Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skróty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numerów archiwalnych
Archiwum
Zawartość wszystkich numerów "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autorów
Sklep internetowy
Bibliografia materiałów repertuarowych dla szkół
Bank przydatnych
materiałów
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Biblioteka Centrum Informacji 2010 nr 3

 

PERSPEKTYWY I INNOWACJE

Iwona KOSIŃSKA, Elżbieta RAFIŃSKA
Uczenie się przez całe życie.
Biblioteki szkolne i nowe drogi uczenia się - SLAMIT 4

Nad nowymi drogami uczenia się i rol± biblioteki szkolnej debatowali uczestnicy czwartej edycji kursu SLAMIT, wymieniaj±c się doświadczeniami. Wśrod stawianych zagadnień kluczowa była troska o uczniow, ktorzy z biernych konsumentow informacji powinni stać się aktywnymi producentami wiedzy.

 

Jolanta PYTEL
Wizerunek innych - tworzenie pytań.
Współpraca szkół europejskich realizuj±cych projekt Comenius

Kontakt z nauczycielami z krajow europejskich przyczynia się do pogłębienia ich wiedzy z zakresu realizacji edukacyjnych projektow międzynarodowych. Dzięki nim rozwijaj± swoje umiejętności, przyczynia się do wymiany kulturowej krajow partnerskich.

 

ARKANA WARSZTATU

Renata OTOLIŃSKA
ZaprzyjaĽnij się z Jooml±!
(część 2)

Część 1 została opublikowana w "Bibliotece - Centrum Informacji" nr 2/2010.

 

Z DO¦WIADCZEŃ/ Z BIBLIOTEK

Mirosława BOGACZ
eTwinning na godzinie karcianej

 

Anna CZEPIEC-MˇCZKA
Jak zrobić dobre zdjęcie.
Warsztaty fotograficzne w bibliotece szkolnej Gimnazjum nr 16 w Krakowie

Fotografia jest przygod±. Rozwija możliwości tworcze młodzieży. Warto doskonalić te umiejętności na przykład w ICIM.

 

Mirosława BOGACZ
Praca z maturzyst± w SCI.
Inny pomysł na "godzinę karcian±"

Starsi uczniowie skrupulatnie licz± czas spędzany w szkole i najchętniej korzystaj± z tych zajęć pozalekcyjnych, ktore do czegoś im się przydaj±. Ale prezentację maturaln± z języka polskiego musz± przygotować wszyscy. Bibliotekarz ma pomoc w zgromadzeniu potrzebnej literatury i przygotowaniu bibliografii.

 

SCENARIUSZE

Danuta SALAMON
Rozumiemy się bez słów
¦rodki komunikacji niewerbalnej we współczesnej przestrzeni społecznej

Scenariusz lekcji dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Danuta SALAMON
Nie chlap!
Projekt kampanii społecznej przeciwko nadużywaniu wulgaryzmów

Scenariusz lekcji bibliotecznej, języka polskiego, do dyspozycji wychowawcy w gimnazjum lub wiedzy o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej (może być wykorzystany przez maturzystów do opracowania prezentacji na temat reklamy na ustny egzamin z języka polskiego).

 

Monika BIEDRZYCKA
Ciechanów - moja mała ojczyzna...
Projekt edukacyjny

Działania maj± na celu poszerzenie wiedzy uczniow o własnym mieście i najbliższej okolicy. Projekt przeznaczony do realizacji w gimnazjum.

 

Ewa KAWOŃCZYK
Pro fide et patria
Zbiory regionalne naszego regionu

Realizacja projektu muzealnego jest przykładem kompleksowej wspołpracy nauczycieli rożnych przedmiotow i pracownikow muzeum. Pomysł wart jest upowszechnienia, ponieważ kształtuje stosunek uczniow do zabytkow kultury, historii i zapoznaje ze specyfik± pracy muzealnej.

 

PRZEDSTAWIAMY SCI

Monika DŁUGA, Karina KISIEL, Maria ZGODZIŃSKA
Szkolne Centrum Edukacji Medialnej
w Zespole Szkół Ł±czności w Poznaniu

 

Danuta BRZEZIŃSKA
Biblioteka College Claparede w Genewie

 

KRÓTKO

Bożena LEWANDOWSKA
Platforma Moodle Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie

 

"Biblioteka - Centrum Informacji" czasopismo dla bibliotek

Wszyscy prenumeratorzy miesięcznika "Biblioteka w Szkole" otrzymuj± nowe czasopismo w formie bezpłatnego dodatku-wszywki (raz na kwartał). Kto nie prenumeruje "Biblioteki w Szkole", może pismo kupić oddzielnie

 


kup ten numer w naszym sklepie