Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Dla nauczycieli

Pa糳ziernik Miesi眂em Dobroci Dla Zwierz眛?
My dbamy o zwierz阾a przez ca硑 rok!!

Niechaj wreszcie 秝iat si dowie,
Jaki dla ps體 bywa cz硂wiek,
痚 jest gniewny, 縠 jest z硑,
Ale przecie – wszystkie psy
Chc mu s硊縴 tak jak psy
A do kresu swoich dni!

PAMI蔜AJ!!

Kiedy przyjaciel zawiedzie
W秗骴 縴cia r罂nych pu砤pek,
Pies nie opu禼i Ci w biedzie
I zawsze poda Ci 砤p!

Najgorszy jest los psa,
Je縠li nikt go nie g砤szcze,
Nie m體i do niego: kochany...

Biegam wi阠, w阺z i szukam
Kogo dobrego, co powie:
Piesku! I r阫 po硂縴
Na mojej kud砤tej g硂wie.

Nie jestem rasowy, wiem,
Do pi阫no禼i psiej mi daleko,
Ale cho jestem kundlem
I mam pch硑,
Pragn kogo pokocha!

Ceni zalety kundelk體 cz硂wiek,
Bo s to pieski wielorasowe,
Kt髍e czekaj w schronisku zwierz眛
I w ludzk mi硂舵 do piesk體 wierz.
"Nie ma magazyn體 z przyjaci蟪mi"
- powiedzia lis do Ma砮go Ksi阠ia.
A my dodajemy:
"Ale s schroniska, w kt髍ych mo縩a
znale兼 najwspanialszego przyjaciela!"
Gdy od dziecka co pami阾asz,
to na pewno swe zwierz阾a:
mi pluszowy, s硂nik ma硑…
ile Ci rado禼i da硑?!

A pami阾asz? Jakby w chmurach
gna砮 koniem na biegunach?
Pomnij swoje przytulanki:
ma硑 piesek, kot od Hanki…

Gdy Ci latek przybywa硂
to twe ZOO o縴wa硂.
Chcia砮 pieska rasowego.
Ju nie z pluszu, lecz 縴wego.

Sp骿rz za siebie, ile wok蟪
znajdziesz zwierz眛 w skali roku,
co przyjaci蟪 swych nie maj,
chocia nieraz ich szukaj.

Te zwierz阾a (patrz眂 z bliska)
dzi trafiaj do schroniska.
I czekaj tam w niewoli,
a je wreszcie kto wyzwoli.

Gorzej, gdy brak te funduszy,
dobrej woli, bratniej duszy,
co da jad硂 dla schroniska,
by nie by砤 pusta miska.

Teraz wspomnij przytulanki,
kt髍e z Tob noce, ranki
by硑 zawsze kiedy chcia砮,
I otuch od nich mia砮.

Pom罂, aby tam w schronisku,
jak w domowym Twym ognisku,
by硂 dobrze im 縴 dalej,
by cho jad硂 mia硑 stale.

Mog przysi眂 – daj to Bo縠!
- ma硑 grosik im pomo縠.
Na nic odt眃 ju nie czekaj!
One licz na … cz硂wieka!

Nie b眃 taki! Nie b眃 taka!
Daj z硂t體k na zwierzaka!

Pieska dola tego psa,
Kt髍y pusta misk ma.

Pe硁a miska, ciep砤 buda,
Dzi阫i Tobie to si uda!

Gdy jest zwierzak nieszcz甓liwy,
Ludzie si powinni wstydzi.

Kto serduszko dobre ma -
Na schronisko zwierz眛 da!!

 

POM盈!

Bezdomne zwierzaki i ich opiekunowie
b阣 wdzi阠zni za ka縟y datek.

wersja spakowana w formacie Microsoft Word (143 KB)

dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy