Biblioteka w szkole Biblioteka w szkole
Szukaj: 
Aktualny numer 10/08
Konkurs WWW
Najnowszy laureat
Informacje o konkursie
Kryteria oceny
Czego unika�?
Zg�oszone witryny
Poprzedni laureaci
  biblioteki szkolne
  biblioteki pedagogiczne
  inne witryny o tematyce bibliotecznej
Kontakt, zg�oszenia
Stopka redakcyjna
KONTAKT
"Biblioteka w szkole"
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 109
[email protected]
tel./fax 0-22 832 36 12
tel. 832 36 11
Pokaż swoj± dobr± stronę - laureaci konkursu

logo konkursu Pokaż swoj± dobr± stronę

Wyróżnione witryny bibliotek PEDAGOGICZNYCH

Zobacz też witryny bibliotek szkolnych

Kwiecień 2009

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Bytomiu

Witrynę oceniało 13 członków jury. Jurorzy najwyżej ocenili walory informacyjne oraz techniczne i estetyczne witryny. Strona internetowa uzyskała wysok±, bo wynosz±c± ponad 30 punktów średni± ocen. Jurorzy szczególnie zwrócili uwagę na następuj±ce walory strony internetowej:

 • Informacje o bibliotece s± prezentowane przejrzyście i wyczerpuj±co, czytelne i łatwo dostępne.Katalog on-line, opracowania dla nauczycieli. Dokładne informacje o historii i współczesnej działalności biblioteki. Ciekawa prezentacja nowości zakupionych do biblioteki, interesuj±ce zestawienia bibliograficzne. Bardzo cenne informacje o dojeździe z podaniem wariantów w zależności od środka komunikacji.
 • Dobrym pomysłem służ±cym promocji biblioteki w środowisku jest udostępnianie tematycznego dwumiesięcznika Informator - gdzie poza wyborem przykładowej literatury do wiod±cego tematu numeru znajduj± się również informacje promuj±ce bibliotekę i jej zbiory.
 • Rzadko biblioteki filialne decyduj± się na prowadzenie własnej strony www, o tak obszernej zawartości.
 • Wiele tu można znaleźć wiedzy w zakresie tematów przydatnych w pracy uczniów i nauczycieli - o zasadach sporz±dzania bibliografii, o awansie nauczycieli; świetnym pomysłem s± "Dezyderaty" - możliwość zgłaszania przez czytelników swoich potrzeb i informacja zwrotna od Biblioteki.
 • Zalet± jest umożliwienie czytelnikom - uczniom i nauczycielom dzielenia się swoj± wiedz± w formie publikacji prac.
 • Strona jest estetyczna, przyjazna, zachęca do penetrowania jej zasobów informacyjnych. Nawigacja nie stwarza problemów. Technicznie strona przygotowana bardzo dobrze. Wszystkie linki działaj±.. Dobrze dobrana kolorystyka, dobra jakość zdjęć. Kolor zielony i delikatne elementy na stronie harmonizuj± ze sob± i serwis wygl±da estetycznie. Umieszczona na stronie wyszukiwarka pozwala dotrzeć do wszystkich treści. Twórcy postawili na funkcjonalność.

Autorzy strony: Joanna Ambroży, Adam Ambroży, Anita Góral i Bożena Zwierzyńska

Kwiecień 2008

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elbl±gu

Jurorzy przyznali witrynie wysokie noty: 33,5. Najwyżej oceniono walory techniczne i estetyczne strony internetowej z Radziłowa.

W swoich ocenach jurorzy podkreślali:

ObszarOcena opisowa
Informacje Witryna starannie przemyślana i opracowana tematycznie. Logicznie uporz±dkowane informacje na temat zbiorów, udostępniania. Przydatny dla użytkowników dział Usługi online, oferuj±cy dostęp do katalogów, a także bezpośredni kontakt z bibliotekarzem. Szerok± działalność biblioteki ilustruje przegl±d wydarzeń. Witryna zawiera omówienia nowości, w tym audiowizualnych - w tym również bardzo solidnie przygotowane działy dla nauczycieli, rodziców, bibliotekarzy, maturzystów. Dla bibliotekarzy dostępne wybrane artykuły z opracowywanego dla nich biuletynu, materiały konferencyjne. Odpowiednie zestawy linków dla wszystkich czytelników, w tym ciekawe opracowanie adresów do czasopism internetowych dla studentów. Dostępne na witrynie zestawienia bibliograficzne. Wystarczaj±ce źródło wiedzy o ofercie, możliwościach i działalności placówki. Przejrzyste i obszerne dane teleadresowe.
EdukacjaWartościowe materiały edukacyjne dla maturzystów. Wiele materiałów przydatnych w pracy bibliotekarzy. Szczegółowo opracowane polecane nowości. Możliwość zaproponowania zakupu ksi±żek przez czytelników. Zachęca do udziału w organizowanych wystawach, konferencjach, promocjach ksi±żek. Zawartość merytoryczna na bardzo wysokim poziomie.
Technika i estetykaBez zarzutu. Dostępna opcja wydruku, mapa strony. Logiczna nawigacja. Aktualizacja w postaci krótkiego opisu ostatnio wprowadzonych informacji - na głównej stronie. Komunikatywna. Większe objętościowo materiały opracowane w formacie PDF.
OryginalnośćExlibris biblioteki na stronie głównej. Zdjęcia z organizowanych imprez. Sporo ciekawostek.

Autorzy strony:
Koncepcja - Anna Szel±g; Projekt graficzny - Jerzy Dorożko, Wykonanie - Artur Miętek

listopad 2006

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Pszczynie

Witrynę oceniało 10 jurorów, którzy przyznali jej wysok± średni± liczby punktów - 30. Najwyżej punktowanymi płaszczyznami s± przekazywane za pomoc± witryny informacje (7.9) oraz walory edukacyjne tej strony (7,5).

Jurorzy docenili między innymi:

 • Interesuj±cy zestaw linków, sporo bibliografii, publikacji i artykułów. Autorzy dbaj± o higienę pracy umysłowej czytelnika. Treści s± wyważone. Trochę humoru wśród artykułów bardzo poważnych.
 • Bardzo dobrym pomysłem jest umieszczenie na witrynie tego typu biblioteki mapki
 • Witryna jest interaktywna: umożliwia składanie zamówień, dezyderat; wypełnić ankietę
 • Ciekawy pomysł - to odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Jest ładna, ciekawie rozwi±zana graficznie. Ciepła, stonowana kolorystyka. Perfekcjonizm techniczny. Szybko się otwiera. Idealnie zachowuje proporcje między tekstem i grafik±.

Strona przygotowana i wykonana bardzo solidnie i profesjonalnie. Biblioteka została zaprezentowana rzetelnie i w miarę wszechstronnie: działy "O nas', "Kalendarium", dowiadujemy się, czego możemy oczekiwać: "Usługi" i jak korzystać: "Regulamin", działa już "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej". Strona umożliwia nauczycielom publikowanie własnych opracowań, informuje o zbiorach, pomaga w doborze literatury. Na uwagę zasługuje szeroki wachlarz propozycji kontaktu on-line z czytelnikiem: "Ankiety", "Dezyderaty", "Kontakt", "Księga gości", "FAQ".

"Księga gości", "FAQ".
Biblioteka pedagogiczna w Pszczynie działa w środowisku lokalnym od 55 lat. Premiera serwisu miała miejsce w dniu 3 listopada 2005 r. Od Autorek wiemy, że strona oparta jest o system portalowy PHP-Fusion (http://www.php-fusion.co.uk).

To piękna wizytówka zadbanej biblioteki. Cieszy oko. Zaspokaja ale także pobudza kolejne potrzeby czytelników.

Autorzy strony to nauczyciele- bibliotekarze: Anna Niemiec i Justyna Pisek.

wrzesień 2005

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie

Witrynę w maju 2005 roku oceniało dziesięciu jurorów. Uzyskała średni± ocen: 25,6 punktów.

Największe uznanie jurorów zyskała ilość i jakość przekazywanych na witrynie informacji (średnia ocena - 7,6 pkt.).

Informacje s± trafnie dobrane i łatwo dostępne. Wszystkie podstawowe dane (adresowe, godziny pracy, a nawet odpowiedni fragment planu miasta) s± na stronie głównej. Bogata, interaktywna informacja o zbiorach. Bogat± ofertę działań biblioteki zamieszczono w dziale Usługi. Jest katalog online, duży zbiór zestawień bibliograficznych - w tym oferta pomocy audiowizualnych. Bogata działalność szkoleniowa dla nauczycieli. W dziale Linki logiczny, ciekawy podział według grup odbiorców (szkoda, że wiele adresów jest nieaktywnych lub nieaktualnych). Przydałoby się więcej szczegółów na temat zasad wypożyczania.

Walory edukacyjne witryny jurorzy ocenili na 6,4 pkt.

Cenna jest możliwość publikowania oraz wykorzystania przydatnych materiałów (repertuarowych, scenariuszy lekcji). Dzięki witrynie dowiadujemy się o działalności edukacyjnej dla szkół oraz instruktażowo-szkoleniowej dla nauczycieli i studentów. Podano wskazówki dotycz±ce korzystania z katalogu. Biblioteka poleca ciekawe ksi±żki oraz warte obejrzenia filmy. Niestety nazwa działu Forum Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych jest myl±ca.

Technika niektórych estetyka witryny zostały ocenione na 6,2 pkt.

Prosta, czytelna, estetyczna grafika. Równowaga między treści± i form± - wprowadzona grafika jest zawsze ściśle zwi±zana z treści± strony. Tekst łatwo się czyta - zastosowano duż± czcionkę, kolory tła i liter s± zharmonizowane. Język zrozumiały nawet dla laika. W niektórych przegl±darkach internetowych witryna nie prezentuje się korzystnie i nie działa prawidłowo. Nie do końca logicznie skonstruowane menu. Nawigacja nie jest prosta ze względu na zmieniaj±c± się zawartość Menu na poszczególnych podstronach

Oryginalność witryny jurorzy ocenili na 5,8 pkt.

Podano informację o patronie. Biblioteka ma swoje logo. Dużo zdjęć z imprez organizowanych przez bibliotekę. Nowatorska jest oferta pomocy audiowizualnych, akcja "Ł±cznik biblioteczny", możliwość internetowego zgłaszania dezyderatów, a w dziale Polecamy - "Warto obejrzeć". Bardzo ciekawa jest działalność galerii Bakałarz.

Zawartość merytoryczna witryny: PBW w Warszawie; projekt: Tomasz Krasuski; redakcja: Marek Grześkowiak.
czerwiec 2005 Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

Witrynę oceniało dziesięciu jurorów. Uzyskała wysok± średni± ocen: 29,15 punktów.

Najbardziej jurorom spodobały się rozwi±zania graficzne i techniczne witryny - ocenili je na 7,9 punktów.

Ładnie rozwi±zana graficznie, estetyczna, przyjemna dla oka, łatwa w nawigacji. Kolorystyka ciepła ilustrowana zdjęciami dobrej jakości. Zastosowano bardzo przydatn± mapę strony, logiczny podział kategorialny. Witryna jednolita, funkcjonalna, komunikatywna. Właściwe efekty edytorskie, poprawny i zrozumiały język.

Wysokie noty, bo aż 7,65 jurorzy przyznali witrynie za jej walory informacyjne.

Katalog online, wyczerpuj±ce informacje na temat zbiorów, promocja ksi±żki, baza artykułów z czasopism; bogaty wybór zestawień, wykazów, opracowań.

Walory edukacyjne witryny uzyskały notę 7,1.

Dużo przydatnych informacji dla każdego. Wszechstronna informacja pedagogiczna. Bogaty wybór materiałów edukacyjnych. Biblioteka prowadzi ciekawy konkurs "Lubię czytać" - może być inspiracj± dla bibliotekarzy szkolnych; udziela również pomocy nauczycielom w prowadzeniu zajęć z edukacji czytelniczej. Ładnie zaprezentowane polecane nowości, relacje z wernisaży, wystaw i konkursów organizowanych przez bibliotekę zachęcaj± do udziału w ciekawych przedsięwzięciach, s± wskazówki dotycz±ce posługiwania się katalogiem on-line; sonda dla czytelników; przydatne materiały dla bibliotekarzy szkolnych oraz informacje z edukacji europejskiej.

Oryginalność witryny jurorzy ocenili na 6,5.

W swoich notach podkreślali: zdjęcia, oryginalny baner, ciekawe logo, stronę główn± ożywiaj± najświeższe informacje przesuwaj±ce się na ekranie; interesuj±ce Forum Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych.

Redakcja: Joanna Łazicka, Hanna Okońska, Maria Wiśniewska. Webmaster: Janusz Matusiak.

listopad 2004 Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

Witryna oceniana przez dwunastu jurorów uzyskała rewelacyjn± średni± ocen - 5,25 (w skali od 0 do 6). Trudno się zreszt± dziwić - to prawdziwie profesjonalny, rozbudowany serwis internetowy biblioteki. Całość jest estetyczna, ma starannie dopracowan± grafikę. Wzrok przyci±gaj± piękne fotografie, doskonale wkomponowane w poszczególne strony. Przyjazna kolorystyka, przemyślany, logiczny, prosty w obsłudze system nawigacji. Serwis zawiera dużo treści dotycz±cych różnych aspektów działania biblioteki oraz - co bardzo cenne - katalog online. Jest tu wykaz prenumerowanych czasopism z linkami do ich stron WWW, sporo publikacji przydatnych czytelnikowi. S± wszystkie niezbędne informacje o bibliotece i jej strukturze organizacyjnej (adresy, godziny otwarcia, adresy e-mail). Dużo wiadomości nt. awansu zawodowego nauczyciela. Wiele inicjatyw i działań opisano w dziale "Aktualności". Spis katalogów innych bibliotek dostępnych w Internecie (niestety, nie wszystkie adresy s± aktualne). Nie znajdziemy tu zbędnej grafiki, s± za to zdjęcia, które daj± wyobrażenie o bibliotece.

Drobne mankamenty:
Brak informacji o aktualizacji. Jeden z działów nie zawiera informacji. W dziale "Polecamy nowości" zestawienie pozycji z historii najnowszej, które na pewno nie zainteresuj± każdego nauczyciela - brak natomiast informacji o ksi±żkach z dydaktyki i pedagogiki. W dziale "Aktualności" ostatni wpis ma datę 3.IX.2004 r. Trochę denerwuj±ce jest "skacz±ce" menu. Niektóre teksty mog± sprawiać wrażenie zbyt oficjalnych, przegadanych, nie zawieraj±cych najważniejszych informacji. Czytelnika chyba nie interesuje fakt, że usługi kserograficzne należ± do "działalności pozakierunkowej", za to prawdopodobnie chciałby wiedzieć, ile takie usługi kosztuj±. Nic nie wiadomo o czytelnikach, a statystyka dotyczy tylko odwiedzin strony. Kolorystyka niektórych tekstów nie jest zharmonizowana z pozostałymi elementami strony.

październik 2003 Biblioteka Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim (fila Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy)

Głównymi atutami tej witryny jest prostota, estetyka i przejrzystość. Pewna oszczędność formy (brak zbędnych ozdobników), spokojna szaro-niebieska tonacja sprawiaj±, że witryna jest przyjazna dla odbiorcy. Autor (szkoda, że anonimowy, naprawdę nie ma się czego wstydzić) podaje szereg przydatnych, praktycznych informacji dla użytkownika biblioteki (nauczyciela): adres, mini-mapka, podstawowe zasady funkcjonowania placówki i korzystania z jej zasobów. Jest wykaz prenumerowanych czasopism, informacja o zbiorach audiowizualnych. Może przydałaby się jakaś ogólna informacja o zgromadzonych ksi±żkach oraz podstawowe dane statystyczne obrazuj±ce pracę biblioteki. Biblioteka to także ludzie w niej pracuj±cy - szkoda, że niczego o nich z witryny się nie dowiadujemy. Ciekaw± inicjatyw± jest forum - miejsce, które może służyć wymianie pogl±dów, doświadczeń, konspektów (również publikowania własnych opracowań).

Dzięki witrynie biblioteki mamy także możliwość poznania powiatu Sępolińskiego utrwalonego na starych fotografiach (niestety brak podpisów).

październik 2002 Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim

Bogaty, profesjonalnie przygotowany (przez Dagmarę Grzywacz) serwis. Najważniejsze zalety to prosta, przejrzysta struktura i duży zakres informacji dla czytelników. Strona jest jeszcze bardzo młoda. Z pewności± będzie rozwijana i dopracowywana. Warto byłoby wówczas przeanalizować niektóre informacje pod katem ich zwartości i układu graficznego - by użytkownikowi ułatwić szybkie odnalezienie w tekście poszukiwanych fragmentów.