanowany system pilno­wania korytarzy w czasie przerw

H - HARMONOGRAM - opis kto, kiedy, z kim, gdzie i co ma robić

l - INSPEKTOR - kiedyś postrach szkół a dziś prawdziwych ... inspektorów już nie ma

J - JEDYNKA - ulubiona ocena wielu belfrów, zwłaszcza tych, którzy udzielają korepetycji

K - KLASA - zbiór osobników płci obojga, któ­rych staramy się kochać mimo, że stale rzu­cają nam kłody (lub inne przedmioty) pod nogi

L - LEKCJA - czas, gdy usiłujemy osiągnąć ści­śle określony cel, podpierając się wymyślonym wcześniej niezwykle pięknym i mądrym zoperacjonalizowanym planem dydaktycznym

Ł - ŁAWKA - najlepiej ostatnia, ulubione miejsce przesiadywania na lekcji tych uczniów, którzy nie chcieli nam zrobić przykrości i zostali

M - MONOLOG - w literaturze np. wielka impro­wizacja. W szkole ulubiony przez nauczycieli sposób udzielania porad uczniom

N - NARKOTYKI, NIKOTYNA, NAPOJE WY­SKOKOWE - to czego nauczyciele boją się najbardziej w imieniu młodzieży

O - ODPOWIEDŹ - wymuszona przez nauczy­ciela czynność podzielenia się przez ucznia publicznie i głośno swoją wiedzą. Często od­powiedzią bywa milczenie.

P - POPRAWKA - szansa dla ucznia, że nauczyciel okaże litość

R - REPETENT - uczeń wyznający zasadę, że szkoła to nie wyścigi

 

S - SPRAWDZIAN - długo zapowiadany przegląd tego, co uczeń wiedzieć powinien. Na wynik sprawdzianu uczeń również oczekuje długo.

T - TEST - sposób na szybkie wyprodukowanie stopni w dzienniku

U - UWAGA, UPOMNIENIE - miła forma komuni­kowania się z rodzicami ucznia

W - WAKACJE - najdłuższa przerwa na ćwiczenia śródlekcyjne

X Y - ulubione przez matematyków litery do oznaczania tajemniczych osi i niewiadomych

Z - ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ - forma spędzania czasu przez nauczyciela, polegająca na integrowaniu się z innymi nauczycielami w tak zwanym gronie, podczas występu teatru jednego aktora, którym najczęściej bywa dyrektor

Tekst ułożyła Alicja Przybylska. Ukazał się w biuletynie "Uczyć lepiej" 2003 nr 7 [listopad-grudzień]


wersja spakowana w formacie Microsoft Word (156 KB)

dział: Krótkie gazetki na długie przerwy