Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Apel do wydawców i twórców gier komputerowych w sprawie przemocy

APEL SKIEROWANY DO POLSKICH WYDAWCÓW KSIĄŻKI I PRASY, TWÓRCÓW GIER KOMPUTEROWYCH I MEDIÓW

       Poruszeni tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku oraz w innych miastach naszego kraju - my, niżej podpisani nauczyciele oraz pracownicy bibliotek i księgarń miast Kłodzka i Nowe Rudy, zwracamy się z apelem do wszystkich twórców, wytwórców i dystrybutorów produktów przedkładanych na polskim rynku księgarskim, prasowym i medialnym o przemyślane, i nie wyzwalające swoimi konsekwencjami spirali społecznych nieszczęść, decyzje dotyczące treści przekazywanych za ich pośrednictwem. Naszym działaniem pragniemy przyczynić się do zahamowania zalewu księgarń, kiermaszy książkowych, kiosków, sklepów i monitorów komputerowych oraz ekranów telewizyjnych i kinowych pozycjami, które deprawują i wyzwalają agresję, tak bardzo ostatnio szerzącą się w naszym kraju.
W załączeniu przesyłamy kserokopie wyrywkowych fragmentów komiksów, których bulwersujące treści, propagujące przemoc i graniczące z pornografią oraz forma graficzna, będąca quasi-instruktażem dla ludzi podatnych na złe wzorce, wywołały nasze ogromne oburzenie i naszą reakcję w formie niniejszego apelu . Nie mamy najmniejszych wątpliwości, iż takie i podobne im pozycje stanowią istotne i bezsprzeczne źródło zagrożenia szerzeniem się agresji, i to w najokrutniejszych jej przejawach. Niejako drugorzędnym staje się fakt, iż pozycje te w wyniku pomyłki trafiły do jednego z kłodzkich gimnazjów w ramach akcji "Tania książka", w cenie od 2 do 3 zł., gdyż tego rodzaju treść jest szokująca i deprawująca czytelników z każdej grupy wiekowej, a podobne pomyłki lub świadome czerpanie młodzieży z tego rodzaju zasobów mogą zdarzać i zdarzają się niestety częściej.
Dlatego też kwestionując celowość przekazywania na rynek tak szkodliwych społecznie książek oraz innych produktów medialnych, domagamy się od wydawców oraz wszystkich innych twórców, by przy podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru pozycji przekazywanych do rąk polskiego czytelnika, słuchacza i widza, kierowali się dobrem społecznym i zaczęli nareszcie uwzględniać narastające niezadowolenie i oburzenie naszego społeczeństwa oraz brak jego przyzwolenia na działania wyzwalające zło. Żądamy przeprowadzania wnikliwej analizy przy podejmowaniu tychże decyzji, której punktem wyjścia będą aspekty etyczno-moralne naszego życia społecznego oraz płaszczyzna etyczno-moralna ludzi te decyzje podejmujących. Jeśli tymi aspektami kierować się nie chcą, to nie ma dla nich miejsca w zawodach, które wywierają wpływ na poziom morale całego społeczeństwa i mają także, często niestety destrukcyjny, udział w kształtowaniu osobowości, charakterów i psychiki naszych dzieci.
       Mając na uwadze skutki, jakie niesie ze sobą bezmyślność i bezduszność osób nie kierujących się tego rodzaju analizą w realizacji swoich zawodowych obowiązków, lecz swoimi niczym nieusprawiedliwionymi celami, zwracamy się również do wszystkich mediów z prośbą o przeprowadzenie akcji, która uwrażliwi naszych wydawców i innych twórców na zło, jakie wyrządzają polskiemu społeczeństwu przedkładając na naszym rynku pozycje podobne tym, jakie trafiły do gimnazjum w Kłodzku. Znając siłę oddziaływania mediów oraz determinację zdecydowanej większości ich przedstawicieli w walce z tym, co okrutne i złe wierzymy głęboko w powodzenie tej akcji, jeśli zostanie podjęta.
Życząc całemu polskiemu społeczeństwu, by zaowocowała ona uruchomieniem wspomnianej wyżej wrażliwości, być może także na innych płaszczyznach naszego społecznego życia i przyczyniła się do skutecznej walki z przemocą, która przeraża nas wszystkich coraz bardziej, z góry dziękujemy za pomoc w tej społecznie aktualnie bodaj najważniejszej sprawie.

       Zwracając się z niniejszym apelem do wydawców książek i prasy, szczególnie młodzieżowej oraz wszystkich innych twórców, którzy oddają lub zamierzają nadal oddawać do sprzedaży wytwory swojej pracy, przyczyniające się do szerzenia agresji w naszym kraju, twierdząc - podobnie, jak wydawca w/w komiksów - iż przeznaczone są dla dorosłego odbiorcy, pytamy:
- czy jesteście Państwo pewni, że teksty o takiej treści, przeznaczone dla czytelników o 5 lat starszych od kolegów Ani z Gdańska nie wyrządzają już żadnej szkody ?
- czy jesteście pewni, że Ania z Gdańska, gdyby żyła w roku 2011, jako pełnoletnia kobieta, chciałaby, aby jej starsi już o 5 lat koledzy czytali takie książki i jako już ludzie dorośli czerpali z nich wzorce ?
- czy jesteście pewni wszyscy Państwo, którzy tworzycie, sprowadzacie do Polski, tłumaczycie, piszecie, ilustrujecie i oddajecie do druku, a potem do sprzedaży lub na ekrany i monitory produkty, deprawujące ich odbiorców, a także propagujące i inspirujące demoralizację i przemoc, że nie wyrządzacie tym krzywdy polskiemu społeczeństwu ?
- czy jesteście pewni, że nie naruszacie tym art. 30 Konstytucji ?
- czym kierujecie się Państwo - twórcy gier komputerowych oraz stron internetowych, o brutalnych treściach, będących perfekcyjnymi instruktażami zabijania i skuteczną nauką okrucieństwa ? Czy nie dostrzegacie, że Wasze "dzieła" pozwalające realizować tę przemoc wirtualnie stanowią przedpole do coraz częściej tragicznego w skutkach urzeczywistniania jej w świecie nas otaczającym, a Wy produkując te wytwory zła naruszacie art. 72 Ustawy zasadniczej ?
- czy macie czyste sumienie w taki sposób realizując swoje obowiązki zawodowe i co czujecie, gdy media niemal już codziennie donoszą o kolejnych tragediach i nieszczęściach, mających swoje podłoże m.in. we wzorcach, jakie od Was otrzymują ich sprawcy ?
Czy naprawdę nie zdajecie sobie sprawy z tego, że współtworząc, a potem oddając do sprzedaży takie produkty stajecie się państwo PRODUCENTAMI I NAUCZYCIELAMI ZŁA, JAK RÓWNIEŻ POŚREDNIKAMI W JEGO ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ ?!
Pytamy dalej: czy potrzebne było aż tak ogromne poświęcenie Ani z Gdańska, ażeby wzruszyć serca nie tylko tych, którzy fizycznie krzywdzą drugiego człowieka ?
Może potrzebna była ta śmierć, ażeby wstrząsnąć sumieniami także tych, którzy odpowiadają za takie tragedie w sposób pośredni, od wielu już lat swoimi działaniami nakręcając w naszym kraju spiralę przemocy i okrucieństwa ? I czy wstrząsnęła Wami na długo i na tyle, ażeby Wasze talenty, umiejętności i praca już nigdy nie służyły złu ?
JEŚLI NIE, TO WYRAŻAJĄC SWOJE OBURZENIE INFORMUJEMY - MY, NAUCZYCIELE, BIBLIOTEKARZE I KSIĘGARZE Z KŁODZKA, JAKO PRZEDSTAWICIELE NASZEJ GRUPY ZAWODOWEJ, JAKO WYCHOWAWCY, JAKO ZROZPACZENI RODZICE, JAKO REPREZENTANCI WZBURZONEGO I ZDESPEROWANEGO SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO, IŻ MINĄŁ OKRES MILCZĄCEGO I BEZRADNEGO PRZYZWOLENIA NA NICZYM NIEUSPRAWIEDLIWIONE DZIAŁANIA WYZWALAJĄCE DEMORALIZACJĘ, PRZEMOC I OKRUCIEŃSTWO ORAZ KRZYWDĘ WYRZĄDZANĄ NASZYM DZIECIOM !!!
Zwracamy się przy tym do wszystkich ludzi dobrej woli oraz dobrych i mądrych serc o wsparcie naszej kampanii, w tym do wszystkich wiodących postaci administracji, kultury, oświaty, polityki, prawa, kościoła i mediów, o pomoc w tej aktualnie społecznie najważniejszej sprawie, wymagającej radykalnych działań i zmian.

       Jeśli to się uda - i oby nie było tylko krótką akcją, niech przeistoczy się w długofalowe działanie - będzie to najpiękniejsza forma hołdu złożonego Ani z Gdańska i wszystkim, których nie ma już wśród nas, za sprawą bezduszności ich prześladowców oraz tych, którzy przyczynili się do tych wstrząsających tragedii i rozpaczy ich rodzin w sposób pośredni.
Dlatego pragniemy, by odpowiedzią na tę śmierć było ogólnonarodowe poruszenie sumień tych, którzy decydują o tym, co trafia do polskiego czytelnika, widza i słuchacza,by wyborami, jakich dokonują nie stawali się producentami i nauczycielami zła.
Mając w pamięci testament Jana Pawła II, w którym pisze m.in.: " Nie możemy trwać w bezczynności!(…)Nie możemy pozostawać obojętni, podczas gdy deptane są prawa ducha ludzkiego, podczas gdy zadaje się gwałt ludzkiemu sumieniu w zakresie prawdy, religii, twórczości kulturalnej.(…)Wam wszystkim, którzy mnie słuchacie, mówię:(…) nie popierajcie przemocy" pragniemy również, by nasz apel i JEGO słowa wyzwoliły ogólnonarodowe poruszenie serc wszystkich tych, którzy nie potrafią już dłużej udzielać milczącej zgody na egoizm, bezduszność i fałszywe pojmowanie wolności, których nikomu niepotrzebna obecność w polskiej kulturze stanowi ciągle nadal źródło tragedii, nieszczęść i łez.

Niniejszy apel podpisało 266 nauczycieli, bibliotekarzy i księgarzy miasta Kłodzka i Nowej Rudy, pracowników:
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku,
- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kłodzku,
- Gimnazjum Nr 2 w Kłodzku,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku,
- Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości,
- Gimnazjum Nr 1 w Kłodzku,
- Gimnazjum Publicznego im Wł. St. Reymonta w Kłodzku,
- Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku,
- Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku,
- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku,
- Księgarni przy ul. Wita Stwosza 2 w Kłodzku,
- Księgarni PPHU "Millenium" w Kłodzku,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie,
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie.