Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2012 nr 02

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online


 

Biblioteka w Szkole 2012 nr 02

ZAGADNIENIA

Juliusz WASILEWSKI
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich - nowa kadencja

Nowe władze TNBSP

 

Ankieta

Co mi najbardziej przeszkadza
w pracy?

 

Edyta ZACHURZOK
Edukacja filmowa w bibliotece

Szkoła coraz częściej szuka sposobów na podejmowanie
tematów z zakresu nowych mediów. Nauczyciele sięgaj±
po nowe narzędzia. Pokazuj±c uczniom filmy, nie ograniczaj± się
do adaptacji literatury i naskórkowego rozumienia obrazu
na poziomie treści opowiadanej historii. Staraj± się dostarczyć
młodzieży niezbędnych narzędzi i kształtować nowe umiejętności
potrzebne do analizy dzieła filmowego.

 

PRAWO W SZKOLE

Dariusz SKRZYŃSKI
Prawnik odpowiada

 

CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Teresa KASZA
Historia ksi±żki i praw autorskich

Dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.
Z okazji Dnia Ksi±żki i Praw Autorskich (23 kwietnia).

 

Anna WALERJAŃCZYK
O kobietach

Konkurs

 

Karolina MIOZGA, Jolanta STELMACH
Prawo autorskie nie musi być nudne

Impreza z okazji ¦wiatowego Dnia Ksi±żki i Praw Autorskich (23 kwietnia).

 

Edyta BIELAK
Dzień Odkrywania Talentów

 

Dobrochna BŁAŻEJCZAK
Dzień Kota w bibliotece

Obchody Dnia Kota w bibliotece szkolnej.

 

Anna WALERJAŃCZYK
Znane historie miłosne

Konkurs

 

Izabela NOWAK
Mój skrawek świata na pocztówce

Przykład twórczego wykorzystania możliwości biblioteki szkolnej.
Uczniowie z koła regionalnego przygotowali widokówkę ze swojej
miejscowości - z użyciem własnych zdjęć.

 

Alicja Katarzyna ZAJˇCZKOWSKA
Noc z Andersenem
Scenariusz imprezy czytelniczej

Przedsięwzięcie zorganizowane i przeprowadzone z okazji urodzin
Hansa Christiana Andersena i Międzynarodowego Dnia Ksi±żki
Dziecięcej (2 kwietnia), a także Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania
Dzieciom Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom".

prezentacja

 

Dorota DRAGAN
Zielony Dzień w naszej szkole

O obchodach Dnia ¦w. Patryka w szkole podstawowej.

 

SCENARIUSZE

Ewa CZYŻYK
Kopciuszek XXI w.

Scenariusz przedstawienia. Na motywach baśni. Do wykorzystania
w szkole podstawowej lub gimnazjum, na zakończenie roku szkolnego
lub jako humorystyczna część artystyczna podczas dowolnej uroczystości.

 

INFORMACJE

Izabela TUMAS
Taniec między regałami

O bibliotekarce szkolnej kochaj±cej taniec.

 

KRÓTKO

Bernadeta LISTWOŃ
Przegl±d ksi±żek

 

FELIETON

Marzena TYL
Możesz wybrać każd± lekturę...

 

DODATKI

Kwartalnik Biblioteka - Centrum informacji nr 1/2012

Poczet królów polskich - Henryk Brodaty Biblioteka w Szkole 2012 nr 02 Biblioteka w Szkole 2012 nr 02

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online