Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka w Szkole 2012 nr 05

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online


 

Biblioteka w Szkole 2012 nr 05

ZAGADNIENIA

Juliusz WASILEWSKI
Z pewnym wiosennym optymizmem

 

Ankieta

Kto wspiera moj± pracę
i działania biblioteki szkolnej?

 

Marzena TYL
Narzędzia TIK? Obecne!

Jak m±drze wykorzystać w szkole
technologię informacyjno-komunikacyjn±?

 

Aleksandra CZETWERTYŃSKA
Marianna HAJDUKIEWICZ

Edukacja audiowizualna w bibliotece szkolnej

Omówienie zasobów internetowych, które można
wykorzystać w pracy z uczniami.

 

PRAWO W SZKOLE

Dariusz SKRZYŃSKI
Prawnik odpowiada

 

CZYTELNIK W BIBLIOTECE

Janina WITEK
Bohaterowie naszych lektur

Konkurs dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej.

 

Magdalena KOWGIER
Literackie podróże

O projekcie zrealizowanym w ramach programu
"Literacki atlas Polski".

 

Alicja NOWACKA
Konkursy dla nieśmiałych

Pomysł ciekawych konkursów bibliotecznych,
także dla uczniów, którzy boj± się występować
przed publiczności±.

 

Witold PELKA
Kabaret w szkole. Praktyczny poradnik (2)

Jak zorganizować pierwsze spotkanie uczniów
zainteresowanych udziałem w kabarecie i jakie
metody pracy wykorzystać na pocz±tku.

 

SCENARIUSZE

Witold PELKA
Nawet jeśli go nie ma...

Spektakl o Januszu Korczaku

 

Barbara Wanda JACHIMCZAK
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

Scenariusz poświęcony Januszowi Korczakowi.
Dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej.

 

KRÓTKO

Bernadeta LISTWOŃ
Przegl±d ksi±żek

 

FELIETON

Anna RZĘDOWSKA
Wszystko przez to, że Polacy nie gęsi

 

DODATKI

Kwartalnik Biblioteka - Centrum informacji nr 2/2012

Plakat - Rok Korczaka Biblioteka w Szkole 2012 nr 05 Biblioteka w Szkole 2012 nr 05

Kup ten numer w sklepie, ści±gnij artykuły online