Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/08
Konkurs WWW
Najnowszy laureat
Informacje o konkursie
Kryteria oceny
Czego unika�?
Zg�oszone witryny
Poprzedni laureaci
  biblioteki szkolne
  biblioteki pedagogiczne
  inne witryny o tematyce bibliotecznej
Kontakt, zg�oszenia
Stopka redakcyjna
KONTAKT
"Biblioteka w szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Pokaż swoj± dobr± stronę - laureaci konkursu

logo konkursu Pokaż swoj± dobr± stronę

Zobacz archiwum wyróżnionych witryn BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Zobacz archiwum wyróżnionych witryn BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH

 

Wyróżnione witryny bibliotek SZKOLNYCH (skocz do PEDAGOGICZNYCH)

grudzień 2008

Biblioteka Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

Witrynę oceniało 15 członków jury, przyznaj±c jej średnio ponad 26 punktów. Jurorom najbardziej podobały się walory informacyjne tej witryny. Wybrane fragmenty ocen opisowych jurorów:

 • Duż± zalet± strony jest to, że rzeczywiście POKAZUJE Bibliotekę, wiele o niej mówi. Czytelnicy znajd± tu potrzebne informacje (o godzinach otwarcia, regulaminach etc)., a goście Internetowi - o charakterze Biblioteki. Biblioteka "ma charakter" przede wszystkim dzięki aktywności i twórczej inwencji Nauczyciela-bibliotekarza.
 • Bardzo ciekawym, choć wymagaj±cym żmudnej pracy, pomysłem jest bibliografia wycinków prasowych dotycz±cych Szkoły i sukcesów Jej uczniów.
 • Witryna prezentuje ciepły obraz miejsca przyjaznego dla czytelników i zachęca do jego odwiedzenia. Wiadomości s± dobrze zilustrowane zdjęciami. Imponuj±cy zestaw linków. Ciekawym pomysłem jest możliwość przeczytania fragmentów nowych ksi±żek.
 • Strona jest opracowana ciekawie i systematycznie aktualizowana, co widać po dziale aktualności.Strona jest opracowana ciekawie i systematycznie aktualizowana, co widać po dziale aktualności.
 • Duża ilość zdjęć prezentuj±cych uczniów podnosi atrakcyjność strony i zwiększa częstotliwość jej odwiedzania.

Autorka strony: Maria Stawiarz nauczyciel bibliotekarz

listopad 2008

Biblioteka - Multimedialne Centrum Informacyjne VI Liceum Ogólnokształc±cego w Białymstoku

Witryna internetowa była oceniana w październiku przez 14 członków jury. Uzyskała wysok± średni± ocen - ponad 29 punktów. Jurorom najbardziej podobały się walory edukacyjne i informacyjne tej witryny. Twórcy wyróżnionej witryny: Joanna Bagińska, Janina Bułat. Wybrane fragmenty ocen opisowych jurorów:

 • Niesamowite bogactwo informacji i pomocy wspieraj±cych edukację uczniów. Dla każdego znajd± się tu ciekawe i potrzebne wiadomości. Ciekawe wsparcie dla maturzystów.
 • Przemyślana tematyka sond elektronicznych. Realizacja sugestii uczniów głosuj±cych w ankiecie może korzystnie wpłyn±ć na udoskonalenie serwisu internetowego.
 • Serwis zawiera sporo materiałów edukacyjnych. Notki biograficzne, serwis maturalny i pomoce dydaktyczne - to działy, z których uczniowie z pewności± s± zadowoleni.
 • Wykorzystano Youtube do prezentacji wybranych projektów uczniowskich - strzał w dziesi±tkę. To podnosi atrakcyjność nie tylko strony ale także samego bibliotekarza;
 • Witryna zaawansowana technicznie. Łatwa w nawigacji, co przy tak rozbudowanej zawartości jest bardzo ważne.
 • Głównym walorem jest bogactwo treści. Znacznie odbiegaj±ce od typowych witryn internetowych bibliotek. Stanowi wartościowe wsparcie dla ambitnych uczniów.
 • Biblioteka prowadzi działalność edukacyjn± na szerok± skalę (lekcje wystawy, spotkania autorskie) bardzo profesjonalnie zredagowany dział - Serwis maturalny; ciekawym pomysłem s± krótkie omówienia lektur szkolnych z nowego kanonu, a także noty biograficzne pisarzy. Prezentacja wybranych tekstów w dziale - e-biblioteka. Prezentacja różnorodnej działalności uczniów (projekty, poezja, fotografia, rysunki). Ciekawy dział rozmaitości.
 • Ciekawa prezentacja zdjęć, możliwość pobierania plików, możliwość zamówienia newslettera; sonda zbieraj±ca opinie o najważniejszym typie informacji dla czytelnika. Oryginalne jest niew±tpliwie podanie źródeł wykorzystywanych przy tworzeniu strony (dotycz±cych i formy i treści).
 • Szczególnie bogaty dział edukacyjny, a także Serwis maturalny i informacje o edukacyjnej działalności biblioteki.
 • Wnosi wiele ciekawych i nowatorskich pomysłów w zakresie tworzenia bibliotecznych stron WWW. Interesuj±ce działy, ciekawostki z różnych dziedzin wiedzy, galerie fotografii, prace uzdolnionych uczniów - daj± obraz prężnie działaj±cej biblioteki, promuj±cej twórcz± aktywność młodzieży. Strona prowadzona przez samych uczniów, wspieranych przez nauczycieli bibliotekarzy jest dowodem efektywnej pracy.
Maj 2008

Biblioteka Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu ¦l.

Witryna uzyskała wystarczaj±c± dla wyróżnienia średni± ocen - prawie 27.

ObszarOcena opisowa
InformacjeS± informacje o godzinach pracy biblioteki, zasadach korzystania, zbiorach, nowościach.
EdukacjaWitryna nastawiona na kontakt z młodymi użytkownikami biblioteki, oferuje wiele form interaktywności (forum, ankiety, możliwość dodania komentarzy, przysłania swoich prac, pomysłów na udoskonalenie strony). Opiekunami i twórcami strony s± uczniowie. Strona promuje uczniów z talentem poetyckim, publikuje ich wiersze i zachęca do przesyłania swoich prac. Stawia na aktywność i zaangażowanie uczniów - zachęca do udziału w konkursach i imprezach czytelniczych. Bardzo sympatyczna nazwa konkursu na najlepszego czytelnika - "Motyl ksi±żkowy". Pomysły na ciekawe formy pracy z czytelnikami - szczególnie projekt Biblioteka sercem szkoły.
Technika i estetykaProfesjonalnie zaprojektowana strona główna. Strona wykonana poprawnie, dobrze komponuj± się kolory, czytelna czcionka. Rozbudowane menu, oryginalne nazwy działów.
OryginalnośćOryginalne powitanie internautów na stronie głównej. Nieszablonowe, dowcipne tytuły działów.

Twórcami strony s± uczniowie Gimnazjum: Tomasz Chocyk, Filip Kubowicz i Filip Chrapek. Opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel - bibliotekarz Blanka Chocyk.
Marzec 2008

Biblioteka Gimnazjum w Radziłowie

Jurorzy przyznali witrynie wysokie noty: 33,5. Najwyżej oceniono walory techniczne i estetyczne strony internetowej z Radziłowa.

W swoich ocenach jurorzy podkreślali:

ObszarOcena opisowa
InformacjeInformacje o bibliotece podane przystępnie, przejrzyście, ożywione wkomponowanymi w tekst zdjęciami. Lista nowości rozbudowana wybranymi recenzjami. Aktualizowane informacje na temat bież±cych wydarzeń w bibliotece (konkursy, wystawy, spotkania). Przegl±d interesuj±cych wydarzeń za ubiegłe lata dowodzi, że biblioteka prowadzi aktywn± działalność. Wykaz lektur dla poszczególnych klas. Zestaw linków niewielki, ale przemyślany.
EdukacjaCzytelnicy polecaj± ciekawe ksi±żki - na witrynie zamieszczane s± interesuj±ce recenzje w specjalnym, szeroko rozbudowanym dziale "Katalog ciekawej ksi±żki". Promowani s± młodzi poeci - witryna publikuje nagrodzone w konkursie poetyckim wiersze. Zachęca do udziału w konkursach.
Witryna interaktywna - możliwość wpisu do księgi gości, udziału w sondażach, skomentowania działań biblioteki i szkoły na forum.
Technika i estetykaBez zarzutu. Zawiera przydatne opcje: wyszukiwania, wydruku. Atrakcyjne dodatki: zdjęcia, banery, sondy. Czytelna i komunikatywna, estetyczna. Imponuj±co, kompetentnie, fachowo prowadzona witryna.
Strona bardzo profesjonalna, staranna, estetyczna i przyjazna.
Strona wykonana profesjonalnie, poprawna w każdym szczególe, przemyślane działy główne i ich zawartość, prosta nawigacja. Rzadkość w ogóle na stronach bibliotek (nie tylko szkolnych) - ikona walidatora W3C (czyli strona bezbłędna również w kodzie HTML).
Styczeń 2008

Biblioteka Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie

Stronę internetow± oceniało 12 jurorów, uzyskała wysok± średni± ocen - prawie 28 punktów. Najbardziej doceniono oryginalność witryny oraz jej walory techniczne.

Twórcy dbaj± o prezentację biblioteki, jako miejsca z tradycjami. Bardzo interesuj±ce stare zdjęcia biblioteki - pokazuj±ce, że miejsce to zawsze tętniło życiem. Przydatne sentencje i powiedzonka o ksi±żce i bibliotece. Unikalnymi pomysłami jest Klub Magistrów (informacje o absolwentach szkoły), Dyskusyjny Klub Filmowy, Galeria Młodego Czytelnika, informacje na temat działalności turystycznej. Witryna ma oryginaln± grafikę, konsekwentn± stylistykę i przyjemne kolory.

Twórcy: Michał Kamiński, Jan Kaznocha, Grzegorz Stolarek. Witryna powstała 09.06.2001.

Grudzień 2007

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 32 w Rybniku

Stronę internetow± oceniało 12 jurorów, uzyskała wysok± średni± ocen - 30 punktów. Wszystkie walory witryny zyskały uznanie, a najbardziej doceniono jej wartość informacyjn±.

To ciekawa i bardzo bogata w informacje strona. Na uwagę zasługuj± edukacyjne podstrony: "Rady nie od parady" oraz "Warto wiedzieć". Interesuj±cy dział "Recenzje." Dzięki witrynie widać, jak wiele dzieje się w bibliotece (koło dziennikarskie, koło biblioteczne, ciekawe konkursy). Działalność biblioteki jest imponuj±ca! Ciekawy zestaw linków. Łatwa nawigacja. Witryna jest bardzo przejrzysta, przemyślana. Pomocny przewodnik po witrynie. Przejrzyste i szczegółowe statystyki czytelnicze. Uczniowie zachęcani do współtworzenia strony. Równowaga między form± a treści±.

Listopad 2007

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Michałowie (woj. Podlaskie)

Stronę internetow± oceniało 12 jurorów, uzyskała wysok± średni± ocen - powyżej 31 punktów. Wszystkie walory witryny zyskały uznanie, a najbardziej doceniono jej wartość techniczn±, estetyczn± oraz informacyjn±.

Informacje
Witryna zawiera łatwo dostępne informacje o godzinach otwarcia biblioteki, autorach strony i dacie modyfikacji. Treści dostępne na stronie dostosowane s± do wieku odbiorców - uczniów klas podstawowych. Strona zawiera wiele informacji na temat organizowanych imprez, starannie opisanych i zilustrowanych zdjęciami.

Edukacja
Biblioteka w Michałowie stara się (i potrafi!) wzbudzać zainteresowanie swoich Czytelników ciekawymi i buduj±cymi ksi±żkami, stwarza im też możliwość publikowania swoich tekstów oraz uwrażliwia (współfinansuje obiady dla maluchów, przygotowuje upominki dla dzieci z domu dziecka itp.). Strona zawiera obszerny dział linków, dostosowany do wieku uczniów. S± tez propozycje dla rodziców i nauczycieli, opisy imprez bibliotecznych, zróżnicowane formy zajęć np. w Roku Andersena. Zawiera ważne informacje z przysposobienia czytelniczego np. o posługiwaniu się katalogiem.

Technika i estetyka
To witryna przyjazna - można się tu bez trudu dowiedzieć o wszystkim, co dotyczy Biblioteki,. Bogate, a równocześnie przejrzyste i logiczne menu, dobrze wybrana kolorystyka. Strona nie jest przeładowana, jej cechy to prostota, funkcjonalność, przejrzystość. Nie jest przy tym nudna.

Oryginalność
Ciekawa strona startowa, oryginalne ruchome elementy przyci±gaj± uwagę i kieruj± uwagę uczniów na proponowane nowości. Informacje o aktualnych wydarzeniach znajdujemy już na stronie startowej, co sprawia, że witryna "żyje". Warty zainteresowania jest także sposób prezentacji k±cika "biblioteka poleca". Widać, że strona tworzona jest z dużym zaangażowaniem, oddaje dobrze klimat biblioteki.

Autorzy strony: Anna i Andrzej Chołołowicz

Październik 2007

Biblioteka Zespołu Szkół Ł±czności w Krakowie

Stronę internetow± oceniało 12 jurorów. Witryna uzyskała wysok± średni± ocen: ponad 32 punkty. Jurorzy najbardziej docenili walory techniczne, estetyczne (średnia 8,58) oraz informacyjne (8,17) tej strony internetowej.

Informacje
Witryna bardzo bogata w informacje. Lista kaset VHS oraz fragmenty filmów. Dostępne katalogi elektroniczne (wraz z okładkami ksi±żek), w tym również kartoteka. Możliwy wydruk nowości. Możliwość dodania komentarza do wyszukanych pozycji. Informacje o prowadzonych przez bibliotekę i szkołę akcjach i konkursach. Linki do wartościowych bibliotek internetowych. Linki do ciekawych miejsc w Internecie. Linki do przedstawionych w Internecie najważniejszych wydarzeń kulturalnych i literackich.

Edukacja
Biblioteka organizuje wiele wartościowych wystaw. Zdjęcia z przedstawionych na witrynie relacji fotograficznych można powiększyć i wydrukować. Uczniowie mog± wysłać formularz ? propozycje zakupu ciekawych ksi±żek. Twórcze działy: audycje i projekty ? przedstawiaj± wyniki prac uczniów bior±cych udział w projektach ? prezentacje, programy, zdjęcia. S± też niebanalne recenzje ksi±żek, wystaw, wycieczek przygotowane przez uczniów. S± wartościowe informacje dla nauczycieli, m.in. na temat awansu zawodowego. Witryna podlega ci±głej modernizacji ? uczniowie mog± przesyłać swoje uwagi i propozycje zmian. Biblioteka i witryna ukierunkowane na uczniów ? jest możliwość wyrażenia w ankiecie opinii na temat funkcjonowania biblioteki. Strona dostosowana do wymagań i potrzeb młodzieży. Biblioteka z jednej strony rozwija wrażliwość i postawę ?być dla drugiego? , stwarza możliwość wypowiadania się na tematy ważne dla nauczycieli i uczniów, a z drugiej strony ? pięknie zaprojektowanymi wystawami przyci±ga uwagę i utrwala wartości literatury i kultury.

Technika i estetyka
Witryna bardzo zaawansowana pod względem technologicznym, profesjonalna, promuj±ca uczniów twórczych, aktywnych, nios±ca wiele dydaktycznie głębokich treści. Akcje i organizowane imprezy na wysokim poziomie, a ich efekty w postaci opracowanych materiałów dostępne na witrynie. Bogate relacje fotograficzne ożywiaj± witrynę, pokazuj± bibliotekę jako miejsce twórczej aktywności uczniów szkoły. Biblioteka posiada własne logo, zaprojektowane przez ucznia szkoły Szczególnie interesuj±ce s± reklamy centrum multimedialnego, przygotowane w bardzo atrakcyjnej formie. Sonda i formularz również wyróżniaj± tę stronę.

Autorzy strony: Marta Stefańczyk - zawartość merytoryczna, Dariusz Stefańczyk - projekt, wykonanie i administracja. Data powstania strony to styczeń 2006 roku.

Kwiecień 2007

Biblioteka Szkolna Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach

Witrynę oceniało 14 członków jury, uzyskała wystarczaj±c± dla wyróżnienia średni± punktów. Jurorzy najbardziej podobały się walory techniczne, estetyczne i informacyjne strony.

Witryna odzwierciedla wieloletni±, systematyczn± i bardzo różnorodn± pracę z czytelnikami. Interesuj±ca, ładnie opracowana "Gazetka Biblioteczna" oraz "Fotokronika." Cenne akcje: "Ksi±żki za makulaturę", "podaruj ksi±żkę bibliotece". Ciekawy test online z edukacji czytelniczej i medialnej.

W swoich ocenach jurorzy podkreślali także:

 • specjalny dział dla rodziców
 • bardzo czytelny i uporz±dkowany układ menu, funkcjonalność witryny
 • wiele interesuj±cych pozycji omówionych w dziale "Nowości"
 • linki do stron internetowych prenumerowanych czasopism, linki do treści lektur on-line oraz do witryn lokalnych bibliotek
 • przyjemna, ciepła kolorystyka, starannie dobrane fotografie, treści dostosowane do uczniów gimnazjum

  Witryna powstała na pocz±tku listopada 2006. Jej Autork± jest Ewa Stanisławczyk, która prowadzi też interesuj±c± witrynę nauczycieli bibliotekarzy powiatu bieruńsko - lędzińskiego

 • Marzec 2007

  Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzejewicach

  Witryna internetowa była oceniana przez 14 członków jury. Uzyskała wysok± średni± ocen: 28.64. Jurorzy najwyżej ocenili walory techniczne i estetyczne strony - przyznaj±c za nie aż 7,78 punktów. Pozostałe oceny uplasowały się w okolicach 7 punktów.

  W swoich ocenach jurorzy podkreślali:

 • Imponuj±cy dział lektury on-line, bogaty zestaw linków
 • Witryna zachęca do aktywnego czytelnictwa poprzez ciekawe recenzje oraz prezentacje nowości.
 • Interesuj±cy kalendarz.
 • Oprócz wiadomości czysto edukacyjnych - jest tu także miejsce na rozrywkę i zabawę.
 • Zastosowanie gotowego systemu portalowego daje dużo możliwości technicznych i ułatwia nawigację. Witryna jest bardzo przejrzysta
 • Ładnie wyeksponowane, różnorodne fotografie dobrej jakości
 • Kolorystyka witryny odzwierciedla nowoczesne i chłodne wnętrze czytelni
 • Ciekawe, oryginalne logo
 • Zmieniaj±ce się cytaty o ksi±żce.
 • Uczniowie mog± się wypowiadać w księdze gości, oceniać stronę i bibliotekę.

  Twórcy tej witryny: Joanna Wilczyńska-Mazurek - nauczyciel bibliotekarz, Sławomir Mazurek (małżeństwo) korzystaj± z możliwości jakie daje php.

 • luty 2007

  Biblioteka Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku

  Witryna internetowa Biblioteki Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, tworzona przez nauczyciela bibliotekarza mgr Elżbietę Rafińsk± była oceniana przez 14 członków jury. Strona internetowa uzyskała wyj±tkowo wysokie noty, podobała się wszystkim bez wyj±tku jurorom. ¦rednia ocen to aż: 34,64 punkty. Każdy obszar był przez jurorów oceniony na ponad 8,5. Najwięcej punktów jurorzy przyznali tej witrynie za jej walory edukacyjne (8,93) i informacyjne (8,86).

  Największym atutem witryny s± interesuj±ce pomoce dla bibliotekarzy. Przydatne prezentacje i materiały dydaktyczne. Wskazówki jak usprawnić pracę. Bardzo ciekawe i ładnie opracowane lekcje z zakresu edukacji czytelniczej. Uczniowie maj± możliwość przegl±dania materiałów pomocniczych, wykorzystywanych na poszczególnych zajęciach, a także informacji w formie prezentacji multimedialnych. Taka dostępność materiałów pomaga uczniom w utrwalaniu wiadomości poznanych na lekcjach bibliotecznych, natomiast uczniom nieobecnym pozwala nadrobić zaległości. Zakładka "Pomoce dydaktyczne" zawiera materiały w postaci prezentacji multimedialnych, opracowań arkuszy kalkulacyjnych ze stworzonymi programami do wykorzystania w pracy bibliotecznej, a także przygotowanych do wydruku pomocy dydaktycznych, które nauczyciel może wykorzystać na swoich zajęciach.

  Oto, co szczególnie docenili jurorzy:

  Informacje:

 • Na tej witrynie znajdziemy bardzo dużo informacji, a każda jest dopracowana, ważna i przydatna. Mapa strony w tym ogromie pozwala odnaleźć to, co zainteresuje czytelnika.
 • Możliwość kontaktu z biblioteka przez GG i skype.
 • Mapka z lokalizacj± szkoły.

  Edukacja:

 • ¦wietnie opracowane działy "matura" i "jak szukać w katalogu." Treści edukacyjne przekazane w sposób przystępny i zrozumiały.
 • Biblioteka patronuje wielu ciekawym akcjom i imprezom, maj±cym duże walory wychowawcze. Promuje uczniów uzdolnionych, twórczych i aktywnych.
 • Ankieta na temat biblioteki - wyj±tkowo wartościowa, pozwala na ci±gły monitoring pracy biblioteki.
 • Działa kalendarium obdarzone ciekaw± legend±. Przemyślany dział linków.
 • Interesuj±cy dział "nowości" podzielony na kategorie. Omawia także multimedia.
 • Nie brakuje humoru bibliotecznego.
 • Bardzo dynamiczna witryna - ci±gle żyje i rozwija się.
 • Widać, że w tej bibliotece każdy czytelnik jest mile widziany. Każdy aspekt działalności biblioteki uwzględnia przede wszystkim potrzeby czytelników. To przyjazne miejsce, gdzie można znaleźć potrzebne materiały, wzi±ć udział w ciekawej imprezie lub chociaż ogrzać się w cieple, które emanuje nawet za pośrednictwem ekranu komputera.

  Technika i estetyka:

 • Witryna wykonana bardzo profesjonalnie i estetycznie. Szybko się ładuje. Czcionka i tło dobrze się komponuj±. Strona ł±czy elementy nowoczesności i tradycji.
 • Zrobiona z pasj± i poczuciem humoru. Zabawne elementy dodaj± stronie lekkości.
 • Dobrze dobrane efekty edytorskie.
 • Treści dopasowane do czytelnika - ucznia szkoły średniej.
 • Równowaga między grafik± i słowem. Witryna bardzo przyjemna w ogl±daniu.
 • Menu rozbudowane ale logiczne.
 • Szata graficzna dopracowana, przemyślana i wielokrotnie modyfikowana - świadczy o ogromnym nakładzie pracy i d±żeniu do ideału. http

  Oryginalność:

 • Interesuj±ca kolorystyka. Ciekawe zdjęcia.
 • ¦wietna prezentacja "Nasza Biblioteka".
 • Oryginalnie skonstruowane menu.
 • Z pewności± wnosi nowy "powiew" w tworzeniu witryn bibliotek.
 • W interesuj±cy sposób prezentowane dobrej jakości zdjęcia.
 • Zabawna i pomysłowa reklama biblioteki na koszulkach bibliotekarek: Wst±p i doładuj wyobraźnię!
 • Ciekawy pomysł z umieszczeniem programu TV z opisem filmów.

 • grudzień 2006

  Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 13 przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach

  Witrynę oceniało dziesięciu jurorów, którzy przyznali witrynie średni± notę 26,75 punktów. Najwyżej jurorzy ocenili walory edukacyjne witryny - przyznaj±c za nie średnio 7,87 punktów.

  Największym atutem witryny s± interesuj±ce pomoce dla bibliotekarzy. Przydatne prezentacje i materiały dydaktyczne. Wskazówki jak usprawnić pracę. Bardzo ciekawe i ładnie opracowane lekcje z zakresu edukacji czytelniczej. Uczniowie maj± możliwość przegl±dania materiałów pomocniczych, wykorzystywanych na poszczególnych zajęciach, a także informacji w formie prezentacji multimedialnych. Taka dostępność materiałów pomaga uczniom w utrwalaniu wiadomości poznanych na lekcjach bibliotecznych, natomiast uczniom nieobecnym pozwala nadrobić zaległości. Zakładka "Pomoce dydaktyczne" zawiera materiały w postaci prezentacji multimedialnych, opracowań arkuszy kalkulacyjnych ze stworzonymi programami do wykorzystania w pracy bibliotecznej, a także przygotowanych do wydruku pomocy dydaktycznych, które nauczyciel może wykorzystać na swoich zajęciach.

  Witryna prezentuje nie tylko aktualne ale także planowane działania. Na temat interesuj±cych imprez bibliotecznych o różnym zasięgu (z ogólnopolskim i międzynarodowym wł±cznie) mówi± wiele i teksty i fotografie.

  Interesuj±ca grafika. Witryna wykonana estetycznie, czytelnie. Nawigacja nie sprawia kłopotów. Strona zawiera wszystkie podstawowe informacje: godziny otwarcia, opis zbiorów, informacje na temat czytelnictwa, regulamin.

  Twórca witryny to nauczyciel- bibliotekarz Edyta Guznowska

  Witryna funkcjonuje od 2002 roku.

  listopad 2006

  Biblioteka Zespołu Szkół w Babimoście

  Witrynę oceniało 10 jurorów, którzy przyznali jej średni± ocen: 27,2. Jurorom najbardziej podobały się walory informacyjne i edukacyjne zawarte na ocenianej stronie internetowej.

  Widać, że ta witryna żyje i może wpływać na kształtowanie wrażliwości estetycznej młodego człowieka. Uwrażliwia na poezję i ksi±żkę. Interesuj±cy pomysł - to zaprezentowanie ulubionych ksi±żek nauczycieli. Dział "uczeń potrafi" promuje osoby twórcze i aktywne. Gość witryny może skomentować poszczególne artykuły. Zbiory s± omówione i wyeksponowane w dziale "Nowości": każdy może znaleźć coś dla siebie. Zaprezentowano pozycje dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i "dla każdego."

  Zamieszczono wykazy lektur dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Na witrynie spotkamy tak ważne elementy humorystyczne. Witryna przez swój układ i zastosowane elementy dialogu z czytelnikiem powinna trafiać w gusta przeciętnego gimnazjalisty.

  Opiekun & Webmaster: Ewelina 'EW' Wozińska

  Webmaster: Paweł 'Pagolik' P±gowski

  wrzesień 2006

  Biblioteka II Liceum Ogólnokształc±cego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku

  Witryna była oceniana przez dziesięciu jurorów, którzy przyznali tej stronie 27.1 punktów. Szczególnie wysoko jury oceniło wartości informacyjne i edukacyjne witryny- przyznaj±c za te obszary ponad 7,5 punktów.

  Jurorzy docenili między innymi:

  • Bardzo bogat± działalność biblioteki nastawion± głównie na kształtowanie wrażliwości społecznej uczniów
  • Ciekawy pomysł - plebiscyt na "Ksi±żkę Serdeczn±"
  • Młodzież może na witrynie opublikować swoje wiersze
  • Widać, że czytelnicy s± mile widziani w bibliotece - zapraszani także do współtworzenia witryny
  • Ciekawy formularz korespondencji
  • Wiele pomysłów na pracę z czytelnikiem
  • Dobrze przygotowany dział - bibliografia zał±cznikowa - obszernie, wyczerpuj±co i profesjonalnie
  • Dużo podstawowych informacji i sporo cennych linków (do witryn czasopism i lektur on-line)
  • W dziale "Nowości" omówienia ksi±żek
  • Przejrzysta statystyka czytelnictwa
  • Treści dostosowane do wieku czytelników
  • Witryna przejrzysta, czytelna, nawigacja nie sprawia problemów
  • Ładna kolorystyka
  • Ciekawe dowcipy

  Autork± witryny jest Barbara Milewska - nauczyciel bibliotekarz.

  maj 2006

  Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli.

  Witrynę oceniało dziewięciu jurorów. Witryna dużo miejsca poświęca działalności pedagogicznej biblioteki - placówki nowoczesnej, organizuj±cej wiele konkursów, spotkań, wystaw. Te informacje maj± charakter kroniki prowadzonej działalności. Strona atrakcyjna dla dzieci, ponieważ jest bogato wypełniona ciepłymi zdjęciami ilustruj±cymi życie szkoły i użytkowników biblioteki. Oryginalny dział Dzieci pisz± przedstawia oryginalne prace literackie i plastyczne dzieci. Wyróżnia uczniów pracuj±cych w redakcji gazetki szkolnej, prezentuje jeden z wydanych numerów. Biblioteka przyci±ga uczniów ciepł± atmosfer±, kolorowym, przyjaznym wnętrzem.

  Nieszablonowy nagłówek strony głównej. Przyjemny interfejs. Prosty w obsłudze system nawigacji. Witryna zawiera wiele przydatnych informacji. Wywiera bardzo przyjemne wrażenie. Jest przejrzysta, dopracowana pod względem estetyki.

  Autorki tej witryny to: bibliotekarze: Krystyna Motyka, Beata Faruga (zawartość merytoryczna, układ strony, fotografie). W sprawach technicznych pomaga syna Bartłomieja Motyki (uczeń LO) Strona istnieje od sierpnia 2002 r.

  kwiecień 2006

  Biblioteka Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Połczynie Zdroju.

  Witrynę oceniało ośmiu członków jury przyznaj±c wysok± średni±: 30,3. Jurorom najbardziej spodobały się walory edukacyjne serwisu, które ocenili na 7,9 punktów; oraz jego oryginalność - 7,7.

  Witryna prowadzi ożywion± promocję ksi±żki i czytelnictwa - ma rozbudowany dział o nowościach, w którym zamieszczane s± również recenzje czytelników. Wyróżnia uczniów zaangażowanych w działalność biblioteki (w tym tworzenie strony www), a także ofiarodawców. Informuje o ważnych wydarzeniach kulturalnych w kraju, zamieszcza teksty biblioterapeutyczne. S± także przydatne materiały dla maturzystów.

  Wiele zdjęć ilustruj±cych czytelników i działalność biblioteki. Ciekawe i oryginalne pomysły - dział ¦wiat ksi±żki czy Lista bestsellerów na podstawie "Rzeczpospolitej".

  Widać, że ta biblioteka "żyje." Po obejrzeniu tej strony aż chce się pracować więcej i lepiej.

  S± materiały informacyjne na temat biblioteki: regulamin, bież±ce wydarzenia i działania, aktywność uczniów, czytelnictwo, nieszablonowo przedstawione informacje na temat historii biblioteki; zestaw lektur i linków.

  Witryna szybko się ładuje. Język komunikatywny, lekko żartobliwy, nacechowany emocjonalnie - pobudza uczniów do tworzenia emocjonalnej więzi z bibliotek±. Dobra polszczyzna.

  Ciekawa kolorystyka. Intryguj±ca, nieco tajemnicza strona startowa. Serwis często aktualizowany. Przyjemny design. Łatwy w obsłudze interfejs.

  Autorka strony to nauczyciel bibliotekarz: Hanna Bohuszewicz, oraz Jej "Bajtogłowi": Gvint, Maks, Wiktor i inni.

  marzec 2006

  Biblioteka Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Rybniku

  Noty uzyskane przez wyróżnion± witrynę to: 7,2 za wartości informacyjne, 6,7 za estetykę i jakość techniczn±, 6,6 za wartości edukacyjne; 5,9 za oryginalność.

  Na wyróżnionej witrynie znajdziemy sporo informacji o bibliotece, jej zbiorach i oferowanych usługach. Zawartość logicznie uporz±dkowana, przejrzysta nawigacja. S± wszystkie niezbędne informacje. Zaprezentowane nowości, ksi±żki, czasopisma i dokumenty elektroniczne. Rocznice literackie. Twórcy witryny przygotowali bogaty zestaw linków, informacje dla maturzystów. Zaprezentowali interesuj±c± działalność pedagogiczn± biblioteki (konkursy, imprezy, Szkolny Klub Aktywizacji Zawodowej). Oryginalny dział - to porady dla korzystaj±cych z Internetu. Dopracowany i przemyślany projekt graficzny, utrzymany w podobnej tonacji kolorystycznej, co witryna szkoły. Oryginalne logo. Interaktywność (np. giełda podręczników).

  Autorzy witryny to nauczyciel- bibliotekarz: Agnieszka Piotrowska-Do oraz uczniowie: Michał Sala (to także autor logo biblioteki) i Marcin Komorowski.

  luty 2006

  Biblioteka Gimnazjum nr 1 w Oławie

  Witryna uzyskała wysok± średni± ocen: 31,45 punktów. Była oceniana przez dziesięciu jurorów, którzy najwyżej ocenili jej walory techniczne i estetyczne (8,65 punktów). Wartości edukacyjne: 7,8 punktów, informacyjne: 7,7 pkt. Oryginalność witryny: 7,1 pkt.

  Witryna zachęca i promuje uczniów uzdolnionych, przedstawia ich prace plastyczne i literackie, regularnie prowadzi własne pismo "Szuflada" (którego autorami s± uczniowie szkoły) i udostępnia teksty on-line. Ilustruje bogat± działalność pedagogiczn± - imprezy, konkursy, spotkania. Ciekawy dział - "oławskie klimaty" - przedstawia region w wielu aspektach (legendy, zdjęcia, wspomnienia, postacie). Szczegółowo s± opracowane ankiety, zilustrowane czytelnymi wykresami, m.in. na temat czytelnictwa. W działach "prezentacje" i "spotkania" widać aktywny udział uczniów. W bibliotece wiele się dzieje, a czytelnik bez trudu może się o tym dowiedzieć.

  Strona zawiera mnóstwo przydatnych informacji dla uczniów gimnazjum. Zawiera materiały edukacyjne nt. tworzenia bibliografii, warsztatu bibliotecznego. Dział "Nowości" zawiera nie tylko spis ksi±żek, ale również krótkie omówienie, zachętę do sięgnięcia po lekturę. Dział "Warto skorzystać" prezentuje ksi±żki przydatne gimnazjalistom. Oryginalnym pomysłem jest dział "Niezbędnik biblioteczny", w którym umieszczono m.in. "słowniczek przydatnych terminów" w przystępny sposób wyjaśniaj±cy terminy zwi±zane z ksi±żk±. Działy poświęcone ksi±żkom urozmaicone cytatami. Bogaty i logicznie uporz±dkowany dział "Linki". S± niezbędne informacje o zbiorach, zasadach korzystania i regulaminach.

  Witryna estetyczna, elegancka i czytelna, szlachetna w swej prostocie, na bież±co aktualizowana. Wykonana profesjonalnie. Zawartość strony jest dobrze przemyślana i dopracowana. Czytelne (choć bogate) menu. Łatwość nawigacji, przejrzystość kompozycji. (Projekt graficzny powstał na bazie szablonu). Nic nie odwraca wzroku od tekstu. Wiele zdjęć z imprez bibliotecznych.

  Znamienne jest zdanie jednego z jurorów: Uważam, że ta witryna może być wzorcowym przykładem bibliotecznej strony www.

  Autorzy: Czesław Skibiński - nauczyciel bibliotekarz, pomysłodawca, administrator; Maciej Puchała - wykonawca projektu; Justyna Skibińska - pomoc techniczna. Strona powstała w kwietniu 2005r.

  kwiecień 2005 Biblioteka Gimnazjum nr 2 w Mielcu

  Witryna oceniana przez dziesięciu jurorów uzyskała średni± ocen 25,6 pkt. Najwyżej jurorzy ocenili walory informacyjne strony (prawie 8 pkt.). Po około sześć punktów przyznali za pozostałe, oceniane cechy.

  Ładnie opisany warsztat informacyjny biblioteki i funkcjonalny katalog on-line. Wyczerpuj±co opisane i zilustrowane zbiory biblioteki. Bardzo rozbudowane menu a mapa strony ułatwia orientację. Ładnie pogrupowane adresy edukacyjne stron i dla bibliotekarzy. Widoczna interaktywność witryny. Top-lista lektur z możliwości± głosowania. Porady, co warto przeczytać. Pomysł fotograficznego przewodnika po bibliotece ciekawy, ale szkoda, że na zdjęciach wnętrze biblioteki jest puste. Brakuje czytelników także na innych fotografiach.

  Witryna ta zajęła trzecie miejsce w konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Prowadzona jest przez ucznia Gimnazjum - Wojtka Jamrozego oraz Pani± Urszulę Kośla.

  marzec 2005 Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie

  Witryna Biblioteki Szkolnej im. Kubusia Puchatka była oceniana przez dziesięciu jurorów. Uzyskała średnio około 28 punktów. Jurorzy aspekty: informacyjny, techniczno-estetyczny i oryginalność strony ocenili na prawie siedem punktów. Ponad osiem punktów przyznali za walory edukacyjne.

  Jurorzy szczególnie podkreślali ładnie opracowane podstrony (teksty, grafika) opisuj±ce działalność kół, konkursy i spotkania autorskie. Także galeria z licznymi zdjęciami uczniów świadczy, że w bibliotece wiele się dzieje, że biblioteka potrafi "przyci±gn±ć" do siebie dzieci i młodzież i nawi±zać z nimi współpracę. Wydaje się, że uczniowie "nie wychodz± z biblioteki" - oferuje im się wiele różnych możliwości kontaktu z ksi±żk±. Polecane ksi±żki, umieszczanie twórczości uczniów. Dobry pomysł: "Nasi recenzenci". Dla recenzenta to pewnie wyróżnienie, a na opinii kolegi polega się często bardziej, niż na oficjalnej recenzji. Ciekawe krzyżówki on-line pozwalaj±ce sprawdzić uczniom ich wiedzę na temat przeczytanych lektur ł±cz± przyjemne z pożytecznym.

  Witrynę z pewności± trudno pomylić z inn±, a tym, którzy lubi± Kubusia Puchatka jej ogl±danie sprawia prawdziw± przyjemność. Mnóstwo ozdobników, także dźwiękowych.

  Plusem jest katalog on-line. Ciekawe materiały dla bibliotekarzy. Niestety godziny otwarcia biblioteki głęboko ukryte. Brak informacji o sposobie wyszukiwania informacji, o zbiorach biblioteki, warsztacie informacyjnym. W miarę łatwa nawigacja - choć trochę myl± dwa paski menu - poziomy i pionowy. Strona wykonana estetycznie. Może warto pomyśleć o odrobinę większej czcionce.

  Wyróżniona witryna jest bardzo interesuj±cym przykładem, jak tworz±c stronę internetow± biblioteki szkolnej trafić do młodego odbiorcy - ucznia szkoły podstawowej.

  wrzesień 2004 Biblioteka Szkolna I Liceum Ogólnokształc±cego im. St. Staszica w Pleszewie (niestety- witryna już nie istnieje)

  Witryna była oceniana przez dziesięciu jurorów - wcześniejszych laureatów konkursu. Otrzymała bardzo wysok± średni± ocen: 5,3 (w skali: 0-6).

  Niektóre opinie: Ciekawa pierwsza strona zachęcaj±ca do dalszego "zwiedzania". Rozbudowane, ale czytelne menu pięknie się rozwija, pozwalaj±c zajrzeć w każdy "zakamarek" strony. Bardzo dużo przydatnych informacji. Przemyślana pod względem technicznym, graficznym i merytorycznym. Gustownie wykonana. Zawiera dużo ważnych informacji. Logiczna nawigacja, dobrze opracowane i przedstawione teksty. Linki podzielone na: biblioteki on-line, strefa dla uczniów, strefa dla nauczycieli. Strona towarzyszy działaniom biblioteki i wydarzeniom szkolnym (i rzeczywiście chyba sporo się dzieje). Zawiera wiele ciekawych i wartościowych działów oraz materiałów ukazuj±cych pracę biblioteki i szkoły. (Cenny - "gor±cy" temat: matura ustna z języka polskiego). Bogaty zbiór linków, katalog on-line, jednak tylko dla sieci lokalnej. Szkoda, że witryna jest rzadko aktualizowana (23 września podano informację, że ostatnia aktualizacja miała miejsce w kwietniu). Czyżby nie było nic ważnego do powiedzenia na końcu i na pocz±tku roku szkolnego? Strona sprawia wrażenie nieco "zimnej", czasem trochę zbyt oficjalnej i poważnej (czy do końca dla uczniów?). Nie widać udziału uczniów w jej redagowaniu ani odwiedzaniu.

  czerwiec 2004 Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych Nr 2 w Lublinie

  Witryna była oceniana przez jedenastu jurorów - dotychczasowych laureatów konkursu. Otrzymała bardzo wysok± średni± ocen: 5,4 (w skali: 0-6). Podkreślano staranne wykonanie, wygodn± nawigację, dopracowane graficznie, przejrzystość. Możliwość przeszukania katalogu i kartotek on-line. Witryna jest bardzo rozbudowana, zawiera wiele przydatnych materiałów, a najważniejsze informacje odnajdziemy już na stronie startowej. Cenny dział publikacje - gdzie odnajdziemy także twórczość młodzieży; ciekawe gazetki tematyczne. Słownik polsko-japońsko-angielski. Duża ilość linków. Interesuj±ca galeria. Ankieta i forum - umożliwiaj± ewaluację. Niestety tematyka poruszana na forum chyba nie odpowiada zamierzeniom nauczyciela. Może warto podpowiedzieć młodzieży tematy do rozmów? Wśród usterek zauważono jeszcze brak informacji o ostatniej aktualizacji, nie działaj±cy licznik odwiedzin, zbyt małe literki zastosowane w dziale: publikacje. Oraz zachętę do zaśnięcia na okres miesi±ca - ponieważ "niestety nic ważnego się nie odbędzie"...

  maj 2004 Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych w Starym S±czu

  Witryna bardzo przejrzysta, łatwa w komunikacji, bogata w treści. Jej układ graficzny nawi±zuje do estetyki witryny szkoły, co jest cenne. (Szkoda jednak, że na stronie internetowej szkoły nie ma linku prowadz±cego do biblioteki). A na stronie biblioteki od razu otrzymujemy zestaw najważniejszych informacji: dane tele-adresowe, godziny otwarcia, datę powstania i aktualizacji witryny, adres e-mailowy, imiona i nazwiska pracowników biblioteki (w tym twórcy witryny). Na tablicy ogłoszeń w przejrzysty sposób podane aktualne informacje (między innymi o konkursach). W interesuj±cy sposób w kilku słowach została ujęta bez mała stuletnia historia biblioteki - od placówki maj±cej kilka woluminów w 1907 roku, po nowoczesne Multimedialne Centrum Informacyjne. Informacja o zbiorach, katalogach nowościach, dane statystyczne ujęte bardzo czytelnie. Regulamin, humor a także lista polecanych ksi±żek - choć to raczej lista ksi±żek najchętniej czytanych - więc czy trzeba je jeszcze dodatkowo polecać?

  marzec 2004 Biblioteka Szkolna I Liceum Ogólnokształc±cego w ¦wiebodzinie

  Witryna dobrze i szybko się ładuje. Od razu odpowiada na najważniejsze pytania. Zawiera kilka ciekawych, wartych polecenia rozwi±zań. Autorka, korzystaj±c z Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej przygotowała dla uczniów obszerny zestaw lektur on-line wzbogacony notkami biograficznymi oraz portretami pisarzy. W e-Wiadomościach literackich podaje istotne, aktualne wydarzenia ze świata literatury i kultury - co jest oryginalne i wymaga z pewności± dużego nakładu pracy. W przejrzysty sposób informuje o aktualnościach. W ciekawy sposób zaprezentowana historia biblioteki od 1945 roku! Bogaty, dobrze skonstruowany zbiór linków. W niebanalny sposób podane informacje o zbiorach. Niezbędne informacje na temat czytelnictwa i edukacji czytelniczej; kilka interesuj±cych publikacji. Witryna jest stosunkowo łatwa w komunikacji. Pewnym utrudnieniem jest może fakt, że na każdej z podstron menu ma inny układ i trudno się czasem szybko zorientować, gdzie już byliśmy. Treści byłyby chyba bardziej czytelne, gdyby zawsze były zapisane w kontrastowym w stosunku do tła kolorze.

  luty 2004 Interdwójka - Centrum Informacyjno-Edukacyjne Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie

  Witryna biblioteki jest integraln± części± strony internetowej szkoły. Biblioteka ma swoje logo; oryginaln± i na pewno trafiaj±c± do wyobraźni młodego człowieka nazwę: Interdwójka. Jako jedna z nielicznych witryn bibliotek szkolnych umożliwia dostęp do swoich katalogów przez Internet. Zastosowano ciekaw± formę promocji czytelnictwa - poprzez zamieszczenie portretów dzieci, które najczęściej korzystaj± z wypożyczalni. Wyniki czytelnictwa świadcz± o popularności biblioteki wśród uczniów. Na kilku zamieszczonych zdjęciach widać ładnie, nowocześnie i funkcjonalnie zagospodarowan± przestrzeń. Biblioteka jest bardzo zadbana. Autor witryny (administrator szkolnej sieci czy jeden z nauczycieli - bibliotekarzy?) w przejrzysty sposób prezentuje zestaw lektur dla poszczególnych klas. Estetycznie przedstawia różnorodne w formie i treści nowości (ksi±żki, kasety wideo, programy komputerowe).

  grudzień 2003 Biblioteka Liceum i Gimnazjum Zakonu Pijarów w Krakowie

  Nowa witryna, a już bardzo rozbudowana. Zawiera cenne informacje: wykaz lektur, podręczników, nowości (niektóre z nich przedstawione bardziej szczegółowo). Omówienie czasopism i nagród literackich. Zestaw przydatnych linków. Porady na temat tworzenia opisów bibliograficznych. Drobne elementy humoru w tekście, w grafice i na oddzielnej stronie "Varia". Klimatem witryna nawi±zuje do starej, klasztornej biblioteki. Przyjazne dla oka kolory. Wykorzystane - jako elementy graficzne - dzieła wybitnych malarzy (szkoda, że nie wszystkie s± podpisane...) Ten nastrój wyczuwalny jest także na zdjęciach, dzięki którym możemy podziwiać m.in. biblioteczne okno udekorowane pięknym bluszczem, piękne stare tabla, poznać twarz bibliotekarki (szkoda, że niczego o niej się nie dowiadujemy); zaznajomić się z biblioteczn± maskotk± o wielorakim zastosowaniu, a także "pospacerować" po bibliotecznych zakamarkach. Statystyka wypożyczeń świadczy o częstym wykorzystywaniu biblioteki przez młodzież. O innych formach pracy pedagogicznej nie ma informacji. Pozostaje nam mieć nadzieję, że strona będzie się nadal pięknie rozwijać.

  kwiecień 2003 Biblioteka Liceum Ogólnokształcacego im. ONZ W Biłgoraju

  Rozbudowana witryna dużej biblioteki (powierzchnia 224 m2, księgozbiór ponad 26 tys. wol, prenumerata czasopism - 38 tytułów, 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu) obsługuj±cej liceum i gimnazjum (prawie 1400 czytelników, średnia dzienna liczba wypożyczeń - 40,49). S± tu podstawowe informacje dla czytelnika (m.in. godz. otwarcia, rodzaje katalogów i ich funkcje, wykaz prenumerowanych czasopism, nazwiska nauczycieli bibliotekarzy, regulaminy: wypożyczalni, czytelni, korzystania ze stanowisk komputerowych). Pracę biblioteki odzwierciedlaj± statystyki czytelnictwa, wykaz członków Koła Miłośników Ksi±żki, krótkie omówienia nowości literackich, kronika bibliotecznych wydarzeń. W dziale Lektury zebrano linki do wielu utworów klasycznych opublikowanych w postaci e-booków. Powodzeniem wśród uczniów cieszy się zapewne dział Opracowania, w którym zamieszczono (pogrupowane wg. epok) odnośniki do różnego rodzaju streszczeń, "ści±g" i analiz wielu lektur (ich jakości nie badaliśmy). Chyba niezbyt interesuj±co dla ucznia (bo od odnośników na tematy biblioteczne) rozpoczyna się dział linków, ale to tylko pierwsze wrażenie - trochę niżej pojawiaj± się naprawdę duże zasoby bardzo przydatne dla licealisty. Linki te zgrupowane s± w działach (np. matura, studia, encyklopedie, Unia Europejska). Materiałów jest dużo chociaż strona istnieje dopiero od stycznia 2002 r. i była dosyć dawno aktualizowana.

  Trudno powiedzieć, na czym to polega, ale witryna ma w sobie "coś", co wzbudza sympatię. Jej opiekunce (Annie MIGACZ) udało się przemycić do bezdusznego internetu ciepły stosunek do uczniów (zreszt± chyba odwzajemniany, o czym świadcz± m.in. liczne wpisy do księgi gości).

  listopad 2002 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu

  Rozbudowany serwis biblioteczny z wieloma informacjami, także natury ogólniejszej (dotycz±cymi np. szkoły, miasta, Internetu). Na uwagę zasługuj± m.in.: wykazy lektur dla poszczególnych klas, działy polecanych nowości (dla uczniów, nauczycieli i - co rzadko się zdarza - także dla rodziców), aktualne przegl±dy zawartości czasopism nauczycielskich, wykaz imprez planowanych przez bibliotekę, kalendarium uroczystości, świ±t i rocznic. Jest internetowa gazetka, informacje o warsztacie i zbiorach biblioteki. Autorki (Teresa Prokowska, Marzena Medyńska) dbaj±, by serwis zawierał aktualności. Widać, że systematycznie towarzyszy on życiu biblioteki i jej licznym przedsięwzięciom. Taka postawa to jeszcze wci±ż rzadkość wśród bibliotecznych webmasterów.

  Pewnym mankamentem jest chyba zbyt surowa forma zbyt oficjalny język i brak podziału na sferę dla ucznia i dla dorosłych użytkowników. Uczeń (zwłaszcza w szkole podstawowej) pewnie chętniej zetkn±łby się z nieco lżejsz± szat± graficzn± i bezpośrednim językiem, wolałby także bardziej jednoznaczne oznaczenie nudnych dla niego obszarów adresowanych do dorosłego użytkownika (żeby nie musiał po nich bł±dzić), a zamiast np. suchej informacji o istniej±cych w bibliotece katalogach, wolałby pewnie funkcjonaln± informację, jak ma szukać ksi±żki, gdy np. zna tylko jej tytuł itp. 

  maj 2002 SZKOLNE CENTRUM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNE Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Ignacego Pr±dzyńskiego w Augustowie (niestety- witryna już nie istnieje)

  Strona istnieje od stycznia 2001 r. Jest dosyć systematycznie uzupełniana przez jej autorkę - Grażynę Ossowsk±. Obok informacji o samej bibliotece, jej księgozbiorze, prenumerowanych czasopismach, katalogach i regulaminie korzystania ze stanowisk komputerowych, s± tu m.in. przydatne, ciekawie przedstawione informacje na temat korzystania z warsztatu biblioteki (np. o UKD, rodzajach katalogów, informacjach na kartach katalogowych). Polecamy uwadze informacje o samokształceniu, tworzeniu opisów bibliograficznych i inne "dobre rady" dla uczniów (np. jak pisać wypracowanie, jak odpowiadać na lekcji). W szkole kończ±cej się matur± warto by było pokazać młodzieży, jak można korzystać z biblioteki wyższej uczelni. Na stronie nie ma (lub jest dobrze ukryta) informacji o godzinach otwarcia biblioteki. Poza such± statystyk± wypożyczeń przydałyby się jakieś inne dowody na to, że biblioteka (przepraszam - szkolne centrum...) jest dla uczniów miejscem, które wzbudza jakieś emocje.

  marzec 2002 Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym S±czu

  Strona (od niedawna w sieci) przekazuje najważniejsze informacje o bibliotece (m.in. godziny otwarcia, zasady wykorzystywania zbiorów, sposoby prowadzenia poszukiwań, wykazy lektur dla poszczególnych klas, wykazy obowi±zuj±cych w szkole podręczników). Strona szybko "dojrzewa", jej autorka (Anna ¦wierkosz) z coraz większym powodzeniem próbuje znaleźć jakże trudny do osi±gnięcia kompromis między potrzebami fachowej informacji a form± przystępn± dla ucznia szkoły podstawowej. Oprócz w±tków ściśle bibliotekarskich s± ciekawostki (na razie głównie zwi±zane z rocznicami i różnego rodzaju "dniami"), które z biegiem czasu na pewno będ± ściślej zwi±zane z życiem szkoły, s± propozycje bibliotecznych kół zainteresowań, konkursów, jest zachęta do zabierania głosu na temat ksi±żki, biblioteki, czytelnictwa.

  styczeń 2002 Biblioteka Szkół Urszulańskich Liceum i Gimnazjum w Rybniku

  Strona ta dobrze przedstawia bibliotekę, jej księgozbiór, warsztat, działalność pedagogiczno-wychowawcz±, historię. A przy tym jest "ciepła", zrobiona z humorem, wyraźn± sympati± biblioteki do czytelniczek i czytelniczek do biblioteki. Sympatia ta wyraźnie przekłada się na czytelnictwo, co widać w wynikach czytelnictwa.

  grudzień 2001 Biblioteka X Liceum Ogólnokształc±cego w Toruniu

  Strona ta zasługuje na uwagę ze względu na funkcjonalność, przejrzystość, grafikę nawi±zuj±c± do elementów tradycyjnej biblioteki, wyeksponowanie statystyki wypożyczeń (nawiasem mówi±c, sk±d tak duża rozbieżność między śladowym czytelnictwem klasy I F, pożeractwem ksi±żek przez III B, a reszt± szkoły?).

   

   

  Wyróżnione witryny bibliotek PEDAGOGICZNYCH

  Kwiecień 2009

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Bytomiu

  Witrynę oceniało 13 członków jury. Jurorzy najwyżej ocenili walory informacyjne oraz techniczne i estetyczne witryny. Strona internetowa uzyskała wysok±, bo wynosz±c± ponad 30 punktów średni± ocen. Jurorzy szczególnie zwrócili uwagę na następuj±ce walory strony internetowej:

  • Informacje o bibliotece s± prezentowane przejrzyście i wyczerpuj±co, czytelne i łatwo dostępne.Katalog on-line, opracowania dla nauczycieli. Dokładne informacje o historii i współczesnej działalności biblioteki. Ciekawa prezentacja nowości zakupionych do biblioteki, interesuj±ce zestawienia bibliograficzne. Bardzo cenne informacje o dojeździe z podaniem wariantów w zależności od środka komunikacji.
  • Dobrym pomysłem służ±cym promocji biblioteki w środowisku jest udostępnianie tematycznego dwumiesięcznika Informator - gdzie poza wyborem przykładowej literatury do wiod±cego tematu numeru znajduj± się również informacje promuj±ce bibliotekę i jej zbiory.
  • Rzadko biblioteki filialne decyduj± się na prowadzenie własnej strony www, o tak obszernej zawartości.
  • Wiele tu można znaleźć wiedzy w zakresie tematów przydatnych w pracy uczniów i nauczycieli - o zasadach sporz±dzania bibliografii, o awansie nauczycieli; świetnym pomysłem s± "Dezyderaty" - możliwość zgłaszania przez czytelników swoich potrzeb i informacja zwrotna od Biblioteki.
  • Zalet± jest umożliwienie czytelnikom - uczniom i nauczycielom dzielenia się swoj± wiedz± w formie publikacji prac.
  • Strona jest estetyczna, przyjazna, zachęca do penetrowania jej zasobów informacyjnych. Nawigacja nie stwarza problemów. Technicznie strona przygotowana bardzo dobrze. Wszystkie linki działaj±.. Dobrze dobrana kolorystyka, dobra jakość zdjęć. Kolor zielony i delikatne elementy na stronie harmonizuj± ze sob± i serwis wygl±da estetycznie. Umieszczona na stronie wyszukiwarka pozwala dotrzeć do wszystkich treści. Twórcy postawili na funkcjonalność.

  Autorzy strony: Joanna Ambroży, Adam Ambroży, Anita Góral i Bożena Zwierzyńska

  Kwiecień 2008

  Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elbl±gu

  Jurorzy przyznali witrynie wysokie noty: 33,5. Najwyżej oceniono walory techniczne i estetyczne strony internetowej z Radziłowa.

  W swoich ocenach jurorzy podkreślali:

  ObszarOcena opisowa
  Informacje Witryna starannie przemyślana i opracowana tematycznie. Logicznie uporz±dkowane informacje na temat zbiorów, udostępniania. Przydatny dla użytkowników dział Usługi online, oferuj±cy dostęp do katalogów, a także bezpośredni kontakt z bibliotekarzem. Szerok± działalność biblioteki ilustruje przegl±d wydarzeń. Witryna zawiera omówienia nowości, w tym audiowizualnych - w tym również bardzo solidnie przygotowane działy dla nauczycieli, rodziców, bibliotekarzy, maturzystów. Dla bibliotekarzy dostępne wybrane artykuły z opracowywanego dla nich biuletynu, materiały konferencyjne. Odpowiednie zestawy linków dla wszystkich czytelników, w tym ciekawe opracowanie adresów do czasopism internetowych dla studentów. Dostępne na witrynie zestawienia bibliograficzne. Wystarczaj±ce źródło wiedzy o ofercie, możliwościach i działalności placówki. Przejrzyste i obszerne dane teleadresowe.
  EdukacjaWartościowe materiały edukacyjne dla maturzystów. Wiele materiałów przydatnych w pracy bibliotekarzy. Szczegółowo opracowane polecane nowości. Możliwość zaproponowania zakupu ksi±żek przez czytelników. Zachęca do udziału w organizowanych wystawach, konferencjach, promocjach ksi±żek. Zawartość merytoryczna na bardzo wysokim poziomie.
  Technika i estetykaBez zarzutu. Dostępna opcja wydruku, mapa strony. Logiczna nawigacja. Aktualizacja w postaci krótkiego opisu ostatnio wprowadzonych informacji - na głównej stronie. Komunikatywna. Większe objętościowo materiały opracowane w formacie PDF.
  OryginalnośćExlibris biblioteki na stronie głównej. Zdjęcia z organizowanych imprez. Sporo ciekawostek.

  Autorzy strony:
  Koncepcja - Anna Szel±g; Projekt graficzny - Jerzy Dorożko, Wykonanie - Artur Miętek

  listopad 2006

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Pszczynie

  Witrynę oceniało 10 jurorów, którzy przyznali jej wysok± średni± liczby punktów - 30. Najwyżej punktowanymi płaszczyznami s± przekazywane za pomoc± witryny informacje (7.9) oraz walory edukacyjne tej strony (7,5).

  Jurorzy docenili między innymi:

  • Interesuj±cy zestaw linków, sporo bibliografii, publikacji i artykułów. Autorzy dbaj± o higienę pracy umysłowej czytelnika. Treści s± wyważone. Trochę humoru wśród artykułów bardzo poważnych.
  • Bardzo dobrym pomysłem jest umieszczenie na witrynie tego typu biblioteki mapki
  • Witryna jest interaktywna: umożliwia składanie zamówień, dezyderat; wypełnić ankietę
  • Ciekawy pomysł - to odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Jest ładna, ciekawie rozwi±zana graficznie. Ciepła, stonowana kolorystyka. Perfekcjonizm techniczny. Szybko się otwiera. Idealnie zachowuje proporcje między tekstem i grafik±.

  Strona przygotowana i wykonana bardzo solidnie i profesjonalnie. Biblioteka została zaprezentowana rzetelnie i w miarę wszechstronnie: działy "O nas', "Kalendarium", dowiadujemy się, czego możemy oczekiwać: "Usługi" i jak korzystać: "Regulamin", działa już "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej". Strona umożliwia nauczycielom publikowanie własnych opracowań, informuje o zbiorach, pomaga w doborze literatury. Na uwagę zasługuje szeroki wachlarz propozycji kontaktu on-line z czytelnikiem: "Ankiety", "Dezyderaty", "Kontakt", "Księga gości", "FAQ".

  "Księga gości", "FAQ".
  Biblioteka pedagogiczna w Pszczynie działa w środowisku lokalnym od 55 lat. Premiera serwisu miała miejsce w dniu 3 listopada 2005 r. Od Autorek wiemy, że strona oparta jest o system portalowy PHP-Fusion (http://www.php-fusion.co.uk).

  To piękna wizytówka zadbanej biblioteki. Cieszy oko. Zaspokaja ale także pobudza kolejne potrzeby czytelników.

  Autorzy strony to nauczyciele- bibliotekarze: Anna Niemiec i Justyna Pisek.

  wrzesień 2005

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie

  Witrynę w maju 2005 roku oceniało dziesięciu jurorów. Uzyskała średni± ocen: 25,6 punktów.

  Największe uznanie jurorów zyskała ilość i jakość przekazywanych na witrynie informacji (średnia ocena - 7,6 pkt.).

  Informacje s± trafnie dobrane i łatwo dostępne. Wszystkie podstawowe dane (adresowe, godziny pracy, a nawet odpowiedni fragment planu miasta) s± na stronie głównej. Bogata, interaktywna informacja o zbiorach. Bogat± ofertę działań biblioteki zamieszczono w dziale Usługi. Jest katalog online, duży zbiór zestawień bibliograficznych - w tym oferta pomocy audiowizualnych. Bogata działalność szkoleniowa dla nauczycieli. W dziale Linki logiczny, ciekawy podział według grup odbiorców (szkoda, że wiele adresów jest nieaktywnych lub nieaktualnych). Przydałoby się więcej szczegółów na temat zasad wypożyczania.

  Walory edukacyjne witryny jurorzy ocenili na 6,4 pkt.

  Cenna jest możliwość publikowania oraz wykorzystania przydatnych materiałów (repertuarowych, scenariuszy lekcji). Dzięki witrynie dowiadujemy się o działalności edukacyjnej dla szkół oraz instruktażowo-szkoleniowej dla nauczycieli i studentów. Podano wskazówki dotycz±ce korzystania z katalogu. Biblioteka poleca ciekawe ksi±żki oraz warte obejrzenia filmy. Niestety nazwa działu Forum Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych jest myl±ca.

  Technika niektórych estetyka witryny zostały ocenione na 6,2 pkt.

  Prosta, czytelna, estetyczna grafika. Równowaga między treści± i form± - wprowadzona grafika jest zawsze ściśle zwi±zana z treści± strony. Tekst łatwo się czyta - zastosowano duż± czcionkę, kolory tła i liter s± zharmonizowane. Język zrozumiały nawet dla laika. W niektórych przegl±darkach internetowych witryna nie prezentuje się korzystnie i nie działa prawidłowo. Nie do końca logicznie skonstruowane menu. Nawigacja nie jest prosta ze względu na zmieniaj±c± się zawartość Menu na poszczególnych podstronach

  Oryginalność witryny jurorzy ocenili na 5,8 pkt.

  Podano informację o patronie. Biblioteka ma swoje logo. Dużo zdjęć z imprez organizowanych przez bibliotekę. Nowatorska jest oferta pomocy audiowizualnych, akcja "Ł±cznik biblioteczny", możliwość internetowego zgłaszania dezyderatów, a w dziale Polecamy - "Warto obejrzeć". Bardzo ciekawa jest działalność galerii Bakałarz.

  Zawartość merytoryczna witryny: PBW w Warszawie; projekt: Tomasz Krasuski; redakcja: Marek Grześkowiak.
  czerwiec 2005 Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

  Witrynę oceniało dziesięciu jurorów. Uzyskała wysok± średni± ocen: 29,15 punktów.

  Najbardziej jurorom spodobały się rozwi±zania graficzne i techniczne witryny - ocenili je na 7,9 punktów.

  Ładnie rozwi±zana graficznie, estetyczna, przyjemna dla oka, łatwa w nawigacji. Kolorystyka ciepła ilustrowana zdjęciami dobrej jakości. Zastosowano bardzo przydatn± mapę strony, logiczny podział kategorialny. Witryna jednolita, funkcjonalna, komunikatywna. Właściwe efekty edytorskie, poprawny i zrozumiały język.

  Wysokie noty, bo aż 7,65 jurorzy przyznali witrynie za jej walory informacyjne.

  Katalog online, wyczerpuj±ce informacje na temat zbiorów, promocja ksi±żki, baza artykułów z czasopism; bogaty wybór zestawień, wykazów, opracowań.

  Walory edukacyjne witryny uzyskały notę 7,1.

  Dużo przydatnych informacji dla każdego. Wszechstronna informacja pedagogiczna. Bogaty wybór materiałów edukacyjnych. Biblioteka prowadzi ciekawy konkurs "Lubię czytać" - może być inspiracj± dla bibliotekarzy szkolnych; udziela również pomocy nauczycielom w prowadzeniu zajęć z edukacji czytelniczej. Ładnie zaprezentowane polecane nowości, relacje z wernisaży, wystaw i konkursów organizowanych przez bibliotekę zachęcaj± do udziału w ciekawych przedsięwzięciach, s± wskazówki dotycz±ce posługiwania się katalogiem on-line; sonda dla czytelników; przydatne materiały dla bibliotekarzy szkolnych oraz informacje z edukacji europejskiej.

  Oryginalność witryny jurorzy ocenili na 6,5.

  W swoich notach podkreślali: zdjęcia, oryginalny baner, ciekawe logo, stronę główn± ożywiaj± najświeższe informacje przesuwaj±ce się na ekranie; interesuj±ce Forum Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych.

  Redakcja: Joanna Łazicka, Hanna Okońska, Maria Wiśniewska. Webmaster: Janusz Matusiak.

  listopad 2004 Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

  Witryna oceniana przez dwunastu jurorów uzyskała rewelacyjn± średni± ocen - 5,25 (w skali od 0 do 6). Trudno się zreszt± dziwić - to prawdziwie profesjonalny, rozbudowany serwis internetowy biblioteki. Całość jest estetyczna, ma starannie dopracowan± grafikę. Wzrok przyci±gaj± piękne fotografie, doskonale wkomponowane w poszczególne strony. Przyjazna kolorystyka, przemyślany, logiczny, prosty w obsłudze system nawigacji. Serwis zawiera dużo treści dotycz±cych różnych aspektów działania biblioteki oraz - co bardzo cenne - katalog online. Jest tu wykaz prenumerowanych czasopism z linkami do ich stron WWW, sporo publikacji przydatnych czytelnikowi. S± wszystkie niezbędne informacje o bibliotece i jej strukturze organizacyjnej (adresy, godziny otwarcia, adresy e-mail). Dużo wiadomości nt. awansu zawodowego nauczyciela. Wiele inicjatyw i działań opisano w dziale "Aktualności". Spis katalogów innych bibliotek dostępnych w Internecie (niestety, nie wszystkie adresy s± aktualne). Nie znajdziemy tu zbędnej grafiki, s± za to zdjęcia, które daj± wyobrażenie o bibliotece.

  Drobne mankamenty:
  Brak informacji o aktualizacji. Jeden z działów nie zawiera informacji. W dziale "Polecamy nowości" zestawienie pozycji z historii najnowszej, które na pewno nie zainteresuj± każdego nauczyciela - brak natomiast informacji o ksi±żkach z dydaktyki i pedagogiki. W dziale "Aktualności" ostatni wpis ma datę 3.IX.2004 r. Trochę denerwuj±ce jest "skacz±ce" menu. Niektóre teksty mog± sprawiać wrażenie zbyt oficjalnych, przegadanych, nie zawieraj±cych najważniejszych informacji. Czytelnika chyba nie interesuje fakt, że usługi kserograficzne należ± do "działalności pozakierunkowej", za to prawdopodobnie chciałby wiedzieć, ile takie usługi kosztuj±. Nic nie wiadomo o czytelnikach, a statystyka dotyczy tylko odwiedzin strony. Kolorystyka niektórych tekstów nie jest zharmonizowana z pozostałymi elementami strony.

  październik 2003 Biblioteka Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim (fila Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy)

  Głównymi atutami tej witryny jest prostota, estetyka i przejrzystość. Pewna oszczędność formy (brak zbędnych ozdobników), spokojna szaro-niebieska tonacja sprawiaj±, że witryna jest przyjazna dla odbiorcy. Autor (szkoda, że anonimowy, naprawdę nie ma się czego wstydzić) podaje szereg przydatnych, praktycznych informacji dla użytkownika biblioteki (nauczyciela): adres, mini-mapka, podstawowe zasady funkcjonowania placówki i korzystania z jej zasobów. Jest wykaz prenumerowanych czasopism, informacja o zbiorach audiowizualnych. Może przydałaby się jakaś ogólna informacja o zgromadzonych ksi±żkach oraz podstawowe dane statystyczne obrazuj±ce pracę biblioteki. Biblioteka to także ludzie w niej pracuj±cy - szkoda, że niczego o nich z witryny się nie dowiadujemy. Ciekaw± inicjatyw± jest forum - miejsce, które może służyć wymianie pogl±dów, doświadczeń, konspektów (również publikowania własnych opracowań).

  Dzięki witrynie biblioteki mamy także możliwość poznania powiatu Sępolińskiego utrwalonego na starych fotografiach (niestety brak podpisów).

  październik 2002 Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim

  Bogaty, profesjonalnie przygotowany (przez Dagmarę Grzywacz) serwis. Najważniejsze zalety to prosta, przejrzysta struktura i duży zakres informacji dla czytelników. Strona jest jeszcze bardzo młoda. Z pewności± będzie rozwijana i dopracowywana. Warto byłoby wówczas przeanalizować niektóre informacje pod katem ich zwartości i układu graficznego - by użytkownikowi ułatwić szybkie odnalezienie w tekście poszukiwanych fragmentów.