Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/08
Konkurs WWW
Najnowszy laureat
Informacje o konkursie
Kryteria oceny
Czego unika�?
Zg�oszone witryny
Poprzedni laureaci
  biblioteki szkolne
  biblioteki pedagogiczne
  inne witryny o tematyce bibliotecznej
Kontakt, zg�oszenia
Stopka redakcyjna
KONTAKT
"Biblioteka w szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Pokaż swoj± dobr± stronę - laureaci konkursu

logo konkursu Pokaż swoj± dobr± stronę

Wyróżnione witryny bibliotek SZKOLNYCH

Zobacz też witryny bibliotek pedagogicznych

czerwiec 2011

Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształc±cych nr 11 w Gliwicach

Witrynę oceniło jury składaj±ce się z poprzednich laureatów konkursu.

W swoich ocenach jurorzy podkreślali:

 • Umiejętne poł±czenie szaty graficznej z ciekawie zaprezentowan± treści±.
 • Strona jest czytelna i estetyczna.
 • Zawiera niezbędne informacje.

Twórcami witryny s±: Michał Płatek, uczeń III klasy LO oraz Ewa Lamprecht, nauczyciel bibliotekarz, administrator strony

marzec 2010

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce

Witrynę oceniało 12 jurorów. Witryna uzyskała wysok± średnia ocen: 4,83. Walory informacyjne i edukacyjne: 4,83. Walory techniczne i estetyczne: 4,66. Oryginalność witryny: 5.

W swoich ocenach jurorzy podkreślali:

 • Bardzo bogata dokumentacja pracy biblioteki. Widać aktywn± pracę pedagogiczn±. Prezentuje ogromn± pracę biblioteki, godn± podziwu i uznania. Witryna jest doskonałym źródłem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, a dla innych bibliotekarzy bankiem ciekawych inicjatyw do wykorzystania w pracy (współpraca międzynarodowa, wydawnictwo, projekty).
 • Biblioteka stara się angażować uczniów w różnorodne działania - czytelnicze i projektowe. Godna uwagi jest międzynarodowa współpraca eTwinning za pośrednictwem Internetu - świetny sposób na wykorzystanie możliwości biblioteki - centrum informacyjnego.
 • Działalność wydawnicza Biblioteki niew±tpliwie inspiruje i aktywizuje czytelników, którzy mog± się pochwalić swoj± twórczości±. Doskonałym działaniem jest wydawanie i promocja ksi±żeczek tworzonych rzez dzieci.
 • Strona interesuj±ca i dopracowana pod każdym względem. Pozwala zobaczyć w bibliotece miejsce do którego warto przychodzić, gdzie każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Twórc± witryny jest mgr Urszula Kuta.

maj 2009

Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształc±cych nr 4 z Oddziałami Sportowymi w Radomiu

Witrynę oceniało 13 członków jury. Jurorzy najwyżej ocenili walory informacyjne oraz techniczne i estetyczne witryny. Strona internetowa uzyskała wysok±, bo wynosz±c± prawie 28 punktów średni± ocen. Jurorzy szczególnie zwrócili uwagę na następuj±ce walory strony internetowej:

 • Strona bogata w informacje na temat ciekawej działalności biblioteki, kładzie nacisk na rozwój zainteresowań uczniów. Mnóstwo interesuj±cych zdjęć. Dużo informacji dotycz±cych projektów realizowanych w szkole i bibliotece. Materiały i informacje dla każdego. Wiele materiałów zawartych na stronie tworz± uczniowie!
 • Widać "ruch" na stronie i "ruch" w bibliotece. Aktywność bibliotekarzy przekłada się na aktywność uczniów. To nie tylko bardzo dobra strona, to najpewniej bardzo dobra biblioteka :
 • Dobrym pomysłem jest umieszczenie wykazów podręczników obowi±zuj±cych w szkole. Na podkreślenie zasługuje dział Uczniowie pisz± - gdzie uczniowie prezentuj± różne formy swojej twórczości literackiej. Widać, że w bibliotece wiele się dzieje. Wiele informacji o konkursach, wystawach, imprezach itp.
 • Strona bardzo rozbudowana, wykorzystuj±ca darmowe oprogramowanie Joomla. Umieszczone i przygotowywane przez uczniów sekwencje wideo zasługuj± na wyróżnienie. Interesuj±ce informacje z imprez organizowanych w szkole/bibliotece
 • Możliwość wybrania kolorów oraz wielkości czcionek pozwala użytkownikowi na wybór takiej opcji, która najbardziej mu odpowiada. Również ciekawe jest wykorzystanie technologii flash.
 • Bardzo wiele elementów wpływaj±cych na interaktywność strony.

Autorka strony: Renata Otolińska

grudzień 2008

Biblioteka Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

Witrynę oceniało 15 członków jury, przyznaj±c jej średnio ponad 26 punktów. Jurorom najbardziej podobały się walory informacyjne tej witryny. Wybrane fragmenty ocen opisowych jurorów:

 • Duż± zalet± strony jest to, że rzeczywiście POKAZUJE Bibliotekę, wiele o niej mówi. Czytelnicy znajd± tu potrzebne informacje (o godzinach otwarcia, regulaminach etc)., a goście Internetowi - o charakterze Biblioteki. Biblioteka "ma charakter" przede wszystkim dzięki aktywności i twórczej inwencji Nauczyciela-bibliotekarza.
 • Bardzo ciekawym, choć wymagaj±cym żmudnej pracy, pomysłem jest bibliografia wycinków prasowych dotycz±cych Szkoły i sukcesów Jej uczniów.
 • Witryna prezentuje ciepły obraz miejsca przyjaznego dla czytelników i zachęca do jego odwiedzenia. Wiadomości s± dobrze zilustrowane zdjęciami. Imponuj±cy zestaw linków. Ciekawym pomysłem jest możliwość przeczytania fragmentów nowych ksi±żek.
 • Strona jest opracowana ciekawie i systematycznie aktualizowana, co widać po dziale aktualności.Strona jest opracowana ciekawie i systematycznie aktualizowana, co widać po dziale aktualności.
 • Duża ilość zdjęć prezentuj±cych uczniów podnosi atrakcyjność strony i zwiększa częstotliwość jej odwiedzania.

Autorka strony: Maria Stawiarz nauczyciel bibliotekarz

listopad 2008

Biblioteka - Multimedialne Centrum Informacyjne VI Liceum Ogólnokształc±cego w Białymstoku

Witryna internetowa była oceniana w październiku przez 14 członków jury. Uzyskała wysok± średni± ocen - ponad 29 punktów. Jurorom najbardziej podobały się walory edukacyjne i informacyjne tej witryny. Twórcy wyróżnionej witryny: Joanna Bagińska, Janina Bułat. Wybrane fragmenty ocen opisowych jurorów:

 • Niesamowite bogactwo informacji i pomocy wspieraj±cych edukację uczniów. Dla każdego znajd± się tu ciekawe i potrzebne wiadomości. Ciekawe wsparcie dla maturzystów.
 • Przemyślana tematyka sond elektronicznych. Realizacja sugestii uczniów głosuj±cych w ankiecie może korzystnie wpłyn±ć na udoskonalenie serwisu internetowego.
 • Serwis zawiera sporo materiałów edukacyjnych. Notki biograficzne, serwis maturalny i pomoce dydaktyczne - to działy, z których uczniowie z pewności± s± zadowoleni.
 • Wykorzystano Youtube do prezentacji wybranych projektów uczniowskich - strzał w dziesi±tkę. To podnosi atrakcyjność nie tylko strony ale także samego bibliotekarza;
 • Witryna zaawansowana technicznie. Łatwa w nawigacji, co przy tak rozbudowanej zawartości jest bardzo ważne.
 • Głównym walorem jest bogactwo treści. Znacznie odbiegaj±ce od typowych witryn internetowych bibliotek. Stanowi wartościowe wsparcie dla ambitnych uczniów.
 • Biblioteka prowadzi działalność edukacyjn± na szerok± skalę (lekcje wystawy, spotkania autorskie) bardzo profesjonalnie zredagowany dział - Serwis maturalny; ciekawym pomysłem s± krótkie omówienia lektur szkolnych z nowego kanonu, a także noty biograficzne pisarzy. Prezentacja wybranych tekstów w dziale - e-biblioteka. Prezentacja różnorodnej działalności uczniów (projekty, poezja, fotografia, rysunki). Ciekawy dział rozmaitości.
 • Ciekawa prezentacja zdjęć, możliwość pobierania plików, możliwość zamówienia newslettera; sonda zbieraj±ca opinie o najważniejszym typie informacji dla czytelnika. Oryginalne jest niew±tpliwie podanie źródeł wykorzystywanych przy tworzeniu strony (dotycz±cych i formy i treści).
 • Szczególnie bogaty dział edukacyjny, a także Serwis maturalny i informacje o edukacyjnej działalności biblioteki.
 • Wnosi wiele ciekawych i nowatorskich pomysłów w zakresie tworzenia bibliotecznych stron WWW. Interesuj±ce działy, ciekawostki z różnych dziedzin wiedzy, galerie fotografii, prace uzdolnionych uczniów - daj± obraz prężnie działaj±cej biblioteki, promuj±cej twórcz± aktywność młodzieży. Strona prowadzona przez samych uczniów, wspieranych przez nauczycieli bibliotekarzy jest dowodem efektywnej pracy.
Maj 2008

Biblioteka Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu ¦l.

Witryna uzyskała wystarczaj±c± dla wyróżnienia średni± ocen - prawie 27.

ObszarOcena opisowa
InformacjeS± informacje o godzinach pracy biblioteki, zasadach korzystania, zbiorach, nowościach.
EdukacjaWitryna nastawiona na kontakt z młodymi użytkownikami biblioteki, oferuje wiele form interaktywności (forum, ankiety, możliwość dodania komentarzy, przysłania swoich prac, pomysłów na udoskonalenie strony). Opiekunami i twórcami strony s± uczniowie. Strona promuje uczniów z talentem poetyckim, publikuje ich wiersze i zachęca do przesyłania swoich prac. Stawia na aktywność i zaangażowanie uczniów - zachęca do udziału w konkursach i imprezach czytelniczych. Bardzo sympatyczna nazwa konkursu na najlepszego czytelnika - "Motyl ksi±żkowy". Pomysły na ciekawe formy pracy z czytelnikami - szczególnie projekt Biblioteka sercem szkoły.
Technika i estetykaProfesjonalnie zaprojektowana strona główna. Strona wykonana poprawnie, dobrze komponuj± się kolory, czytelna czcionka. Rozbudowane menu, oryginalne nazwy działów.
OryginalnośćOryginalne powitanie internautów na stronie głównej. Nieszablonowe, dowcipne tytuły działów.

Twórcami strony s± uczniowie Gimnazjum: Tomasz Chocyk, Filip Kubowicz i Filip Chrapek. Opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel - bibliotekarz Blanka Chocyk.
Marzec 2008

Biblioteka Gimnazjum w Radziłowie

Jurorzy przyznali witrynie wysokie noty: 33,5. Najwyżej oceniono walory techniczne i estetyczne strony internetowej z Radziłowa.

W swoich ocenach jurorzy podkreślali:

ObszarOcena opisowa
InformacjeInformacje o bibliotece podane przystępnie, przejrzyście, ożywione wkomponowanymi w tekst zdjęciami. Lista nowości rozbudowana wybranymi recenzjami. Aktualizowane informacje na temat bież±cych wydarzeń w bibliotece (konkursy, wystawy, spotkania). Przegl±d interesuj±cych wydarzeń za ubiegłe lata dowodzi, że biblioteka prowadzi aktywn± działalność. Wykaz lektur dla poszczególnych klas. Zestaw linków niewielki, ale przemyślany.
EdukacjaCzytelnicy polecaj± ciekawe ksi±żki - na witrynie zamieszczane s± interesuj±ce recenzje w specjalnym, szeroko rozbudowanym dziale "Katalog ciekawej ksi±żki". Promowani s± młodzi poeci - witryna publikuje nagrodzone w konkursie poetyckim wiersze. Zachęca do udziału w konkursach.
Witryna interaktywna - możliwość wpisu do księgi gości, udziału w sondażach, skomentowania działań biblioteki i szkoły na forum.
Technika i estetykaBez zarzutu. Zawiera przydatne opcje: wyszukiwania, wydruku. Atrakcyjne dodatki: zdjęcia, banery, sondy. Czytelna i komunikatywna, estetyczna. Imponuj±co, kompetentnie, fachowo prowadzona witryna.
Strona bardzo profesjonalna, staranna, estetyczna i przyjazna.
Strona wykonana profesjonalnie, poprawna w każdym szczególe, przemyślane działy główne i ich zawartość, prosta nawigacja. Rzadkość w ogóle na stronach bibliotek (nie tylko szkolnych) - ikona walidatora W3C (czyli strona bezbłędna również w kodzie HTML).
Styczeń 2008

Biblioteka Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie

Stronę internetow± oceniało 12 jurorów, uzyskała wysok± średni± ocen - prawie 28 punktów. Najbardziej doceniono oryginalność witryny oraz jej walory techniczne.

Twórcy dbaj± o prezentację biblioteki, jako miejsca z tradycjami. Bardzo interesuj±ce stare zdjęcia biblioteki - pokazuj±ce, że miejsce to zawsze tętniło życiem. Przydatne sentencje i powiedzonka o ksi±żce i bibliotece. Unikalnymi pomysłami jest Klub Magistrów (informacje o absolwentach szkoły), Dyskusyjny Klub Filmowy, Galeria Młodego Czytelnika, informacje na temat działalności turystycznej. Witryna ma oryginaln± grafikę, konsekwentn± stylistykę i przyjemne kolory.

Twórcy: Michał Kamiński, Jan Kaznocha, Grzegorz Stolarek. Witryna powstała 09.06.2001.

Grudzień 2007

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 32 w Rybniku

Stronę internetow± oceniało 12 jurorów, uzyskała wysok± średni± ocen - 30 punktów. Wszystkie walory witryny zyskały uznanie, a najbardziej doceniono jej wartość informacyjn±.

To ciekawa i bardzo bogata w informacje strona. Na uwagę zasługuj± edukacyjne podstrony: "Rady nie od parady" oraz "Warto wiedzieć". Interesuj±cy dział "Recenzje." Dzięki witrynie widać, jak wiele dzieje się w bibliotece (koło dziennikarskie, koło biblioteczne, ciekawe konkursy). Działalność biblioteki jest imponuj±ca! Ciekawy zestaw linków. Łatwa nawigacja. Witryna jest bardzo przejrzysta, przemyślana. Pomocny przewodnik po witrynie. Przejrzyste i szczegółowe statystyki czytelnicze. Uczniowie zachęcani do współtworzenia strony. Równowaga między form± a treści±.

Listopad 2007

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Michałowie (woj. Podlaskie)

Stronę internetow± oceniało 12 jurorów, uzyskała wysok± średni± ocen - powyżej 31 punktów. Wszystkie walory witryny zyskały uznanie, a najbardziej doceniono jej wartość techniczn±, estetyczn± oraz informacyjn±.

Informacje
Witryna zawiera łatwo dostępne informacje o godzinach otwarcia biblioteki, autorach strony i dacie modyfikacji. Treści dostępne na stronie dostosowane s± do wieku odbiorców - uczniów klas podstawowych. Strona zawiera wiele informacji na temat organizowanych imprez, starannie opisanych i zilustrowanych zdjęciami.

Edukacja
Biblioteka w Michałowie stara się (i potrafi!) wzbudzać zainteresowanie swoich Czytelników ciekawymi i buduj±cymi ksi±żkami, stwarza im też możliwość publikowania swoich tekstów oraz uwrażliwia (współfinansuje obiady dla maluchów, przygotowuje upominki dla dzieci z domu dziecka itp.). Strona zawiera obszerny dział linków, dostosowany do wieku uczniów. S± tez propozycje dla rodziców i nauczycieli, opisy imprez bibliotecznych, zróżnicowane formy zajęć np. w Roku Andersena. Zawiera ważne informacje z przysposobienia czytelniczego np. o posługiwaniu się katalogiem.

Technika i estetyka
To witryna przyjazna - można się tu bez trudu dowiedzieć o wszystkim, co dotyczy Biblioteki,. Bogate, a równocześnie przejrzyste i logiczne menu, dobrze wybrana kolorystyka. Strona nie jest przeładowana, jej cechy to prostota, funkcjonalność, przejrzystość. Nie jest przy tym nudna.

Oryginalność
Ciekawa strona startowa, oryginalne ruchome elementy przyci±gaj± uwagę i kieruj± uwagę uczniów na proponowane nowości. Informacje o aktualnych wydarzeniach znajdujemy już na stronie startowej, co sprawia, że witryna "żyje". Warty zainteresowania jest także sposób prezentacji k±cika "biblioteka poleca". Widać, że strona tworzona jest z dużym zaangażowaniem, oddaje dobrze klimat biblioteki.

Autorzy strony: Anna i Andrzej Chołołowicz

Październik 2007

Biblioteka Zespołu Szkół Ł±czności w Krakowie

Stronę internetow± oceniało 12 jurorów. Witryna uzyskała wysok± średni± ocen: ponad 32 punkty. Jurorzy najbardziej docenili walory techniczne, estetyczne (średnia 8,58) oraz informacyjne (8,17) tej strony internetowej.

Informacje
Witryna bardzo bogata w informacje. Lista kaset VHS oraz fragmenty filmów. Dostępne katalogi elektroniczne (wraz z okładkami ksi±żek), w tym również kartoteka. Możliwy wydruk nowości. Możliwość dodania komentarza do wyszukanych pozycji. Informacje o prowadzonych przez bibliotekę i szkołę akcjach i konkursach. Linki do wartościowych bibliotek internetowych. Linki do ciekawych miejsc w Internecie. Linki do przedstawionych w Internecie najważniejszych wydarzeń kulturalnych i literackich.

Edukacja
Biblioteka organizuje wiele wartościowych wystaw. Zdjęcia z przedstawionych na witrynie relacji fotograficznych można powiększyć i wydrukować. Uczniowie mog± wysłać formularz ? propozycje zakupu ciekawych ksi±żek. Twórcze działy: audycje i projekty ? przedstawiaj± wyniki prac uczniów bior±cych udział w projektach ? prezentacje, programy, zdjęcia. S± też niebanalne recenzje ksi±żek, wystaw, wycieczek przygotowane przez uczniów. S± wartościowe informacje dla nauczycieli, m.in. na temat awansu zawodowego. Witryna podlega ci±głej modernizacji ? uczniowie mog± przesyłać swoje uwagi i propozycje zmian. Biblioteka i witryna ukierunkowane na uczniów ? jest możliwość wyrażenia w ankiecie opinii na temat funkcjonowania biblioteki. Strona dostosowana do wymagań i potrzeb młodzieży. Biblioteka z jednej strony rozwija wrażliwość i postawę ?być dla drugiego? , stwarza możliwość wypowiadania się na tematy ważne dla nauczycieli i uczniów, a z drugiej strony ? pięknie zaprojektowanymi wystawami przyci±ga uwagę i utrwala wartości literatury i kultury.

Technika i estetyka
Witryna bardzo zaawansowana pod względem technologicznym, profesjonalna, promuj±ca uczniów twórczych, aktywnych, nios±ca wiele dydaktycznie głębokich treści. Akcje i organizowane imprezy na wysokim poziomie, a ich efekty w postaci opracowanych materiałów dostępne na witrynie. Bogate relacje fotograficzne ożywiaj± witrynę, pokazuj± bibliotekę jako miejsce twórczej aktywności uczniów szkoły. Biblioteka posiada własne logo, zaprojektowane przez ucznia szkoły Szczególnie interesuj±ce s± reklamy centrum multimedialnego, przygotowane w bardzo atrakcyjnej formie. Sonda i formularz również wyróżniaj± tę stronę.

Autorzy strony: Marta Stefańczyk - zawartość merytoryczna, Dariusz Stefańczyk - projekt, wykonanie i administracja. Data powstania strony to styczeń 2006 roku.

Kwiecień 2007

Biblioteka Szkolna Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach

Witrynę oceniało 14 członków jury, uzyskała wystarczaj±c± dla wyróżnienia średni± punktów. Jurorzy najbardziej podobały się walory techniczne, estetyczne i informacyjne strony.

Witryna odzwierciedla wieloletni±, systematyczn± i bardzo różnorodn± pracę z czytelnikami. Interesuj±ca, ładnie opracowana "Gazetka Biblioteczna" oraz "Fotokronika." Cenne akcje: "Ksi±żki za makulaturę", "podaruj ksi±żkę bibliotece". Ciekawy test online z edukacji czytelniczej i medialnej.

W swoich ocenach jurorzy podkreślali także:

 • specjalny dział dla rodziców
 • bardzo czytelny i uporz±dkowany układ menu, funkcjonalność witryny
 • wiele interesuj±cych pozycji omówionych w dziale "Nowości"
 • linki do stron internetowych prenumerowanych czasopism, linki do treści lektur on-line oraz do witryn lokalnych bibliotek
 • przyjemna, ciepła kolorystyka, starannie dobrane fotografie, treści dostosowane do uczniów gimnazjum

  Witryna powstała na pocz±tku listopada 2006. Jej Autork± jest Ewa Stanisławczyk, która prowadzi też interesuj±c± witrynę nauczycieli bibliotekarzy powiatu bieruńsko - lędzińskiego

 • Marzec 2007

  Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzejewicach

  Witryna internetowa była oceniana przez 14 członków jury. Uzyskała wysok± średni± ocen: 28.64. Jurorzy najwyżej ocenili walory techniczne i estetyczne strony - przyznaj±c za nie aż 7,78 punktów. Pozostałe oceny uplasowały się w okolicach 7 punktów.

  W swoich ocenach jurorzy podkreślali:

 • Imponuj±cy dział lektury on-line, bogaty zestaw linków
 • Witryna zachęca do aktywnego czytelnictwa poprzez ciekawe recenzje oraz prezentacje nowości.
 • Interesuj±cy kalendarz.
 • Oprócz wiadomości czysto edukacyjnych - jest tu także miejsce na rozrywkę i zabawę.
 • Zastosowanie gotowego systemu portalowego daje dużo możliwości technicznych i ułatwia nawigację. Witryna jest bardzo przejrzysta
 • Ładnie wyeksponowane, różnorodne fotografie dobrej jakości
 • Kolorystyka witryny odzwierciedla nowoczesne i chłodne wnętrze czytelni
 • Ciekawe, oryginalne logo
 • Zmieniaj±ce się cytaty o ksi±żce.
 • Uczniowie mog± się wypowiadać w księdze gości, oceniać stronę i bibliotekę.

  Twórcy tej witryny: Joanna Wilczyńska-Mazurek - nauczyciel bibliotekarz, Sławomir Mazurek (małżeństwo) korzystaj± z możliwości jakie daje php.

 • luty 2007

  Biblioteka Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku

  Witryna internetowa Biblioteki Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, tworzona przez nauczyciela bibliotekarza mgr Elżbietę Rafińsk± była oceniana przez 14 członków jury. Strona internetowa uzyskała wyj±tkowo wysokie noty, podobała się wszystkim bez wyj±tku jurorom. ¦rednia ocen to aż: 34,64 punkty. Każdy obszar był przez jurorów oceniony na ponad 8,5. Najwięcej punktów jurorzy przyznali tej witrynie za jej walory edukacyjne (8,93) i informacyjne (8,86).

  Największym atutem witryny s± interesuj±ce pomoce dla bibliotekarzy. Przydatne prezentacje i materiały dydaktyczne. Wskazówki jak usprawnić pracę. Bardzo ciekawe i ładnie opracowane lekcje z zakresu edukacji czytelniczej. Uczniowie maj± możliwość przegl±dania materiałów pomocniczych, wykorzystywanych na poszczególnych zajęciach, a także informacji w formie prezentacji multimedialnych. Taka dostępność materiałów pomaga uczniom w utrwalaniu wiadomości poznanych na lekcjach bibliotecznych, natomiast uczniom nieobecnym pozwala nadrobić zaległości. Zakładka "Pomoce dydaktyczne" zawiera materiały w postaci prezentacji multimedialnych, opracowań arkuszy kalkulacyjnych ze stworzonymi programami do wykorzystania w pracy bibliotecznej, a także przygotowanych do wydruku pomocy dydaktycznych, które nauczyciel może wykorzystać na swoich zajęciach.

  Oto, co szczególnie docenili jurorzy:

  Informacje:

 • Na tej witrynie znajdziemy bardzo dużo informacji, a każda jest dopracowana, ważna i przydatna. Mapa strony w tym ogromie pozwala odnaleźć to, co zainteresuje czytelnika.
 • Możliwość kontaktu z biblioteka przez GG i skype.
 • Mapka z lokalizacj± szkoły.

  Edukacja:

 • ¦wietnie opracowane działy "matura" i "jak szukać w katalogu." Treści edukacyjne przekazane w sposób przystępny i zrozumiały.
 • Biblioteka patronuje wielu ciekawym akcjom i imprezom, maj±cym duże walory wychowawcze. Promuje uczniów uzdolnionych, twórczych i aktywnych.
 • Ankieta na temat biblioteki - wyj±tkowo wartościowa, pozwala na ci±gły monitoring pracy biblioteki.
 • Działa kalendarium obdarzone ciekaw± legend±. Przemyślany dział linków.
 • Interesuj±cy dział "nowości" podzielony na kategorie. Omawia także multimedia.
 • Nie brakuje humoru bibliotecznego.
 • Bardzo dynamiczna witryna - ci±gle żyje i rozwija się.
 • Widać, że w tej bibliotece każdy czytelnik jest mile widziany. Każdy aspekt działalności biblioteki uwzględnia przede wszystkim potrzeby czytelników. To przyjazne miejsce, gdzie można znaleźć potrzebne materiały, wzi±ć udział w ciekawej imprezie lub chociaż ogrzać się w cieple, które emanuje nawet za pośrednictwem ekranu komputera.

  Technika i estetyka:

 • Witryna wykonana bardzo profesjonalnie i estetycznie. Szybko się ładuje. Czcionka i tło dobrze się komponuj±. Strona ł±czy elementy nowoczesności i tradycji.
 • Zrobiona z pasj± i poczuciem humoru. Zabawne elementy dodaj± stronie lekkości.
 • Dobrze dobrane efekty edytorskie.
 • Treści dopasowane do czytelnika - ucznia szkoły średniej.
 • Równowaga między grafik± i słowem. Witryna bardzo przyjemna w ogl±daniu.
 • Menu rozbudowane ale logiczne.
 • Szata graficzna dopracowana, przemyślana i wielokrotnie modyfikowana - świadczy o ogromnym nakładzie pracy i d±żeniu do ideału. http

  Oryginalność:

 • Interesuj±ca kolorystyka. Ciekawe zdjęcia.
 • ¦wietna prezentacja "Nasza Biblioteka".
 • Oryginalnie skonstruowane menu.
 • Z pewności± wnosi nowy "powiew" w tworzeniu witryn bibliotek.
 • W interesuj±cy sposób prezentowane dobrej jakości zdjęcia.
 • Zabawna i pomysłowa reklama biblioteki na koszulkach bibliotekarek: Wst±p i doładuj wyobraźnię!
 • Ciekawy pomysł z umieszczeniem programu TV z opisem filmów.

 • grudzień 2006

  Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 13 przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach

  Witrynę oceniało dziesięciu jurorów, którzy przyznali witrynie średni± notę 26,75 punktów. Najwyżej jurorzy ocenili walory edukacyjne witryny - przyznaj±c za nie średnio 7,87 punktów.

  Największym atutem witryny s± interesuj±ce pomoce dla bibliotekarzy. Przydatne prezentacje i materiały dydaktyczne. Wskazówki jak usprawnić pracę. Bardzo ciekawe i ładnie opracowane lekcje z zakresu edukacji czytelniczej. Uczniowie maj± możliwość przegl±dania materiałów pomocniczych, wykorzystywanych na poszczególnych zajęciach, a także informacji w formie prezentacji multimedialnych. Taka dostępność materiałów pomaga uczniom w utrwalaniu wiadomości poznanych na lekcjach bibliotecznych, natomiast uczniom nieobecnym pozwala nadrobić zaległości. Zakładka "Pomoce dydaktyczne" zawiera materiały w postaci prezentacji multimedialnych, opracowań arkuszy kalkulacyjnych ze stworzonymi programami do wykorzystania w pracy bibliotecznej, a także przygotowanych do wydruku pomocy dydaktycznych, które nauczyciel może wykorzystać na swoich zajęciach.

  Witryna prezentuje nie tylko aktualne ale także planowane działania. Na temat interesuj±cych imprez bibliotecznych o różnym zasięgu (z ogólnopolskim i międzynarodowym wł±cznie) mówi± wiele i teksty i fotografie.

  Interesuj±ca grafika. Witryna wykonana estetycznie, czytelnie. Nawigacja nie sprawia kłopotów. Strona zawiera wszystkie podstawowe informacje: godziny otwarcia, opis zbiorów, informacje na temat czytelnictwa, regulamin.

  Twórca witryny to nauczyciel- bibliotekarz Edyta Guznowska

  Witryna funkcjonuje od 2002 roku.

  listopad 2006

  Biblioteka Zespołu Szkół w Babimoście

  Witrynę oceniało 10 jurorów, którzy przyznali jej średni± ocen: 27,2. Jurorom najbardziej podobały się walory informacyjne i edukacyjne zawarte na ocenianej stronie internetowej.

  Widać, że ta witryna żyje i może wpływać na kształtowanie wrażliwości estetycznej młodego człowieka. Uwrażliwia na poezję i ksi±żkę. Interesuj±cy pomysł - to zaprezentowanie ulubionych ksi±żek nauczycieli. Dział "uczeń potrafi" promuje osoby twórcze i aktywne. Gość witryny może skomentować poszczególne artykuły. Zbiory s± omówione i wyeksponowane w dziale "Nowości": każdy może znaleźć coś dla siebie. Zaprezentowano pozycje dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i "dla każdego."

  Zamieszczono wykazy lektur dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Na witrynie spotkamy tak ważne elementy humorystyczne. Witryna przez swój układ i zastosowane elementy dialogu z czytelnikiem powinna trafiać w gusta przeciętnego gimnazjalisty.

  Opiekun & Webmaster: Ewelina 'EW' Wozińska

  Webmaster: Paweł 'Pagolik' P±gowski

  wrzesień 2006

  Biblioteka II Liceum Ogólnokształc±cego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku

  Witryna była oceniana przez dziesięciu jurorów, którzy przyznali tej stronie 27.1 punktów. Szczególnie wysoko jury oceniło wartości informacyjne i edukacyjne witryny- przyznaj±c za te obszary ponad 7,5 punktów.

  Jurorzy docenili między innymi:

  • Bardzo bogat± działalność biblioteki nastawion± głównie na kształtowanie wrażliwości społecznej uczniów
  • Ciekawy pomysł - plebiscyt na "Ksi±żkę Serdeczn±"
  • Młodzież może na witrynie opublikować swoje wiersze
  • Widać, że czytelnicy s± mile widziani w bibliotece - zapraszani także do współtworzenia witryny
  • Ciekawy formularz korespondencji
  • Wiele pomysłów na pracę z czytelnikiem
  • Dobrze przygotowany dział - bibliografia zał±cznikowa - obszernie, wyczerpuj±co i profesjonalnie
  • Dużo podstawowych informacji i sporo cennych linków (do witryn czasopism i lektur on-line)
  • W dziale "Nowości" omówienia ksi±żek
  • Przejrzysta statystyka czytelnictwa
  • Treści dostosowane do wieku czytelników
  • Witryna przejrzysta, czytelna, nawigacja nie sprawia problemów
  • Ładna kolorystyka
  • Ciekawe dowcipy

  Autork± witryny jest Barbara Milewska - nauczyciel bibliotekarz.

  maj 2006

  Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli.

  Witrynę oceniało dziewięciu jurorów. Witryna dużo miejsca poświęca działalności pedagogicznej biblioteki - placówki nowoczesnej, organizuj±cej wiele konkursów, spotkań, wystaw. Te informacje maj± charakter kroniki prowadzonej działalności. Strona atrakcyjna dla dzieci, ponieważ jest bogato wypełniona ciepłymi zdjęciami ilustruj±cymi życie szkoły i użytkowników biblioteki. Oryginalny dział Dzieci pisz± przedstawia oryginalne prace literackie i plastyczne dzieci. Wyróżnia uczniów pracuj±cych w redakcji gazetki szkolnej, prezentuje jeden z wydanych numerów. Biblioteka przyci±ga uczniów ciepł± atmosfer±, kolorowym, przyjaznym wnętrzem.

  Nieszablonowy nagłówek strony głównej. Przyjemny interfejs. Prosty w obsłudze system nawigacji. Witryna zawiera wiele przydatnych informacji. Wywiera bardzo przyjemne wrażenie. Jest przejrzysta, dopracowana pod względem estetyki.

  Autorki tej witryny to: bibliotekarze: Krystyna Motyka, Beata Faruga (zawartość merytoryczna, układ strony, fotografie). W sprawach technicznych pomaga syna Bartłomieja Motyki (uczeń LO) Strona istnieje od sierpnia 2002 r.

  kwiecień 2006

  Biblioteka Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Połczynie Zdroju.

  Witrynę oceniało ośmiu członków jury przyznaj±c wysok± średni±: 30,3. Jurorom najbardziej spodobały się walory edukacyjne serwisu, które ocenili na 7,9 punktów; oraz jego oryginalność - 7,7.

  Witryna prowadzi ożywion± promocję ksi±żki i czytelnictwa - ma rozbudowany dział o nowościach, w którym zamieszczane s± również recenzje czytelników. Wyróżnia uczniów zaangażowanych w działalność biblioteki (w tym tworzenie strony www), a także ofiarodawców. Informuje o ważnych wydarzeniach kulturalnych w kraju, zamieszcza teksty biblioterapeutyczne. S± także przydatne materiały dla maturzystów.

  Wiele zdjęć ilustruj±cych czytelników i działalność biblioteki. Ciekawe i oryginalne pomysły - dział ¦wiat ksi±żki czy Lista bestsellerów na podstawie "Rzeczpospolitej".

  Widać, że ta biblioteka "żyje." Po obejrzeniu tej strony aż chce się pracować więcej i lepiej.

  S± materiały informacyjne na temat biblioteki: regulamin, bież±ce wydarzenia i działania, aktywność uczniów, czytelnictwo, nieszablonowo przedstawione informacje na temat historii biblioteki; zestaw lektur i linków.

  Witryna szybko się ładuje. Język komunikatywny, lekko żartobliwy, nacechowany emocjonalnie - pobudza uczniów do tworzenia emocjonalnej więzi z bibliotek±. Dobra polszczyzna.

  Ciekawa kolorystyka. Intryguj±ca, nieco tajemnicza strona startowa. Serwis często aktualizowany. Przyjemny design. Łatwy w obsłudze interfejs.

  Autorka strony to nauczyciel bibliotekarz: Hanna Bohuszewicz, oraz Jej "Bajtogłowi": Gvint, Maks, Wiktor i inni.

  marzec 2006

  Biblioteka Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Rybniku

  Noty uzyskane przez wyróżnion± witrynę to: 7,2 za wartości informacyjne, 6,7 za estetykę i jakość techniczn±, 6,6 za wartości edukacyjne; 5,9 za oryginalność.

  Na wyróżnionej witrynie znajdziemy sporo informacji o bibliotece, jej zbiorach i oferowanych usługach. Zawartość logicznie uporz±dkowana, przejrzysta nawigacja. S± wszystkie niezbędne informacje. Zaprezentowane nowości, ksi±żki, czasopisma i dokumenty elektroniczne. Rocznice literackie. Twórcy witryny przygotowali bogaty zestaw linków, informacje dla maturzystów. Zaprezentowali interesuj±c± działalność pedagogiczn± biblioteki (konkursy, imprezy, Szkolny Klub Aktywizacji Zawodowej). Oryginalny dział - to porady dla korzystaj±cych z Internetu. Dopracowany i przemyślany projekt graficzny, utrzymany w podobnej tonacji kolorystycznej, co witryna szkoły. Oryginalne logo. Interaktywność (np. giełda podręczników).

  Autorzy witryny to nauczyciel- bibliotekarz: Agnieszka Piotrowska-Do oraz uczniowie: Michał Sala (to także autor logo biblioteki) i Marcin Komorowski.

  luty 2006

  Biblioteka Gimnazjum nr 1 w Oławie

  Witryna uzyskała wysok± średni± ocen: 31,45 punktów. Była oceniana przez dziesięciu jurorów, którzy najwyżej ocenili jej walory techniczne i estetyczne (8,65 punktów). Wartości edukacyjne: 7,8 punktów, informacyjne: 7,7 pkt. Oryginalność witryny: 7,1 pkt.

  Witryna zachęca i promuje uczniów uzdolnionych, przedstawia ich prace plastyczne i literackie, regularnie prowadzi własne pismo "Szuflada" (którego autorami s± uczniowie szkoły) i udostępnia teksty on-line. Ilustruje bogat± działalność pedagogiczn± - imprezy, konkursy, spotkania. Ciekawy dział - "oławskie klimaty" - przedstawia region w wielu aspektach (legendy, zdjęcia, wspomnienia, postacie). Szczegółowo s± opracowane ankiety, zilustrowane czytelnymi wykresami, m.in. na temat czytelnictwa. W działach "prezentacje" i "spotkania" widać aktywny udział uczniów. W bibliotece wiele się dzieje, a czytelnik bez trudu może się o tym dowiedzieć.

  Strona zawiera mnóstwo przydatnych informacji dla uczniów gimnazjum. Zawiera materiały edukacyjne nt. tworzenia bibliografii, warsztatu bibliotecznego. Dział "Nowości" zawiera nie tylko spis ksi±żek, ale również krótkie omówienie, zachętę do sięgnięcia po lekturę. Dział "Warto skorzystać" prezentuje ksi±żki przydatne gimnazjalistom. Oryginalnym pomysłem jest dział "Niezbędnik biblioteczny", w którym umieszczono m.in. "słowniczek przydatnych terminów" w przystępny sposób wyjaśniaj±cy terminy zwi±zane z ksi±żk±. Działy poświęcone ksi±żkom urozmaicone cytatami. Bogaty i logicznie uporz±dkowany dział "Linki". S± niezbędne informacje o zbiorach, zasadach korzystania i regulaminach.

  Witryna estetyczna, elegancka i czytelna, szlachetna w swej prostocie, na bież±co aktualizowana. Wykonana profesjonalnie. Zawartość strony jest dobrze przemyślana i dopracowana. Czytelne (choć bogate) menu. Łatwość nawigacji, przejrzystość kompozycji. (Projekt graficzny powstał na bazie szablonu). Nic nie odwraca wzroku od tekstu. Wiele zdjęć z imprez bibliotecznych.

  Znamienne jest zdanie jednego z jurorów: Uważam, że ta witryna może być wzorcowym przykładem bibliotecznej strony www.

  Autorzy: Czesław Skibiński - nauczyciel bibliotekarz, pomysłodawca, administrator; Maciej Puchała - wykonawca projektu; Justyna Skibińska - pomoc techniczna. Strona powstała w kwietniu 2005r.

  kwiecień 2005 Biblioteka Gimnazjum nr 2 w Mielcu

  Witryna oceniana przez dziesięciu jurorów uzyskała średni± ocen 25,6 pkt. Najwyżej jurorzy ocenili walory informacyjne strony (prawie 8 pkt.). Po około sześć punktów przyznali za pozostałe, oceniane cechy.

  Ładnie opisany warsztat informacyjny biblioteki i funkcjonalny katalog on-line. Wyczerpuj±co opisane i zilustrowane zbiory biblioteki. Bardzo rozbudowane menu a mapa strony ułatwia orientację. Ładnie pogrupowane adresy edukacyjne stron i dla bibliotekarzy. Widoczna interaktywność witryny. Top-lista lektur z możliwości± głosowania. Porady, co warto przeczytać. Pomysł fotograficznego przewodnika po bibliotece ciekawy, ale szkoda, że na zdjęciach wnętrze biblioteki jest puste. Brakuje czytelników także na innych fotografiach.

  Witryna ta zajęła trzecie miejsce w konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Prowadzona jest przez ucznia Gimnazjum - Wojtka Jamrozego oraz Pani± Urszulę Kośla.

  marzec 2005 Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie

  Witryna Biblioteki Szkolnej im. Kubusia Puchatka była oceniana przez dziesięciu jurorów. Uzyskała średnio około 28 punktów. Jurorzy aspekty: informacyjny, techniczno-estetyczny i oryginalność strony ocenili na prawie siedem punktów. Ponad osiem punktów przyznali za walory edukacyjne.

  Jurorzy szczególnie podkreślali ładnie opracowane podstrony (teksty, grafika) opisuj±ce działalność kół, konkursy i spotkania autorskie. Także galeria z licznymi zdjęciami uczniów świadczy, że w bibliotece wiele się dzieje, że biblioteka potrafi "przyci±gn±ć" do siebie dzieci i młodzież i nawi±zać z nimi współpracę. Wydaje się, że uczniowie "nie wychodz± z biblioteki" - oferuje im się wiele różnych możliwości kontaktu z ksi±żk±. Polecane ksi±żki, umieszczanie twórczości uczniów. Dobry pomysł: "Nasi recenzenci". Dla recenzenta to pewnie wyróżnienie, a na opinii kolegi polega się często bardziej, niż na oficjalnej recenzji. Ciekawe krzyżówki on-line pozwalaj±ce sprawdzić uczniom ich wiedzę na temat przeczytanych lektur ł±cz± przyjemne z pożytecznym.

  Witrynę z pewności± trudno pomylić z inn±, a tym, którzy lubi± Kubusia Puchatka jej ogl±danie sprawia prawdziw± przyjemność. Mnóstwo ozdobników, także dźwiękowych.

  Plusem jest katalog on-line. Ciekawe materiały dla bibliotekarzy. Niestety godziny otwarcia biblioteki głęboko ukryte. Brak informacji o sposobie wyszukiwania informacji, o zbiorach biblioteki, warsztacie informacyjnym. W miarę łatwa nawigacja - choć trochę myl± dwa paski menu - poziomy i pionowy. Strona wykonana estetycznie. Może warto pomyśleć o odrobinę większej czcionce.

  Wyróżniona witryna jest bardzo interesuj±cym przykładem, jak tworz±c stronę internetow± biblioteki szkolnej trafić do młodego odbiorcy - ucznia szkoły podstawowej.

  wrzesień 2004 Biblioteka Szkolna I Liceum Ogólnokształc±cego im. St. Staszica w Pleszewie (niestety- witryna już nie istnieje)

  Witryna była oceniana przez dziesięciu jurorów - wcześniejszych laureatów konkursu. Otrzymała bardzo wysok± średni± ocen: 5,3 (w skali: 0-6).

  Niektóre opinie: Ciekawa pierwsza strona zachęcaj±ca do dalszego "zwiedzania". Rozbudowane, ale czytelne menu pięknie się rozwija, pozwalaj±c zajrzeć w każdy "zakamarek" strony. Bardzo dużo przydatnych informacji. Przemyślana pod względem technicznym, graficznym i merytorycznym. Gustownie wykonana. Zawiera dużo ważnych informacji. Logiczna nawigacja, dobrze opracowane i przedstawione teksty. Linki podzielone na: biblioteki on-line, strefa dla uczniów, strefa dla nauczycieli. Strona towarzyszy działaniom biblioteki i wydarzeniom szkolnym (i rzeczywiście chyba sporo się dzieje). Zawiera wiele ciekawych i wartościowych działów oraz materiałów ukazuj±cych pracę biblioteki i szkoły. (Cenny - "gor±cy" temat: matura ustna z języka polskiego). Bogaty zbiór linków, katalog on-line, jednak tylko dla sieci lokalnej. Szkoda, że witryna jest rzadko aktualizowana (23 września podano informację, że ostatnia aktualizacja miała miejsce w kwietniu). Czyżby nie było nic ważnego do powiedzenia na końcu i na pocz±tku roku szkolnego? Strona sprawia wrażenie nieco "zimnej", czasem trochę zbyt oficjalnej i poważnej (czy do końca dla uczniów?). Nie widać udziału uczniów w jej redagowaniu ani odwiedzaniu.

  czerwiec 2004 Biblioteka Zespołu Szkół Samochodowych Nr 2 w Lublinie

  Witryna była oceniana przez jedenastu jurorów - dotychczasowych laureatów konkursu. Otrzymała bardzo wysok± średni± ocen: 5,4 (w skali: 0-6). Podkreślano staranne wykonanie, wygodn± nawigację, dopracowane graficznie, przejrzystość. Możliwość przeszukania katalogu i kartotek on-line. Witryna jest bardzo rozbudowana, zawiera wiele przydatnych materiałów, a najważniejsze informacje odnajdziemy już na stronie startowej. Cenny dział publikacje - gdzie odnajdziemy także twórczość młodzieży; ciekawe gazetki tematyczne. Słownik polsko-japońsko-angielski. Duża ilość linków. Interesuj±ca galeria. Ankieta i forum - umożliwiaj± ewaluację. Niestety tematyka poruszana na forum chyba nie odpowiada zamierzeniom nauczyciela. Może warto podpowiedzieć młodzieży tematy do rozmów? Wśród usterek zauważono jeszcze brak informacji o ostatniej aktualizacji, nie działaj±cy licznik odwiedzin, zbyt małe literki zastosowane w dziale: publikacje. Oraz zachętę do zaśnięcia na okres miesi±ca - ponieważ "niestety nic ważnego się nie odbędzie"...

  maj 2004 Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych w Starym S±czu

  Witryna bardzo przejrzysta, łatwa w komunikacji, bogata w treści. Jej układ graficzny nawi±zuje do estetyki witryny szkoły, co jest cenne. (Szkoda jednak, że na stronie internetowej szkoły nie ma linku prowadz±cego do biblioteki). A na stronie biblioteki od razu otrzymujemy zestaw najważniejszych informacji: dane tele-adresowe, godziny otwarcia, datę powstania i aktualizacji witryny, adres e-mailowy, imiona i nazwiska pracowników biblioteki (w tym twórcy witryny). Na tablicy ogłoszeń w przejrzysty sposób podane aktualne informacje (między innymi o konkursach). W interesuj±cy sposób w kilku słowach została ujęta bez mała stuletnia historia biblioteki - od placówki maj±cej kilka woluminów w 1907 roku, po nowoczesne Multimedialne Centrum Informacyjne. Informacja o zbiorach, katalogach nowościach, dane statystyczne ujęte bardzo czytelnie. Regulamin, humor a także lista polecanych ksi±żek - choć to raczej lista ksi±żek najchętniej czytanych - więc czy trzeba je jeszcze dodatkowo polecać?

  marzec 2004 Biblioteka Szkolna I Liceum Ogólnokształc±cego w ¦wiebodzinie

  Witryna dobrze i szybko się ładuje. Od razu odpowiada na najważniejsze pytania. Zawiera kilka ciekawych, wartych polecenia rozwi±zań. Autorka, korzystaj±c z Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej przygotowała dla uczniów obszerny zestaw lektur on-line wzbogacony notkami biograficznymi oraz portretami pisarzy. W e-Wiadomościach literackich podaje istotne, aktualne wydarzenia ze świata literatury i kultury - co jest oryginalne i wymaga z pewności± dużego nakładu pracy. W przejrzysty sposób informuje o aktualnościach. W ciekawy sposób zaprezentowana historia biblioteki od 1945 roku! Bogaty, dobrze skonstruowany zbiór linków. W niebanalny sposób podane informacje o zbiorach. Niezbędne informacje na temat czytelnictwa i edukacji czytelniczej; kilka interesuj±cych publikacji. Witryna jest stosunkowo łatwa w komunikacji. Pewnym utrudnieniem jest może fakt, że na każdej z podstron menu ma inny układ i trudno się czasem szybko zorientować, gdzie już byliśmy. Treści byłyby chyba bardziej czytelne, gdyby zawsze były zapisane w kontrastowym w stosunku do tła kolorze.

  luty 2004 Interdwójka - Centrum Informacyjno-Edukacyjne Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie

  Witryna biblioteki jest integraln± części± strony internetowej szkoły. Biblioteka ma swoje logo; oryginaln± i na pewno trafiaj±c± do wyobraźni młodego człowieka nazwę: Interdwójka. Jako jedna z nielicznych witryn bibliotek szkolnych umożliwia dostęp do swoich katalogów przez Internet. Zastosowano ciekaw± formę promocji czytelnictwa - poprzez zamieszczenie portretów dzieci, które najczęściej korzystaj± z wypożyczalni. Wyniki czytelnictwa świadcz± o popularności biblioteki wśród uczniów. Na kilku zamieszczonych zdjęciach widać ładnie, nowocześnie i funkcjonalnie zagospodarowan± przestrzeń. Biblioteka jest bardzo zadbana. Autor witryny (administrator szkolnej sieci czy jeden z nauczycieli - bibliotekarzy?) w przejrzysty sposób prezentuje zestaw lektur dla poszczególnych klas. Estetycznie przedstawia różnorodne w formie i treści nowości (ksi±żki, kasety wideo, programy komputerowe).

  grudzień 2003 Biblioteka Liceum i Gimnazjum Zakonu Pijarów w Krakowie

  Nowa witryna, a już bardzo rozbudowana. Zawiera cenne informacje: wykaz lektur, podręczników, nowości (niektóre z nich przedstawione bardziej szczegółowo). Omówienie czasopism i nagród literackich. Zestaw przydatnych linków. Porady na temat tworzenia opisów bibliograficznych. Drobne elementy humoru w tekście, w grafice i na oddzielnej stronie "Varia". Klimatem witryna nawi±zuje do starej, klasztornej biblioteki. Przyjazne dla oka kolory. Wykorzystane - jako elementy graficzne - dzieła wybitnych malarzy (szkoda, że nie wszystkie s± podpisane...) Ten nastrój wyczuwalny jest także na zdjęciach, dzięki którym możemy podziwiać m.in. biblioteczne okno udekorowane pięknym bluszczem, piękne stare tabla, poznać twarz bibliotekarki (szkoda, że niczego o niej się nie dowiadujemy); zaznajomić się z biblioteczn± maskotk± o wielorakim zastosowaniu, a także "pospacerować" po bibliotecznych zakamarkach. Statystyka wypożyczeń świadczy o częstym wykorzystywaniu biblioteki przez młodzież. O innych formach pracy pedagogicznej nie ma informacji. Pozostaje nam mieć nadzieję, że strona będzie się nadal pięknie rozwijać.

  kwiecień 2003 Biblioteka Liceum Ogólnokształcacego im. ONZ W Biłgoraju

  Rozbudowana witryna dużej biblioteki (powierzchnia 224 m2, księgozbiór ponad 26 tys. wol, prenumerata czasopism - 38 tytułów, 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu) obsługuj±cej liceum i gimnazjum (prawie 1400 czytelników, średnia dzienna liczba wypożyczeń - 40,49). S± tu podstawowe informacje dla czytelnika (m.in. godz. otwarcia, rodzaje katalogów i ich funkcje, wykaz prenumerowanych czasopism, nazwiska nauczycieli bibliotekarzy, regulaminy: wypożyczalni, czytelni, korzystania ze stanowisk komputerowych). Pracę biblioteki odzwierciedlaj± statystyki czytelnictwa, wykaz członków Koła Miłośników Ksi±żki, krótkie omówienia nowości literackich, kronika bibliotecznych wydarzeń. W dziale Lektury zebrano linki do wielu utworów klasycznych opublikowanych w postaci e-booków. Powodzeniem wśród uczniów cieszy się zapewne dział Opracowania, w którym zamieszczono (pogrupowane wg. epok) odnośniki do różnego rodzaju streszczeń, "ści±g" i analiz wielu lektur (ich jakości nie badaliśmy). Chyba niezbyt interesuj±co dla ucznia (bo od odnośników na tematy biblioteczne) rozpoczyna się dział linków, ale to tylko pierwsze wrażenie - trochę niżej pojawiaj± się naprawdę duże zasoby bardzo przydatne dla licealisty. Linki te zgrupowane s± w działach (np. matura, studia, encyklopedie, Unia Europejska). Materiałów jest dużo chociaż strona istnieje dopiero od stycznia 2002 r. i była dosyć dawno aktualizowana.

  Trudno powiedzieć, na czym to polega, ale witryna ma w sobie "coś", co wzbudza sympatię. Jej opiekunce (Annie MIGACZ) udało się przemycić do bezdusznego internetu ciepły stosunek do uczniów (zreszt± chyba odwzajemniany, o czym świadcz± m.in. liczne wpisy do księgi gości).

  listopad 2002 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu

  Rozbudowany serwis biblioteczny z wieloma informacjami, także natury ogólniejszej (dotycz±cymi np. szkoły, miasta, Internetu). Na uwagę zasługuj± m.in.: wykazy lektur dla poszczególnych klas, działy polecanych nowości (dla uczniów, nauczycieli i - co rzadko się zdarza - także dla rodziców), aktualne przegl±dy zawartości czasopism nauczycielskich, wykaz imprez planowanych przez bibliotekę, kalendarium uroczystości, świ±t i rocznic. Jest internetowa gazetka, informacje o warsztacie i zbiorach biblioteki. Autorki (Teresa Prokowska, Marzena Medyńska) dbaj±, by serwis zawierał aktualności. Widać, że systematycznie towarzyszy on życiu biblioteki i jej licznym przedsięwzięciom. Taka postawa to jeszcze wci±ż rzadkość wśród bibliotecznych webmasterów.

  Pewnym mankamentem jest chyba zbyt surowa forma zbyt oficjalny język i brak podziału na sferę dla ucznia i dla dorosłych użytkowników. Uczeń (zwłaszcza w szkole podstawowej) pewnie chętniej zetkn±łby się z nieco lżejsz± szat± graficzn± i bezpośrednim językiem, wolałby także bardziej jednoznaczne oznaczenie nudnych dla niego obszarów adresowanych do dorosłego użytkownika (żeby nie musiał po nich bł±dzić), a zamiast np. suchej informacji o istniej±cych w bibliotece katalogach, wolałby pewnie funkcjonaln± informację, jak ma szukać ksi±żki, gdy np. zna tylko jej tytuł itp. 

  maj 2002 SZKOLNE CENTRUM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNE Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Ignacego Pr±dzyńskiego w Augustowie (niestety- witryna już nie istnieje)

  Strona istnieje od stycznia 2001 r. Jest dosyć systematycznie uzupełniana przez jej autorkę - Grażynę Ossowsk±. Obok informacji o samej bibliotece, jej księgozbiorze, prenumerowanych czasopismach, katalogach i regulaminie korzystania ze stanowisk komputerowych, s± tu m.in. przydatne, ciekawie przedstawione informacje na temat korzystania z warsztatu biblioteki (np. o UKD, rodzajach katalogów, informacjach na kartach katalogowych). Polecamy uwadze informacje o samokształceniu, tworzeniu opisów bibliograficznych i inne "dobre rady" dla uczniów (np. jak pisać wypracowanie, jak odpowiadać na lekcji). W szkole kończ±cej się matur± warto by było pokazać młodzieży, jak można korzystać z biblioteki wyższej uczelni. Na stronie nie ma (lub jest dobrze ukryta) informacji o godzinach otwarcia biblioteki. Poza such± statystyk± wypożyczeń przydałyby się jakieś inne dowody na to, że biblioteka (przepraszam - szkolne centrum...) jest dla uczniów miejscem, które wzbudza jakieś emocje.

  marzec 2002 Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym S±czu

  Strona (od niedawna w sieci) przekazuje najważniejsze informacje o bibliotece (m.in. godziny otwarcia, zasady wykorzystywania zbiorów, sposoby prowadzenia poszukiwań, wykazy lektur dla poszczególnych klas, wykazy obowi±zuj±cych w szkole podręczników). Strona szybko "dojrzewa", jej autorka (Anna ¦wierkosz) z coraz większym powodzeniem próbuje znaleźć jakże trudny do osi±gnięcia kompromis między potrzebami fachowej informacji a form± przystępn± dla ucznia szkoły podstawowej. Oprócz w±tków ściśle bibliotekarskich s± ciekawostki (na razie głównie zwi±zane z rocznicami i różnego rodzaju "dniami"), które z biegiem czasu na pewno będ± ściślej zwi±zane z życiem szkoły, s± propozycje bibliotecznych kół zainteresowań, konkursów, jest zachęta do zabierania głosu na temat ksi±żki, biblioteki, czytelnictwa.

  styczeń 2002 Biblioteka Szkół Urszulańskich Liceum i Gimnazjum w Rybniku

  Strona ta dobrze przedstawia bibliotekę, jej księgozbiór, warsztat, działalność pedagogiczno-wychowawcz±, historię. A przy tym jest "ciepła", zrobiona z humorem, wyraźn± sympati± biblioteki do czytelniczek i czytelniczek do biblioteki. Sympatia ta wyraźnie przekłada się na czytelnictwo, co widać w wynikach czytelnictwa.

  grudzień 2001 Biblioteka X Liceum Ogólnokształc±cego w Toruniu

  Strona ta zasługuje na uwagę ze względu na funkcjonalność, przejrzystość, grafikę nawi±zuj±c± do elementów tradycyjnej biblioteki, wyeksponowanie statystyki wypożyczeń (nawiasem mówi±c, sk±d tak duża rozbieżność między śladowym czytelnictwem klasy I F, pożeractwem ksi±żek przez III B, a reszt± szkoły?).