Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/13
Na skr贸ty
Aktualny numer
Prenumerata i zakup numer贸w archiwalnych
Archiwum
Zawarto艣膰 wszystkich numer贸w "BwS"
w programie MOL
Wyszukiwarka
Informacje dla autor贸w
Sklep internetowy
Bibliografia materia艂贸w repertuarowych dla szk贸艂
Bank przydatnych
materia艂贸w
Partnerzy
Galeria bibliotekarzy
KONTAKT
"Biblioteka w Szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
email:
bws@sukurs.edu.pl
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Regulamin pi阫no禼i - czyli kilka rad o urodzie, wdzi阫u i elegancji

- czyli kilka rad o urodzie, wdzi阫u i elegancji
 

Chyba ka縟y, bez wzgl阣u na wiek i p砮, pragnie wygl眃a 砤dnie i zdrowo. Najch阾niej na秎adujemy ulubione gwiazdy piosenki czy sportu, ale nie wszyscy jednak mog si sta Madonn czy Davidem Beckhamem. I chyba dobrze.

C罂 wi阠 sk砤da si na urod? Odpowied jest prosta. Wa縩e s bowiem:

Zdrowy wygl眃

Pi阫ne w硂sy

Wysmuk砤, proporcjonalna budowa cia砤

Czyste, b硑szcz眂e oczy
 

Bia砮 z阞y

Przyjemnie brzmi眂y, wyrobiony g硂s

Lekki ch骴 i dobra postawa

痽we, promienne usposobienie

Bystro舵 umys硊

Naturalna pewno舵 siebie

I co jeszcze?

sami pomy秎cie...

AJPI蔏NIEJSZE

Pierwszy konkurs pi阫no禼i odby si w Belgii w roku 1888. Uczestniczy硂 w nim 350 dam. Do fina硊 wesz硂 dwadzie禼ia jeden. Mogli je ogl眃a tylko jurorzy. Do sali konkursowej przewo縪ne by硑 zakrytymi karetami, 縠by nie sia zgorszenia.

DEA PI蔏NA

Zmienia si z biegiem czasu. Chocia, jak twierdzi renesansowy pisarz Angelo Firenzuola, najpi阫niejsze elementy urody powinny 潮czy si w idealnie pi阫n ca硂舵. A co jest najpi阫niejsze? W硂sy - g阺te, faliste i d硊gie. Czo硂 pogodne, dwa razy szersze ni wysokie, cera ol秐iewaj眂o bia砤, ale nie trupia, brwi ciemne, jedwabiste, oczy du縠, a usta naturalnie czerwone i proporcjonalne do reszty twarzy. Wiadomo jednak, 縠 to, co wczoraj uwa縜no za 砤dne, nie musi by 砤dne dzisiaj. Czasami te twarze nieproporcjonalne s bardzo oryginalne i przykuwaj uwag.

Pami阾aj, 縠 nikt nie jest doskona硑 i Ty te nie musisz.

Ale mo縠sz zabra si za siebie i np.

PALI KALORIE

Czy wiesz ile kalorii spalasz w czasie godziny spania czy p硑wania?

Spanie 30 kcal

Ogl眃anie telewizji 40 kcal

Spacer 150 kcal

Telefoniczne gadu-gadu 45 kcal

Bieganie 430 kcal

P硑wanie 210 kcal

Nauka 50 kcal

Odkurzanie 90 kcal

Jazda na rowerze 320 kcal

Gimnastyka 225 kcal

Walka na poduszki 70 kcal

Taniec 300 kcal

Poca硊nki 130 kcal!!!

Opracowa砤:
Barbara Janczura
Zesp蟪 Szk蟪 im. Gen. J. Kustronia w Lubaczowie


wersja spakowana w formacie Microsoft Word (1338 KB)

dzia: Kr髏kie gazetki na d硊gie przerwy